ЕНТАЛЬПІЙНИЙ ТА ЕНТРОПІЙНИЙ ЧИННИКИ ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-Zn

A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova

Анотація


Показано вплив ентальпійного, ентропійного факторів, зміни енергії Гіббса, а також електронної будові Ni, Cr і Zn на електрокаталітичну активність потрійних дисперсних сплавів Ni-Cr-Zn. Встановлено, що наявність максимуму електрокаталітичної активності сплавів Ni-Cr-Zn при зміні вмісту цинку зумовлене протилежною дією ентальпійного, ентропійного та електронного чинників.


Ключові слова


сплави Ni-Cr-Zn, злектрокаталітична активність; ентальпійний чинник; ентропійний чинник; енергія Гіббса; електронний чинник

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. А.с. СССР № 1769655 МКИ H 01 4/90 Катализатор кислородного электрода топливного элемента / А. Н. Софронков, Э. Н. Первий, А. Д. Андреянов (СССР) - №4866840; Заявл. 05.07.90.; Опубл.15.06.92.

2. Краткий справочник по химии / И. Т. Гороновский, Ю. П. Назаренко, Е. Ф. Некряч. - К.: Наукова думка, 1987. - 829 с.

3. Барабаш О. М., Коваль Ю. Н. Структура и свойства металлов и сплавов. Справочник. - К: Наукова думка, 1986. - 598 с.

4. Легенченко И. А., Первий Э. H., Семизорова Н. Ф. Исследование ионизации водорода методом суспензионного полуэлемента // Электрохимия. — 1975. - 11, вып. 6. - С. 929- 933.

5. Сокольский Д. Б., Друзь Б. А. Введение в теорию гетерогенного катализа. - М.: Высшая школа, 1981. - 215 с.

6. Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. - М.; Энергоатомиздат, 1991. - 1232 с.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2008.2.69246

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.