СИНТЕЗ ТА БУДОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ 5-СУЛЬФОСАЛІЦИЛАТУ КОБАЛЬТУ(ІІ) З БЕНЗГІДРАЗИДОМ

Автор(и)

  • Т. В. Кокшарова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Ю. І. Сливка Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
  • О. А. Савченко Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Україна
  • Т. В. Мандзій Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1(84).277052

Ключові слова:

бензогідразид, 5-сульфосаліцилат, кристалічна структура, ІЧ-спектри

Анотація

Реакцією водного розчину Co(NO3)2·6H2O з гідроксидом натрію добували гідроксид кобальту(ІІ), до нього додавали 5-сульфосаліцилову кислоту. Суміш ретельно перемішували, додаючи краплинами воду до повного розчинення відповідного 5-сульфосаліцилату кобальту. До отриманого розчину додавали розчин бензогідразиду і отриману суміш залишали для осадження. Осад, що утворився, відфільтровували, кілька разів промивали водою і висушували в ексикаторі понад CaCl2. Після розчинення синтезованої сполуки складу [Co(Bhz)3]3(HSSal)3·7.5Н2О при кип’ятінні в суміші вода/етанол/н-пропанол (1:1:1) червоні кристали, придатні для визначення монокристалічної рентгенівської структури, вирощували протягом 3 днів шляхом повільного випаровування розчинників при кімнатній температурі.

Сполука [Co(Bhz)3]3(HSSal)3·7.5Н2О кристалізується в центросиметричній просторовій групі P1, з трьома іонами Co(II), дев’ятьма молекулами Bhz і трьома аніонами HSSal2– в асиметричній одиниці. Молекули бензогідразиду (Bhz) координуються з іоном металу з утворенням хелату через атоми O і N. Кожен іон металу оточений трьома молекулами Bhz, утворюючи катіони [Co(Bhz)3]2+.

Наявність депротонованої карбоксильної групи сульфосаліцилат-аніону в [Co(Bhz)3]3(HSSal)3·7.5Н2О сприяє включенню до кристалічної структуру значної кількості молекул кристалізаційної води, які беруть участь в утворенні каркасу з водневих зв’язків.

Характер зміни смуг поглинання бензгідразиду в ІЧ-спектрах відповідає бідентатній хелатній координації бензгідразидного ліганду через кисень і термінальні атоми азоту з утворенням п'ятичленного хелатного циклу, а порівняльний аналіз положення та форми смуг поглинання 5-сульфосаліцилат- аніону показує, що обидві групи SO3H і COOH депротоновані і аніони HSsal2- є зовнішньосферними.

Дані спектру дифузного відбиття для комплексу для координаційної сполуки кобальту(II) добре погоджуються з її октаедричною структурою.

Посилання

Antsyshkina A. S., Koksharova T. V., Sadikov G. G., Sergienko V. S., Mandzii T. V. Malonatobenzhydrazidediaquacobalt(II) hydrate: Synthesis, crystal and molecular structures // Rus. J. Inorg. Chem.– 2016. – Vol. 61, No. 4. – P. 434-441. – https://doi.org/10.1134/S0036023616040045.

Koksharova T. V., Mandzii T. V., Stoyanova I. V., Polishchuk A. A. Coordination Compounds of Cobalt(II), Nickel(II), and Zinc(II) Valerates and Benzoates with Benzohydrazide // Rus. J. Gen. Chem.– 2016. – Vol. 86, No. 10. – P. 2361-2366. – https://doi.org/10.1134/S1070363216100194.

Koksharova T. V., Mandzii T. V., Stoyanova I. V. Coordination Compounds of Cobalt(II), Nickel(II), and Zinc(II) Malonates and Phthalates with Benzohydrazide // Rus. J. Gen. Chem.– 2018. – Vol. 88, No. 3. – P. 500-504. – https://doi.org/10.1134/S1070363218030167.

Sergienko V. S., Koksharova T. V., Surazhskaya M. D., Mandzii T. V., Churakov A. V. Synthesis, Crystal Structure, and Molecular Structure of Maleate Tris(Benzohydrazide) Cobalt(II) Tetrahydrate [Co(L1)3](Mal)·4H2O and Maleate Tris(Phenylacethydrazide) Nikel(II) Monohydrate [Ni(L2)3](Mal)·H2O // Rus. J. Inorg. Chem. – 2019. – Vol. 64, No. 11. – P. 1396-1404. – https://doi.org/10.1134/s0036023619110172.

Antsyshkina A. S., Koksharova T.V, Sergienko V. S., Mandzii T. V., Sadikov G. G. Synthesis, crystal and molecular structure of [Co(L)3](OH)Cl·H3Ssal·H2O, where L is benzhydrazide and H3Ssal is 5-sulfosalycilic acid // Rus. J. Inorg. Chem.– 2014. – Vol. 59, No. 12. – P. 1417-1423. – https://doi.org/10.1134/S0036023614120031.

Rigaku, CrysAlisPro Software System, Version 1.171.39.27b. Rigaku Oxford Diffraction, 2015. – http://www.rigaku.com.

Sheldrick G. M. Crystal structure refinement with SHELXL // Acta Crystallogr. Sect. C Struct. Chem. – 2015. – Vol. 71. – P. 3-8. – https://doi.org/10.1107/S2053229614024218.

Dolomanov O. V., Bourhis L. J., Gildea R. J., Howard J. A.K., Puschmann H. OLEX2: a complete structure solution, refinement and analysis program // J. Appl. Crystallogr.– 2009. – Vol. 42. – P. 339-341. – https://doi.org/10.1107/S0021889808042726.

Odunola O. A., Adeoye I. O., Woods J. A.O., Gelebe A. C. Synthesis and Characterization of Nickel(II) Complexes of Benzoic Acid and Methyl Substituted Benzoic Acid Hydrazides and X-Ray Structure of Ni[C6H5CONHNH2]3Cl2·3CH3OH // Synth. React. Inorg. Met. Chem.– 2003. –Vol. 33, No. 2. – P. 205-221. – https://doi.org/10.1081/SIM-120017781

Patel R. N., Singh A., Shukla K. K., Patel D. K., Sondhiya V. P. Synthesis, characterization and biological activity studies of octahedral nickel(II) complexes // Transit. Met. Chem.– 2011. – Vol. 36, No. 2. – P. 179-187. – https://doi.org/10.1007/s11243-010-9451-1.

Koksharova T., Slyvka Yu., Savchenko O., Mandzii T., Smola S. 5-Sulfosalicylato Cu(II), Zn(II) and Ni(II) coordination compounds with benzohydrazide: Synthesis, structure and luminescent properties // J. Mol. Struct.– 2023. – Vol. 1271. – P. 133980. – https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.133980.

Nakamoto K. Infrared Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. – New York: John Wiley & Sons, 2009. – 432 p. – https://doi.org/10.1002/9780470405840.

Lever A. B. P. Inorganic Electronic Spectroscopy. – Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo: Elsevier Sci. Publ. B.V., 1984. – 863 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-10

Як цитувати

Кокшарова, Т. В., Сливка, Ю. І., Савченко, О. А., & Мандзій, Т. В. (2023). СИНТЕЗ ТА БУДОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ 5-СУЛЬФОСАЛІЦИЛАТУ КОБАЛЬТУ(ІІ) З БЕНЗГІДРАЗИДОМ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 28(1(84), 5–14. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1(84).277052

Номер

Розділ

Статті