СОЛЬВАТОХРОМІЯ ДЕЯКИХ ХАРЧОВИХ АЗОБАРВНИКІВ

Автор(и)

  • K. V. Bevziuk Одеський міжнародний медичний університет, Ukraine
  • Ya. R. Bazel Університет П.Й. Шафарика, Ukraine
  • A. N. Chebotarev Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine
  • D. V. Snigur Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.4(76).216933

Ключові слова:

спектрофотометрія, сольватохромія, кармоазин, жовтий «Сонячний захід», тартразин

Анотація

На сьогоднішній день значну увагу приділяють вивченню харчових барвників, і в першу чергу таких, що мають синтетичне походження. Представлена робота є продовженням досліджень кислотно-основних та спектрофотометричних характеристик харчових барвників. Дану роботу присвячено вивченню сольватохромії ряду харчових азобарвників (тартразину, кармоазину та жовтого «Сонячний захід»). Особлива увага до азосполук обумовлена їх хромофорними властивостями та здатністю приймати участь майже у всіх відомих хімічних реакціях і процесах, що пов’язано з їх реакційною здатністю, яка пов’язана з наявністю в їх структурі азогрупи –N=N–, а також природою і положенням різних функціональних груп (–OH, –COOH, –NH2, –SO3H тощо) у структурних фрагментах молекули. Введення поверхнево-активних речовин або органічних розчинників може призводите до зміна не тільки кислотно-основних, а й спектральних властивостей (сольватохромія) перелічених азобарвників. Вплив природи органічних розчинників досліджено на прикладі апротоних (хлороформ, етилацетат, бутилацетат, тетрагідрофуран, 1,4-діоксан, ацетонітрил, метилбензол, диметилсульфоксид, диметилформамід, формамід), амфіпротних (метанол, 2-пропанол, 2-бутанол, 3-метилбутан-1-ол) та протоних. Показано, що при збільшенні діелектричної проникності розчинника спостерігається батохромний зсув максимумів смуг поглинання азобарвників, що відповідає π→π* електронному переходу. Встановлено, що величини молярних коефіцієнтів світлопоглинання домінуючих кислотно-основних форм азобарвників в органічних розчинниках практично лінійно (R≈0.90-0.92) зростають зі збільшенням їх діелектричної проникності. Відзначено, що спостерігається задовільна кореляція (R = 0.70-0.80) між положенням максимуму поглинання барвника і величиною параметра Хансена.

Посилання

Msagati T.A.M. The Chemistry of Food Additives and Preservative. Wiley-Blackwell, 2012, 336 p.

Yadav A., Kumar A., Tripathi A., Das M. Sunset yellow FCF, a permitted food dye, alters functional responses of splenocytes at non-cytotoxic dose. Toxicol. Lett., 2013, vol. 217, no 3, pp. 197–204. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2012.12.016

El-Sheikh A.H., Al-Degs Y.S. Spectrophotometric determination of food dyes in soft drinks by second order multivariate calibration of the absorbance spectra-pH data matrices. Dyes and Pigments, 2013, vol. 97, no 2, pp. 330–339 https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2013.01.007

Tanga B., Xi C., Zou Y., Wang G., Li X., Zhang L., Chen D., Zhang J. Simultaneous determination of 16 synthetic colorants in hotpot condiment by high performance liquid chromatography. J. Chromatography B, 2014, vol. 960, pp. 87–91. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2014.04.026

Pourreza N., Rastegarzadeh S., Larki A. Determination of Allura red in food samples after cloud point extraction using mixed micelles. Food Chemistry, 2011, vol. 126, no 3, pp. 1465–1469. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.11.158

Snigur D.V., Chebotarev A.N., Bevziuk K.V. Acid–Base Properties of Azo Dyes in Solution Studied Using Spectrophotometry and Colorimetry. J. Appl. Spectrosc., 2018, vol. 85, no 1, pp. 21-26. https://doi.org/10.1007/s10812-018-0605-9

Bevziuk K., Chebotarev A., Snigur D., Bazel Ya., Fizer M., Sidey V. Spectrophotometric and theoretical studies of the protonation of Allura Red AC and Ponceau 4R. J. Mol. Struct., 2017, vol. 1144, pp. 216-224. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.05.001

Chebotarev A.N., Bevziuk K.V., Snigur D.V., Bazel Y.R. The brilliant blue FCF ion-molecular forms in solutions according to the spectrophotometry data. Russ. J. Phys. Chem. A., 2017, vol. 91, no 10, pp. 1907-1912. https://doi.org/10.1134/S0036024417100089

Chebotarev A.N., Snigur D.V., Zhukova Yu.P., Bevziuk K.V., Studenyak Ya.I., Bazel Ya.R. Tristimulus colourimetric and spectrophotometric study of the state of 4-hydroxystyryl dyes in aqueous solutions. Russ. J. Gen.Chem., 2017, vol. 87, no 2, pp. 196-203. https://doi.org/10.1134/S1070363217020074

Bevziuk K., Chebotarev A., Fizer M., Klochkova A., Pliuta K., Snigur D. Protonation of Patented Blue V in aqueous solutions: theoretical and experimental studies. J. Chem. Sci., 2018, vol. 130, art. 12. https://doi.org/10.1007/s12039-017-1411-2

Reichardt C. Solvents and solvent effects in organic chemistry. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, 2003, 646 p.

Hansen C.M. Solubility Parameters: a user’s handbook. CRC Press Taylor & Francis Group, 2007, 521 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-21

Номер

Розділ

Статті