Том 16, № 5 (2011)

Зміст

Статті

Комплексні сполуки германію(ІV) на основі 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти та їх застосування PDF (Русский)
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, O. S. Kryzhanovskaya, T. V. Lozhichevskaya, S. N. Savin 67-78
Координаційні сполуки 3d-металів з семікарбазидом PDF (Русский)
T. V. Koksharova, I. S. Gritsenko, T. V. Mandziy 79-85
Перезаряджаємий киснево-цинковий елемент з катодом на основі деяких металопорфіринів PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov 86-92
Кополімеризація щеплення олігоестеракрилатів до олігомерного каучуку та характеристики кополімерів PDF (Русский)
Y. A. Anisimov, M. A. Danilenko, Y. N. Anisimov 93-99
Взаємодія катіонів Ве2+ та Mg2+ з оксид-іонами у розплаві евтектики CsCl-KCl-NаСІ при 510 °С PDF (Русский)
T. P. Rebrova 100-104
Про склад продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з зтаноламінами у водних розчинах PDF (Русский)
R. Е. Khoma, А. А. Shestaka, A. A. Ennan, V. О. Gelmboldt 105-113
Термоліз пінних продуктів, які утворюються при флотаційному вилученні йонів купруму та ніколю за допомогою змиленого торф'яного воску PDF
V. F. Sazonova, M. G. Beldiy 114-121
Динамічна установка для визначення часу захисної дії сорбційно-фільтруючих матеріалів респіраторного призначення PDF (Русский)
A. V. Sakharov 122-131