Синтез та будова різнометальних Gе-Со комплексів з піридиноїлгідразонами 2-гідроксиарилальдегідів

Автор(и)

  • N. V. Shmatkova Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів, Ukraine
  • I. I. Seifullina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2011.13.38058

Ключові слова:

гідразони, тетрахлорид германію (GeCl4), кобальт (II), комплексоутворення, різнометальні комплекси

Анотація

Методом «самозбірки» реагуючих компонентів у системах «GeCl4 — піридиноїлгідразони 2-гідроксибенз- (альфа-, бета-, гама-H2Ls) та 2-гідрокси-1-нафтальдегідів(Н2Lnf— СоСl2 — мета­нол» було синтезовано комплекси: [Co(Cl)(H20)(u-Ls)2Ge]Cl 2Н2О (I-III) и [Со(Сl)(Н2O) (M-Lnf)2Ge]Cl 2Н2О (IV-VI) i встановлено тип їx електролітичної дисоціації та характер термолізу. Методами ІЧ спектроскопії, СДВ та вимірюванням магнітної сприйнятливоеп встановлено, що в (I-VI) два ліганди є містковими, знаходяться у двічі депротонованій формі (Ls2-, Lnf2-), тридентатно зв’язуються з атомом германію (О(С-О)-N(CH-N)(Рh-О)) та монодентатно з іоном кобальту через піридиновий атом нітрогену. При цьому зберігається октаедричний поліедр германію (GeО4N2) та формується тетраедричний у кобальта.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-20

Номер

Розділ

Статті