DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2018.3(67).128542

СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ(ІІІ)-НІКЕЛЮ(ІІ) З ДІЕТАНОЛАМІНОМ

A. O. Zul'figarov, A. A. Andriiko, E. M. Fesenko, A. G. Grebenjuk, V. A. Potaskalov

Анотація


Методами ІЧ-спектроскопії і електронних спектрів поглинання в УФ та видимій областях спектру досліджено процеси утворення внутрішньокомплексної сполуки кобальту(ІІІ) з діетаноламіном та гетероядерного комплексу 2Co-Ni з діетаноламіном. Встановлено ймовірність проходження реакцій комплексоутворення та збереження координаційного оточення кобальту CoO4N2 у внутрішньо комплексній сполуці кобальту(ІІІ) та поліядерній координаційній сполуці [Ni(CoDetmHdetm)2](NO3)2.


 


Ключові слова


діетаноламін; ІЧ-спектроскопія; метод електронних спектрів поглинання; координаційні сполуки

Повний текст:

PDF

Посилання


Rejter L.G., Pіrs’kij Ju.K., Potaskalov V.A., Andrіiko O.O., Kublanovskij V.S. Geterometalіchnі etilendіetanolamіnovі kompleksi і elektrokatalіtichnі vlastivostі produktіv їh pіrolіzu. Naukovі vіstі NTUU «KPІ», 2004, vol. 5, pp. 120-126. (in Ukrainian)

Andriiko O.O., Potaskalov V.A., Krjukova E.A., Rejter L.G., Chmilenko N.A., Zul’figarov A.O. Modifikacija uglerodnyh materialov otricatel’nogo jelektroda litievyh akkumuljatorov produktami piroliza kompleksov 3-d metalov s jetanolaminami. Jelektrohimicheskaja jenergetika., 2005, vol. 5, no 3, pp. 169-175. (in Russian)

Potaskalov V.A., Zul’fіgarov A.O., Krjukova O.A., Andrіiko O.O. Geterometal’nі kompleksnі spoluki kobal’tu z etanolamіnami ta katalіtichnі vlastivostі produktіv їh pіrolіzu. XVII Ukraїns’ka konferencіja z neorganіchnoї hіmії. L’vіv, 2008, pp. 49. (in Ukrainian)

Zul’fіgarov A.O., Andrіiko O.O., Suprunchuk V.І., Potaskalov V.A. Sposіb modifіkacії grafіtu dlja vikoristannja v lіtіevih hіmіchnih dzherelah strumu. Patent UA, no 48383, publ.10.03.2010. (in Ukrainian)

Stepanenko O.N., Potaskalov V.A., Potaskalova N.I. Geometricheskaja izomerija v kompleksah kobal’ta(ІІІ) s dietanolaminom // Ukr. him. zhurn., 2003, vol. 69, no 2, pp. 78-80. (in Russian)

Zul’fіgarov A.O., Potaskalov V.A., Andrіiko O.O. Budova ta termіchnij rozklad trijadernih kompleksnih spoluk 2Co(+3)-Ni(+2) z etanolamіnami. Ukr. him. zhurn., 2016, vol. 82, no 7, pp. 46-53. (in Ukrainian)

Udovenko V.V., Tanchik V.M. Poluchenie i svojstva vnutrikompleksnogo soedinenija kobal’ta(ІІІ) s dietanolaminom. Zhurn. neorgan. himii., 1986, vol. 38, no 3, pp. 534-537. (in Russian)

Kotton F., Uilkinson Dzh. Sovremennaya neorganicheskaya himiya. Ch. 2. Moscow, Mir, 1969, 496 p.(in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Рейтер Л.Г., Пірський Ю.К., Потаскалов В.А., Андрійко О.О., Кублановский В.С. Гетерометалічні етилен-діетаноламінові комплекси і електрокаталітичні властивості продуктів їх піролізу // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2004. – № 5. – С. 120-126.

2. Андрийко О.О., Потаскалов В.А., Крюкова Е.А., Рейтер Л.Г., Чмиленко Н.А., Зульфигаров А.О. Модификация углеродных материалов отрицательного электрода литиевых аккумуляторов продуктами пиролиза комплексов 3-d металов с этаноламинами // Электрохимическая энергетика. – 2005. – Т.5, № 3. – С. 169-175.

3. Потаскалов В.А., Зульфігаров А.О., Крюкова О.А., Андрійко О.О. Гетерометальні комплексні сполуки кобальту з етаноламінами та каталітичні властивості продуктів їх піролізу. // XVII Українська конференція з неорганічної хімії. – Львів, 2008. – С.49.

4. Патент України на корисну модель № 48383, МПК (2009) Н01М 4/00. Спосіб модифікації графіту для використання в літієвих хімічних джерелах струму / Зульфігаров А.О., Андрійко О.О., Супрунчук В.І., Потаскалов В.А.; заявник Національний технічний Університет України «Київський політехнічний інститут» – № u200911002; заявл. 30.10.2009; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5.

5. Степаненко О.Н., Потаскалов В.А., Потаскалова Н.И. Геометрическая изомерия в комплексах кобальта(ІІІ) с диетаноламином // Укр. хим. журн. – 2003. – Т. 69, № 2. – С. 78-80.

6. Зульфігаров А.О., Потаскалов В.А., Андрійко О.О. Будова та термічний розклад триядерних комплексних сполук 2Co(+3)-Ni(+2) з етаноламінами // Укр. хим. журн. – 2016. – Т. 82, № 7. – С. 46-53.

7. Удовенко В.В., Танчик В.М. Получение и свойства внутрикомплексного соединения кобальта(ІІІ) с диетаноламином // Журн. неорган. химии. – 1986. – Т. 38, № 3. – С. 534-537.

8. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. (Ч.2). – М.: Мир. – 1969. – 496 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.