ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ВИЛУДЖУВАННЯ ВІДВАЛІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ МЕТОДОМ ЦИКЛІЧНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ

A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko

Анотація


Проведено електрохімічне дослідження процесу вилуджування металів з твердого техногенного субстрату методом циклічної вольтамперометрії. Встановлено залежність швидкості окислювально-відновних реакцій від складу мінеральних розчинів, присутності штамів бактерій та тривалості процесу вилуджування.

Ключові слова


вилуджування, відвал, циклічна вольтамперометрія

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сhemical and electrochemical basis of bioleaching processes / G.S. Hansford, T. Vargas // Hydrometallurgy. – 2001. – Vol. 59. – P. 135-145. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-386x(00)00166-3 

2. Electrobioleaching of chalcopyrite / Abhakumari and K.A. Natarajan // XXVI International Mineral Processing congress (MPC): Proceedings. – New Delhi (India), 2012. – P. 717.

3. Скорчеллетти В.В. Теоретическая электрохимия. – Л.: Химия, 1969. – 608 с.

4. Джамбек А.А., Джамбек О.И., Блайда И.А., Васильева Т.В. Электрохимическое исследование процессов химического и бактериального выщелачивания металлов // Сб. докл. IIМеждунар. науч.-практ. конф. «Современные ресурсосберегающие технологии. Проблемы и перспективы». – Одесса, 2012. – С. 247-252.

5. Джамбек А.А., Джамбек О.И., Блайда И.А., Васильева Т.В., Слюсаренко Л.И. Электрохимическое исследование окислительно-восстановительных процессов, протекающих при химическом выщелачивании металлов // Вісник ОНУ. Хімія. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (45). – С. 39-43.

6. Biological oxidation of ferrous sulphate by Thiobacillus ferrooxidans: a review on kinetic aspects / Nemati, M., Harrison, S.T.L., Hansford, G.S., Webb, C. // Biochemical Engineering Journal 1. – 1998. – P. 171-190. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-703x(98)00006-0 

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2014.1(49).38314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.