Комплексонати германію (IV) з 2-гідроксіпропілен-1,3-діамінтетраоцтовою та триетилентетрамінгексаоцтовою кислотами

Автор(и)

  • Е. Е. Martsinko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів, Ukraine
  • I. I. Seyfullina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів, Ukraine
  • М. S. Ushanli Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2011.14.38105

Ключові слова:

германій, поліамінокарбонові кислоти, комплексоутворення, комплексонати, хелатоутворення

Анотація

Розроблено методики та синтезовано: комплекс гермашю (IV) с триетилентетрамін-N, N, NI, NII, NIII, NlII -гексаоцтовою кислотою (H6Ttha) - [(OH)Ge(Ttha)Ge(OH)]-2H2O (I), комплексна кислота H2[Ge(Hpdta)(OH)(H2O)]H2O (II) та її сполуки з неорганічними катіонами Kat3[Ge(Hpdta)(0H)2]-2H (H5Hpdta — 2-гідроксипропілен-1,3-діаміно- N, N, NI, NI -тетраоцтова кислота; Kat = Na (III), К (IV), NH4 (V)). Індивідуальність, склад та будову отриманих координаційних сполук доведено сукупністю методів дослідження: елементного та рентгенофазового аналізів, термогравіметрії, ІЧ-спектроскопії

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-02-23

Номер

Розділ

Статті