ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО МАТЕРІАЛУ MGF2 НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ

V. F. Zinchenko, Іe. V. Timukhin, O. G. Eremin, N. A. Chivireva, V. E. Chygrynov, O. V. Mozkova, G. I. Kocherba

Анотація


Вивчено склад й властивості плівкоутворюючого матеріалу MgF2, що містить оксидні домішки. Матеріал виявляє низький рівень технологічності у процесі термічного випаровування у вакуумі й експлуатаційних параметрів одержуваних покриттів. Термообробка із застосуванням у якості фторуючого агенту (NH4)2SbF5 призводить до видалення небажаних домішок і істотного поліпшення якості матеріалу.

Ключові слова


плівкоутворюючий матеріал; фторид магнію; легування; покриття

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Справочник технолога-оптика / И.Я. Бубис, В.А. Вейденбах и др. Под общ. ред. С.М.Кузнецова и М.А.Окатова. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ие, 1983.

Технологические лазеры. Справочник. / Г.А. Абильсиитов, В.Г. Гонтарь, А.А. Колпаков и др. // Под общ. ред. Г.А. Абильсиитова.– М: Машиностроение, 2, 1991.

Некрасов Б.В. Основы общей химии.– М: Изд-во Химия, 2, 1967.–400 с.

Mediaas H., Vindstad J.E., Østvold T. Solubility of MgO in mixed Chloride-Fluoride melts containing MgCl2// Acta Chemica Scandinavica.– 1997. –V.51. – P.504-514. http://dx.doi.org/10.3891/acta.chem.scand.51-0504 

Зінченко В.Ф., Магунов І.Р., Тімухін Є.В., Кривда М.Ю. Особливості взаємодії MgO з сульфофторидами лантанідів // Фіз. хім. твердого тіла. – 2011. –Т.12, №4. – С.974-979.

Зінченко В.Ф., Єфрюшина Н.П., Кочерба Г.І., Єрьомін О.Г., Соболь В.П., Мозкова О.В., Марків В.Я., Білявіна Н.М. Оптичні і експлуатаційні властивості тонкоплівкових покриттів, отриманих методом вакуумного випаровування фторидів РЗМ // Фізика і хімія твердого тіла.–2001.–Т.2, №3.–С.351–360.

Малинка Е.В., Зинченко В.Ф., Садковская Л.В., Стоянова И.В. Использование спектров диффузного отражения для идентификации сложных оксидов лантанидов и p–, d–металлов // Наукові праці. -ОНАХТ.-2003.-вип. 25.-С.197-200.

Тихонов В.Н. Аналитическая химия магния.– М: Наука, 1973.–254 с.

Юрченко Э.Н., Кустова Г.Н., Бацанов С.С. Колебательные спектры неорганических соединений.– Новосибирск: Наука, 1981.– 145 с.

Зінченко В.Ф., Тімухін Є.В., Тарасенко С.О., Мозкова О.В., Горштейн Б.А., Вітюкова К.О. Взаємодія в системі BaF2– MgF2 та її оптичні властивості // Укр. хім. журнал. – 2012. –Т.78, №2. – С. 101-105

DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2013.2(46).31347

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.