DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2007.10.69870

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРААЦЕТАТОГІДРОКСІГЕРМАНАТІВ s-(Mg, Са, Ва) ТА d-(Мn) МЕТАЛІВ

T. A. Syvak, E. E. Martsinko, S. E. Samburskii, I. I. Seifullina

Анотація


Розроблено методики синтезу і вперше виділено в твердому виді різнометальні етилен-диамінтетраацетатогідроксигерманати s-(Мg, Са, Ва) та d-(Мn) металів. Визначено їх склад, рентгенофазовим аналізом підтверджена індивідуальність. Сполуки охарактеризовано методами хімічного аналізу, термогравіметрії та ІЧ-спектроскопії. Визначено характер термолізу комплексів, одержана інформація про їх однотипну будову і збереження координаційного поліедру германію таким, як і в вихідній етилендиамінтетра-ацетатогідроксигерманієвій кислоті.


Ключові слова


германій; етилендиамінтетраоцтова кислота; різнометальні комплекси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пилипенко А. Г., Тананайко М. М. Разнолигандные и разнометальные комплексы и их применение в аналитической химии. — М.: Химия, 1983. — 224 с.

2. Синтез, структура и свойства германия (IV) с нитрилтриуксусной кислотой / А. Б. Илюхин, Л. М. Школьникова, И. И. Сейфуллина, Т. П. Баталова // Коорд. химия. — 1991. — Т. 17, № 6. — С. 795— 800.

3. Физико-химические исследования этилендиаминтетраацетата германия (IV) / И. И. Сейфуллина, Т. П. Баталова, Е. В. Колчинский, В. К. Бельский // Коорд. химия. — 1990. — Т. 16, № 6. — С. 773— 779.

4. Синтез, строение и свойства комплекса германия (IV) с диэтилентриаминпентауксусной кислотой. Кристаллическая структура [Ge(OН)(Н2Dtpa)]Н20 / И. И. Сейфуллина, Е. Э. Марцинко, А. Б. Илюхин, В. С. Сергиенко // Журн. неорган. химии. — 1998. — Т. 43, №10. — С. 1628—1631.

5. Марцинко Е. Э, Сейфуллина И. И., Зуб В. Я. Синтез и исследование этилендиаминтетраацетатогидро ксогерманатов Со(11), N1(11), Си(11) // Коорд. химия. — 2005. — Т. 31, № 11. — С. 839—843.

6. Толкачев С. С. Таблицы межплоскостных расстояний. — Л.: Химия, 1968. — 132 с.

7. Кукушкин Ю. Н. Химия координационных соединений. М.: Высшая школа, 1985. С. 455.

8. Дятлова Н. М., Темкина В. Я., Попов К. И. Комплексоны и комплексонаты металлов. — М.: Химия, 1988. - 544 с.

9. Марцинко Е. Э. Однородно- и разнометальные комплексонаты германия (IV): Дис. ... канд. хим. наук: 02.00.01. — Одесса, 2005. — 155 с.

10. Накамото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. — М.: Мир, 1966. — 412 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.