DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2009.12.66927

АНАЛІЗ АДСОРБЦІЇ БРОМІДУ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ТА АЛКІЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ НА МЕЖІ РОЗДІЛУ ФАЗ БІНАРНИЙ РОЗЧИН ПАР — ПОВІТРЯ

E. A. Streltsova, O. V. Voliuvach

Анотація


Експериментально показано, що розбавлені бінарні розчини броміду гексадецил-піридинію і алкілсульфату натрію (децил- і додецилсульфату натрію) виявляють синергізм у відношенні зниження поверхневого натягу. Показана можливість визначення складу змішаних адсорбційних шарів методом Розена, в основі якого лежить теорія регулярних розчинів, і методом Хатчинсона, заснованим на рівнянні адсорбції Гіббса. Процес адсорбції поверхнево-активних речовин (ПАР) із їх бінарних розчинів є термодинамічно більш вигідним процесом, ніж адсорбція ПАР із індивідуальних розчинів.


Ключові слова


адсорбція, бінарні розчини, бромід гексадецилпіридинію, алкілсульфати натрію

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества: Справочник / Под. ред.А. А. Абрамзона, Е. Д. Щукина. — Л.: Химия, 1984. — 392 с.

2. Rosen M. J, Zhu B. Y. Synergism in Binary Mixtures of Surfactants // J. Colloid Interface Sci. — 1984. — Vol. 99, № 4. — P. 435-443.

3. Харитонова Т. В., Иванова H. И., Сумм В. Д. Адсорбция и мицеллообразование в растворах смесей бромид додецилпиридиния — неионогенное ПАВ // Коллоид. журн. — 2002.— Т. 64, № 2. — С. 249--256.

4. Motomura K., Aratono M. Mixed Surfactant Systems / Eds. by K. Ogino, M. Abe. — N. Y.: Dekker, 1993. — P. 99.

5. Goralczyk D. Effect of Inorganic Electrolyte Type on Anionic-Cationic Adsorption Films // Colloids Surfaces. — 1984. — Vol. 11, № 3/4. — P. 287-301.

6. Стрельцова О. О., Волювач О. В. Міжмолекулярні взаємодії в бінарних сумішах катіонної і аніонної ПАР // Укр. хим. журн. — 2004. — Т. 70, № 5. — С. 46-50.

7. Rosen M. J., Hua X. Y. Surface Concentration and Molecular Interactions in Binary Mixtures of Surfactants // J. Colloid Interface Sci. — 1982. — Vol. 86, № 1. — P. 164-172.

8. Yu Z.-J, Zang X., Xu G., Zhao G.-X. Physicochemical Properties of Aqueous Mixtures of Tetrabutylammonium Bromide and Anionic Surfactants. 3 Effects of Surfactant Chain length and Salinity // J. Phys. Chem. — 1990. — Vol. 94, № 9. — P. 3675-3681.

9. Rosen M. J. Phenomena in Mixed Surfactant Systems / Ed. by J. F. Scamehorn. — Washington: Am. Chem. Soc., 1986. — P. 144.

10. Вабак В. Г., Анчиполовский М. А., Вихорева Г. А., Лукина И. Г. Механизм синергического действия бромида тетрадецилтриметиламмония и карбоксиметилхитина, образующих комплексы ПАВ-полиэлектролит, на поверхностное натяжение их смешанных водных растворов // Коллоид. журн. — 1996. — Т. 58, № 2. — С. 155-162.

11. Rosen M. J. Surfactants and Interfacial Phenomena / Ed. by J. F. Scamehorn. — N. Y.: J. Willey&Sons, 1989. — P. 84.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.