DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2011.14.38106

ОКИСНЕННЯ 2-ПІКОЛІНУ ОЗОНОМ У РІДКІЙ ФАЗІ

P. Yu. Andreev, I. P. Pogorelova, M. V. Shipidchenko

Анотація


Вивчена реакція 2-піколіну з озоном у розчині оцтової кислоти. Встановлено, що озон взаємодіє з 2-піколіном по трьох напрямках: по гетероароматичному кільцю, по вільній napi електронів атому нітрогену та по метильній rpyni. Основними продуктами деструктивного окиснення гетероароматичного кільця е пероксидні сполуки. Серед продуктів ароматичного характеру ідентифіковані 2-піколін-N-оксид та 2-піколінова кислота. Реакція 2-піколіну з озоном у розчині оцтової кислоти має перший порядок за кожним з вихідних реагенів.

Ключові слова


окиснення, озон, 2-піколін, оцтова кислота, 2-піколінова кислота, пероксидні сполуки

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галстян Г.А., Тюпало Н.Ф., Разумовский С.Д. Озон и его реакции с органическими соединениями в жидкой фазе - Луганск: ВНУ им. В. Даля - 2004. - 272 с.

2. Тюпало Н.Ф., Бернашевский Н.В. Исследование реакции гомологов пиридина в водных растворах // Док. АН СССР. - 1980. - Т. 253. - № 4. - С. 890-894.

3. Якоби В.А. Озонирование ароматических соединений // Реакционная способность органических соединений: Сб. труды МХТИ им. Д.И. Менделеева. - 1978. - № 103. - С. 66 - 92.

4. Bailey Р. S. Ozonation in organic chemistry. Vol. 2, Nonolefinic Compounds.// N-Y, L. Academic Press.- 1982.- 497p.

5. Bailey P. S„ Ward J. W. Complexes of ozone with carbon л-systems // J. Amer. Chem. Soc. -1971. - V. 93. - P. 3552-3555.

6. Bailey P. S„ Ward J. W„ Carter T. R, Nich Jr. E„ Ficher С. M„ Khashab A-I. Y. Studies conceiving complexes of ozone with carbon system // J. Amer. Chem. Soc. -1974. - V. 96, N«14. - P. 6136-6140. 

7. Эмануэль H.M. Успехи химии органических перекисных соединений и аутоокисления. - М.: Химия,-1969.- 495с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.