DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2014.2(50).38957

КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТІВ 3D-МЕТАЛІВ З ТІОСЕМІКАРБАЗИДОМ

T. V. Koksharova

Анотація


Синтезовано координаційні сполуки ацетилацетонатів 3d-металів з тіосемікарбазидом. Вивчені їхні фізико-хімічні властивості та будова методами кондуктометрії, ІЧ-спектроскопії, електронної спектроскопії, магнетохімії та диференційно-термічного аналізу. Склад комплексів відповідає формулам Co(L)2(Acac) і M(L)(Acac), де M = Cu, Ni, Zn, HL – тіосемікарбазид, HАcac – ацетилацетон. Усі вони – неелектроліти. Тіосемікарбазид у всіх випадках депротонований і координований через атоми азоту та сірки з утворенням чотиричленного циклу. Спосіб координації ацетилацетонат-іона при взаємодії ацетилацетонатів 3d-металів з тіосемікарбазидом не змінюється. Комплекси міді(II) та нікелю(II) мають плоско-квадратну, комплекс кобальту(III) – октаедричну будову.

Ключові слова


тіосемікарбазид, ацетилацетонат, 3d-метали, координаційні сполуки

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.  Dey K., Sen S.K. Reactions of metal β-diketonates. Part II. Reactions of bis(acetylacetonato) copper(II) dihy-drate with chelating ligands containing at least one amino group // Indian J. Chem. – 1979. – Vol. A17, N 2. – P.  137-141.

2.  Dey K., Sen S.K., Bhak J.K. Reactions of metal β-diketonates. III. Reactions of bis(acetylacetonato) cobalt(II) with chelating ligands // J. Indian Chem. Soc. – 1979. – Vol. 56, N 8. – P. 833-835.

3.  Dey K., Sen S.K. Reactions of metal β-diketonates. I. Reactions of bis(acetylacetonato) nickel(II) with chelating ligands // J. Indian Chem. Soc. – 1977. – Vol. 54, N 5. – P. 447-450.

4.  Калинников В.Т., Ракитин Ю.В. Введение в магнетохимию. Метод статической магнитной восприимчивости в химии. М.: Наука, 1980. – 302 с.

5.   Шварценбах Г., Флашка Г. Комплексонометрическое титрование. М.: Химия, 1970. – 255 с.

6.   Климова В.А. Основные микрометоды анализа органических соединений. М.: Химия, 1975. – 224 с.

7.   Geary W. J. The use of conductivity measurements in organic solvents for the characterisation of coordination compounds // Coord. Chem Revs. – 1971. – Vol. 7. – P. 81-122. http://dx.doi.org/10.1016/s0010-8545(00)80009-0 

8.  Singh B., Singh R., Chaudhary R.V., Thakur K.P. Thioamide bands and nature of bonding in transition metal complexes of ligands having a thioamide group // Indian J. Chem. – 1973.- Vol. 11, N 2. – P. 174-177.

9.  Кокшарова Т.В. Взаимодействие глицинатов и глицилглицинатов 3d-металлов с тиосемикарбазидом // Ж. общ. химии. – 2004. – Т. 74, № 10. – С. 1644-1648.

10.  Кокшарова Т.В. Взаимодействие никотинатов и изоникотинатов 3d-металлов с тиосемикарбазидом // Ж.  общ. химии. – 2011. – Т. 81, №. 2. – С. 287-293.

11.  Кокшарова Т.В., Курандо С.В., Стоянова И.В. Координационные соединения салицилатов 3d-металлов с тиосемикарбазидом // Ж. общ. химии. – 2012. – Т. 82, №. 9. С. – 1422-1426.

12.  Накамото К. ИК спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. М. : Мир, 1991. – 445 с.

13.  Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. Т. 2. М.: Мир, 1987. – 445 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.