Том 16, № 4 (2011)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ НА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНОГО НА КИСЛОТНО-МОДИФІКОВАНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ Pd(II)-Cu(II) — КАТАЛ1ЗАТОРА В РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. P. Oleksenko, T. G. Verbetskaya, A. M. Zryutina, A. V. Kameneva 5-11
Синтез та антирадикальні властивості похідних N,N'-дифеніл-N-(3,4-дигідро-2H-5-піроліл)сечовини PDF
A. M. Demchenko, O. S. Smolskyi, V. V. Sukhoveyev 12-17
СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКС[4]АРЕНІВ, МОДИФІКОВАНИХ КАРБОКСИЛЬНИМИ, ФТАЛІМІДНИМИ ТА АМІНОЕТОКСИ-ГРУПАМИ, ТА ЇХ ЛАНТАНІДВМІСНИХ КОМПЛЕКСІВ PDF (Русский)
Y. M. Fadeyev, O. V. Snurnikova, O. P. Lukyanenko, O. O. Alyeksyeyeva, N. V. Rusakova 18-31
СИНТЕЗ ТА БУДОВА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК СО(II) І NI(II) З ПІРИДИНОЇЛГІДРАЗОНАМИ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТИ PDF (Русский)
A. V. Pulia, I. I. Seifullina, N. V. Shmatkova 32-41
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОСОРБЕНТУ НА ОСНОВІ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ КАТІОННИХ БАРВНИКІВ PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, M. A. Manastyrliu, V. V. Menchuk 42-49
БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК З β-ДИКЕТОНАТНИМИ ГРУПАМИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГРАМНЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ PDF (Русский)
I. S. Voloshanovsky, O. Yu. Zinchenko, O. V. Shevchenko, К. V. Burenkova 50-56
ВИВЧЕННЯ КОЛОЇДНО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСІЙ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ PDF
A. F. Tymchuk 57-64