DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.3(43).31940

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ ЛАНТАНІДІВ (III) З 4-АЦИЛПІРАЗОЛ-5-ОНАМИ

A. V. Kiriyak, V. S. Liasotskyi, V. F. Shul’gin, S. V. Abkhairova, S. B. Meshkova

Анотація


Встановлено оптимальні умови комплексоутворення іонів лантанідів (III) з
1-феніл-3-метил-4-форміл-піразол-5-оном (L) і його похідними, визначені молярні співвідношення лантанід:ліганд та їх спектрально-люмінесцентні властивості. Показано, що при введенні додаткових лігандів, органічних розчинників і ПАР спостерігається збільшення інтенсивності люмінесценції до 100 разів.


Ключові слова


ацилпіразолони; лантаніди (III); люмінесценція

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Каткова М.А., Витухновский А.Г., Бочкарев М.Н. Координационные соединения редкоземельных метал-лов с органическими лигандами для электролюминесцентных диодов // Успехи химии. - 2005. Т. 74, № 12. - С. 1193-1215.

Eliseeva S.V., Bűnzli J-C G.Rare earths: jewels for functional materials of the future // New J. Chem. – 2011. V. 35, P. 1165-1176.

Kido J., Okamoto Y.Organo Lanthanide Metal Complexes for Electroluminescent Materials // Chem. Rev. 2002. V. 102. P. 2357-2368.

Мешкова С.Б., Матийчук В.С., Потопник М.А. и др. ИК-люминесценция комплексных соединений неодима(III) и иттербия(III) с ацилпиразолонами в растворах // Журн. Неорган. химии. 2011. Т. 56. № 6. С. 955-961.

Бабко А.К. Физико-химический анализ комплексных соединений в растворах; Киев, 1955, стр. 97.

Pettinari C., Marchetti F., Pettinari R. et al.Synthesis, structure and luminescence properties of new rare earth metal complexes with 1-phenyl-3-methyl-4-acylpyrazol-5-ones//Y. Chem. Soc., Dalton Trans. – 2002 - № 7. - P. 1409-1415.

Полуэктов Н.С., Кононенко Л.И., Ефрюшина Н.П., Бельтюкова С.В. Спектрофотометрические и люминесцентные методы определения лантаноидов. – Киев: Наук. думка, 1989. -254 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.