DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2010.13.38125

Оцінка якості води Куяльницького лиману за комплексом гідрохімічних показників з використанням геоінформаційних систем

A. A. Ennan, G. N. Shikhaleeva, A. W. Sizo, S. K. Babinets

Анотація


В роботі наведена методика геоінформаційної (ГІС) оцінки рівня забруднення водойми за гідрохімічними показниками. Запропонована структура ГІС оцінки якості вод реалізована на базі програмного забезпечення ArcGIS ESRI. Методика апробована на результатах досліджень гідрохімічного режиму вод К л за період 1999—2009 рр. За даними аналізу побудовані карти рівня забруднення акваторії лиману за пріоритетними для району досліджень токсикантами органічної і неорганічної природи та величиною інтегрованого показника комплексної оцінки стану водойми — індексу забруднення води (ІЗВ). К артування дозволило виявити основні джерела надходження токсикантів у водойму, ділянки максимального забруднення.


Ключові слова


ГІС оцінка, вода, гідрохімічні показники, Куяльницький лиман

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вайсфельд Д. Н., Горчакова Г. А., Серебрина Л. А. Природные лечебные факторы Одесского курортного региона. — К .: Здоровье, 1991. — 141 с.

Брусиловский Е. М. Одесские лиманы и их лечебные средства. — Одесса— М.: Изд-во журн. «Терапевтическое обозрение», 1914. — 167 с.

Бабов К . Д., Никипелова Е. М., Табакман П. Е. К урортные ресурсы Одесского региона: современное состояние, степень использования // Тр. науч.-практ. конф. «Экологические проблемы Одесского региона и их решение». — Одесса, 1995. — С. 219—223.

Адобовский В. В., Шихалеева Г. Н., Шурова Н. М. Современное состояние и экологические проблемы К уяльницкого лимана // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа.— Севастополь, 2002. — Вып. 1, № 6. — С. 71—81.

Изучение динамики содержания биогенных компонентов в акватории Куяльницкого лимана / Г. Н. Шихалеева, С. К . Бабинец, Т. Д. Редько и др. // Сб. Метеорология, климатология и гидрология. — 2004. — № 48. — С. 313—321.

Эннан А. А., Шихалеева Г. Н., Бабинец С. К ., К ирюшкина А. Н. Экологическое состояние природной среды лиманно-морского курортного комплекса «Куяльник—Лузановка» и водной экосистемы К уяльницкого лимана. Перспективы развития / Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Екологія міст та рекреаційних зон». — Одеса, 2009. — С. 216—221.

Шихалеева Г. Н., Эннан А. А., Бабинец С. К ., Чурсина О. Д. Влияние автотранспорта на состояние природной среды курортного комплекса «Куяльник—Лузановка» / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті». — Херсон, 2009. — Т. 5. — С. 58—59.

Детальная разведка и подсчет запасов иловых грязей К уяльницкого лимана/ Отчет УкрНИИкурортологии. — Одесса, 1975.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.