DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2009.12.66931

МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ НОВИХ ВОГНЕСТІЙКИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

M. V. Lukhanin

Анотація


Встановлена можливість одержання з природніх ресурсів Кузбасу та відходів промисловості, за допомогою механохімічного засобу подрібнення сумішей, нового мулито-кордієритового композиту, придатного для виробництва широкого асортименту вогнетривких та керамічних виробів.


Ключові слова


природні ресурси, мулит, кордієрит, кордієрито-мулитова суміш, механохімічний синтез

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Луханин М. В. Теоретические основы создания новых огнестойких строительных материалов из вторичных минеральных ресурсов с использованием механохимии [Текст]: монография / М. В. Луханин, С. И. Павленко, Е. Г. Аввакумов, А. А. Гусев. — М.: АСВ, 2008. — С. 100-120.

2. Mussler B. N, Shafer M. V., Preparation and Properties of Mullite Cordierite Composites // Bulletin of American Ceramic Society. — 1984. — Vol 5. — P. 705-714.

3. Пивинскии Ю. E. Теоретические аспекты технологии керамики и огнеупоров [Текст]: Избранные труды. Том 1 / Ю. Е. Пивинский. — СПб.: Стройиздат, 2003. — 544 с.

4. Луханин М. В., Павленко С. И., Аввакумов E. Г. Новые огнестойкие строительные материалы из вторичных минеральных ресурсов с использованием механохимии — М.: АСВ, 2008. — 336 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.