СИНТЕЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК МАЛЕАТІВ 3d-МЕТАЛІВ З ТІОСЕМІКАРБАЗІДОМ

Автор(и)

  • Т.В. Кокшарова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Т. В. Мандзій Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Ukraine
  • А. Ю. Ковальов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Ukraine
  • Д. В. Крамаренко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Ukraine
  • Т. Ю. Бражник Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Ukraine
  • О. К. Іваненко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2021.3(79).240752

Ключові слова:

координаційні сполуки, 3d-метали, тіосемікарбазид

Анотація

Реакцією водного розчину нітрату двовалентного металу (Cu, Ni, Co, Zn) з гідроксидом натрію добували гідроксид 3d-металу, до нього додавали малеїнову кислоту. Суміш ретельно перемішували, додаючи краплинами воду до повного розчинення відповідного малеату металу. Утворений розчин додавали малими порціями до водного розчину тіосемікарбазиду. Осад, що випадав, виділяли, промивали водою та сушили на повітрі. Було синтезовано 5 координаційних сполук: [Cu(HL)L](HMal) (I), [Ni(HL)2(H2O)2] (HMal)2.2H2O (II), [Ni(HL)4](HMal)2 (III), [Co(HL)2L](HMal)2 (IV), [Zn(HL)4](HMal)2 (V). Для кобальту реакція комплексоутворення супроводжується переходом Со(ІІ) у Со(ІІІ). Для Cu, Co, Zn склад утворених комплексів сталий незалежно від співвідношення вихідних реагентів, для Ni при співвідношенні метал: тіомемікарбазид 1: 2 утворюється блакитний [Ni(HL)2(H2O)2](HMal)2.2H2O, а при 1: 4 – зелений [Ni(HL)4](HMal)2. Для добутих сполук [Co(HL)2L](HMal)2 і [Cu(HL)L](HMal), з урахуванням даних аналізу і ІЧ спектроскопії слід припустити присутність у складі комплексу двох форм тіосемікарбазиду: молекулярної і депротонованої. Для депротонованого тіосемікарбазиду припускається утворення чотиричленного циклу, де метал зв’язаний у молекулярній формі в комплексах складу 1:2 і 1:3 координований з утворенням п’ятичленного циклу за участю сірки і азоту аміногрупи. У координаційних сполуках складу 1:4 тіосемікарбазид монодентатний з координацією лише через сірку. Малеат- іони у всіх випадках є зовнішньосферними. При цьому в ІЧ спектрах присутні смуги близько 1700 см‑1, що підтверджує наявність однієї протонованої карбоксильної групи і узгоджується з тим, що малеат-іон однозарядний. Спектри дифузного відбиття вказують на октаедричну структуру [Ni(HL)2(H2O)2] (HMal)2.2H2O і [Co(HL)2L](HMal)2, тетраедричну структуру [Ni(HL)4](HMal)2 і псевдо-тетраедричну структуру [Cu(HL)L](HMal). Дані термічного аналізу показують, що найбільшу термічну стабільність має комплекс [Ni(HL)2(H2O)2](HMal)2.2H2O, інші комплекси розкладаються при досить близьких температурах. Перші ефекти на термогравіграмах є ендотермічними, екзоефекти спостерігаються вище 500оС, а близько 700оС присутні ефекти, що супроводжуються невеликим збільшенням маси.

Посилання

Prisjazhnjuk A.I., Koksharova T. V. Sintez i svojstva kompleksnyh soedinenij razlichnyh solej medi(II) s tiosemikarbazidom. Kiev. Dep. VINITI № 184‑83, 1983. (in Russian)

Koksharova T. V. Reactions of 3d-Metal Glycinates and Glycylglycinates with Thiosemicarbazide. Russ. J. Gen. Chem. 2004, vol. 74, no 10, pp. 1524‑1528. http://dx.doi.org/10.1007/s11176‑005‑0048-x.

Koksharova T. V. Coordination compounds of 3d metals malonates and glutarates with thiosemicarbazide. Russ. J. Gen.Chem. 2014, vol. 84, no 8, pp. 1573‑1579. http://dx.doi.org/10.1134/S1070363214080234.

Koksharova T. V. Coordination compounds of p-hydroxybenzoates and p-aminobenzoates of 3d metals with thiosemicarbazide. Russ. J. Gen.Chem. 2015. vol. 85, no 1, pp.111‑115. http://dx.doi.org/10.1134/S1070363215010193.

Koksharova T.V., Skakun T. S., Stoyanova I. V. Coordination Compounds of 3d-Metals

Naphthalene‑2-sulfonates and Naphthalene‑1,5-Disulfonates with Thiosemicarbazide. Russ. J. Gen.Chem. 2021, vol. 91, no 6,pp. 1057‑062 http://dx.doi.org/10.1134/S1070363221060116.

Li Sh.-Li, Usman A., Razak I. A., Fun H.-K., Wu J.-Y., Tian Yu-P., Jiang M.-H., Chen Zu-Y.

trans-Diaquabis(thiosemicarbazido-k2 N, S)nickel(II) dimaleate dehydrate. Acta Cryst. C. 2003, vol. C59, no 5. pp.m181-m183. http://dx.doi.org/10.1107/S0108270103006425.

Klimova V. A. Osnovnye mikrometody analiza organicheskikh soedinenii (The Main Micromethods of Analysis of Organic Compounds). Moscow, Khimiya, 1975. (in Russian)

Gordon A. J., Ford R. A. The chemist’s companion. A handbook of practical data, techniques, and references.Wiley. New York. London. Sydney. Toronto. 1972.

Sergienko V.S., Koksharova T. V., Surazhskaya M. D., Mandzii T. V., Churakov A. V. Synthesis, Crystal Structure, and Molecular Structure of Maleate Tris(Benzohydrazide) Cobalt(II) Tetrahydrate [Co(L1)3](Mal)· 4H2O and Maleate Tris(Phenylacethydrazide) Nickel(II) Monohydrate [Ni(L2)3](Mal) · H2O. Russ. J. Inorg. Chem. 2019, vol. 64, no 11, pp. 1396‑1404. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023619110172.

Barra G.M.O., Crespo J. S., Bertolino J. R., Soldi V., Pires A. T.N. Maleic Anhydride Grafting on EPDM: Qualitative and Quantitative Determination. J. Brazilian Chem. Soc. 1999, vol. 10, no 1, pp. 31‑34. http://dx.doi.org/10.1590/s0103‑50531999000100006.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-24

Номер

Розділ

Статті