ПОВЕДІНКА ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНУ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov

Анотація


Досліджено ресурсні можливості електродів на основі комплексу 5,10,15,20-тетра-(4-метоксифеніл)-порфірину з Со (II) в умовах циклічного навантаження. Визначено вплив величини зарядного та розрядного струму на електрохімічні характеристики електродів.

Ключові слова


повітряні електроди; металопорфірин; циклічне навантаження

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тарасевич М. Р., Жутаева Г. В. Неплатиновые электрокатализаторы для топливных элементов // Электрокатализ в электрохимической энергетике: Тез. докл. Междунар. конф. - М., 2003. - С. 30.

2. Циклічна вольтамперометрія для кисневого газодифузійного електроду на основі комплексу №(П) з мезо-тетра-(3,5-дитретбутилфеніл)порфірином / Г. О. Джамбек, Ф. В. Макордей, О. І. Джамбек, О. А. Джамбек // Укр. хим. журн. - 2002. - Т. 68, № 7. - С. 43-46.

3. Электрохимическое исследование комплекса Мп (III) с 5,10,15,20-тетрафенилпорфирином в составе кислородного газодиффузионного электрода / А. А. Джамбек, О. И. Джамбек, Ф. В. Макордей, З. И. Жилина, Ю. В. Итттков // Там же. - 2006. - Т. 72, № 2. - С. 101-104.

4. On preparation of metalloporphyrins / A. D. Adler, F. R. Longo, F. Kampas, J. Kim // J. Inorg. Nucl. Chem. - 1970. - Vol. 32, № 7. - P. 2443-2445.
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2008.1.69811

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.