РОЗКЛАД МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ОЗОНУ ПРИРОДНИМИ І МОДИФІКОВАНИМИ ІОНАМИ 3D-МЕТАЛІВ СОРБЕНТАМИ

T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, S. A. Chernysheva

Анотація


Вивчено кінетику розкладу мікроконцентрацій озону природними і модифікованими іонами 3d-металів сорбентами. Показано, що активність природних (базальтовий туф – П-БТ(1)*; клиноптилоліт – П-Кл; трепел – П-Тр; бентоніт Горбського родовища – П-Bent(G)) і модифікованих сорбентів визначається їх фізико-хімічними властивостями. Час захисної дії для природних сорбентів убуває в ряду П-БТ(1)* >П-Кл > П-Тр > П-Bent(G); для модифікованих хлоридом мангану(II) сорбентів – в ряду MnCl2/П-Тр >> MnCl2/П-БТ(1)* > MnCl2/П-Bent(G) > MnCl2/П-Кл.


Ключові слова


озон; розклад; природні носії

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н.Физическая химия озона. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 480 с.

Ракитская Т.Л., Бандурко А.Ю., Раскола Л.А. Катализаторы низкотемпературного разложения озона: состояние и перспективы разработки // Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2002. – Т.6, вип.7-8. – С.13-22

Ракитская Т.Л., Эннан А.А., Раскола Л.А., Бандурко А.Ю.Каталитическое разложение озона металло-комплексными соединениями // Изв.вузов. Химия и хим. технология. –1999. – Т.42, вып.4. – С.3-18.

Ракитська Т.Л., Еннан А.А., Раскола Л.А., Труба А.С., Китайська В.В. Низькотемпературний розклад озону закріпленими на клиноптилоліті ацидокомплесами Cu(II)/ // Вісник Льв. Нац. ун-ту. Хімія. – 2010. – вип. 51. – С. 135-140.

Ракитская Т.Л., Раскола Л.А., Паина В.Я., Бандурко А.Ю. Гетерогенезированный Cu(II)-SiO2–катализатор разложения озона // Изв. высш. учеб. завед. Химия и хим. технология. – 1999. – Т.42, вып.1. – С. 46-49.

Ракитська Т. Л., Раскола Л. А., Кіосе Т. О., Захарія О. М,. Китайська В.В.Адсорбція іонів 3d-металів природним та кислотно-модифікованим кліноптилолітом// Вісн. Одеськ. нац. ун-ту. Хімія. – 2010. –Т. 15, – вип 3. – С. 85-90.

 
DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.3(43).31926

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.