ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАЛЕННЯ АНІЛІНУ І ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ШЛЯХОМ СООКИСНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТИРОЗИНАЗИ AGARICUS BISPORUS

O. V. Sevastyanov

Анотація


Досліджено сумісне окиснення аніліну і фенольних сполук у водних розчинах з використанням виділеної тирозинази грибів Agaricus bisporus. Показано, що кількісна біоконверсія аніліну досягається шляхом додавання до його розчину (0,25 ммоль/дм3) фенолу та інших швидкоокиснюваних фенольних сполук (п-хлорфенол, о-, м-крезоли). Продукти соокиснення аніліну і фенолів – хіноніміни і хінони, видаляли за допомогою алюмокалієвих галунів.


Ключові слова


тирозиназа Agaricus bisporus; анілін; фенольні сполуки; соокиснення; алюмокалієві галуни

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Juang R.S., Kao H.S., Tseng K.J. Kinetics of phenol removal from saline solutions by solvent extraction coupled with degradation in a two-phase partitioning bioreactor // Separation and purification technology . – 2010. – Vol.71, № 3. – P. 285-292.

Давиденко Т.И., Романовская И.И., Осейчук О.В. и др. Структура и образование комплексов включения фенолов в поли-N-винилкапролактам // Доповіді НАН України, 2005.-№ 9.-С.145-150.

Kameda E., Langone M.A., Coelho M.A. Tyrosinase extract from Agaricus bisporus mushroom and its in natura tissue for specific phenol removal // Environmental Technol. – 2006. – Vol.27, № 11. – Р. 1209-1215.

El-Shora H.M., Metwally M. Use of tyrosinase enzyme from Bacillus thuringiensis for the decontamination of water polluted with phenols // Biotechnology. – 2008. – Vol.7, № 2. – Р. 305-310.

Wada S., Ichikawa H., Tastsumi K. Removal of phenols and aromatic amines from wastewater by a combination treatment with tyrosinase and a coagulant// Biotechnol. Bioeng. – 1995. – Vol.45, № 4. – P. 304 – 309.

Романовська І.І., Осійчук О.В., Шестеренко Ю.А., Севастьянов О.В. Ферментативні методи елімінації фенольних полютантів // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – № 1(2). – С. 72-78.

Bevilaqua J., Cammarota M., Freire D. et al. Phenol removal through combined biological and enzymatic treatments // Brazil. J. Chem. Eng. – 2002. – Vol.19, № 2. – P. 151 – 158.

Романовська І.І., Шестеренко Ю.А., Севастьянов О.В. та ін. Дослідження складу частково очищеного препарату тирозинази з грибів Agaricus bisporus // Медична хімія. – 2008. – Vol.10, № 2. – С. 79-82.

Hartree E.F. Determination of protein: a modification of the Lowry method, that gives a linear photometric response // Anal. Biochem. – 1972. – Vol.48, № 2. – P. 422 – 427.

Stark G.R., Dawson C.R Spectrophotometric microdetermination of copper in copper oxidases using oxalyldihydrazide // Analytical Chemistry. – 1958. – Vol.30, № 2. – P. 191-194.

Ikehata K., Nicell J. Toxicity removal following tyrosinase-catalyzed oxidation of phenols // Biotechnol. Prog. – 2000. – Vol.16, № 4. – P. 533 – 540.

Коренман И.М. Фотометрический анализ. Методы определения органических соединений. – М.: Химия, 1975. – 368 с.

Romanovska I.I., Shesterenko Yu.A., Sevastyanov O.V. et al. Phenol removal by tyrosinase, immobilized in modified poly-N-vinylpyrrolidone, with inorganic coagulants application // Int. Rev. Biophys. Chem. – 2011. – Vol.2, № 2. – P. 54 – 60.

Ismaya W.T., Rozeboom J., Weijn A. et al. Crystal structure of Agaricus bisporus mushroom tyrosinase: identity of the tetramer subunits and interaction with tropolone // Biochemistry. – 2011. – Vol. 50, № 24. – Р. 5477-5486.

Muñoz-Muñoz J.L., Garcia-Molina F., Garcia-Ruiz P.A. et al. Phenolic substrates and suicide inactivation of tyrosinase: kinetics and mechanism // Biochem. J. – 2008. – Vol. 416, №3. – Р. 431-440.

Романовская И. И., Шестеренко Ю.А., Севастьянов О.В. Элиминация фенола с использованием тирозиназы грибов // Химия и технология воды. – 2009. – Vol. 31, № 2. – С.235 – 240.

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2012.4(44).31867

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.