DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2019.4(72).185569

ВЗАЄМОДІЯ ФУНКЦІАЛІЗОВАНИХ КСАНТИНОПІРИМІДИНІВ ІЗ БЕНЗИЛ(β-ОКСІЕТИЛ)ГІДРАЗИНАМИ

T. A. Yuyrova, A. A. Krysko, V. M. Povstyanoy

Анотація


Похідні ксантину і піримідину володіють різними видами біологічної активності та широко представлені на фармацевтичному ринку у вигляді лікарських засобів. Вони також є цінними білдінг-блоками для синтетичного дизайну нових біологічно активних сполук. функціалізованих похідних дигідропіримідину, пов’язаних метиленовим містком із галогензаміщенними похідними теофіліну та імідазолу. Відзначено їх здатність вступати в реакції з N-нуклеофілами, що призводять до утворення як різних продуктів заміщення однієї із функціональних груп, так і до внутришньомолекулярної гетероциклізації з утворенням нової поліазагетеросістеми. В даній роботі ми зупинилися на 3-метил-8-бромксантині як на одному з вихідних для отримання нових біциклічних синтонів на основі дигідропіримідинів. Так, шляхом кип’ятіння в середовищі диметилформаміду вихідних бромметилпохідних дигідропіримідинів із калієвою сіллю 8-бром-3-метилксантину, з виходами до 80%, отримані нові інтермедіати – реакційно здатні ксантинопіримідини, що містять бром при С8 ксантинового і карбетоксі групу при С5 піримідинового фрагментів молекули. Досліджена їх функціоналізація, щодо такої групи N-нуклеофілів, як заміщенні гідразину. Не дивлячись на спектр теоретично можливих продуктів зазначеної взаємодії, проведення реакції в середовищі різних розчинників (метиловий, бутиловий спирти, диметилформамід), надлишку рідкого реагенту, а також автоклавування вихідних в середовищі нижчих спиртів на протязі до 24 годин при температурі від 120 °С до 220 °С, призводить тільки до заміщення атома брому в ксантиновому фрагменті молекули на залишок гідразину. Слід зазначити, що здійснити наступну стадію внутришньомолекулярної гетероциклізації з утворенням поліазагетеросистеми, що містить 1,3-діазепіновий цикл, який зв’язує піримідиновий і ксантиновий фрагменти молекули, нам не вдалося.

Ключові слова


дигідропіримідини; ксантини; реакційноздатні ксантинопіримідини; гідразиноліз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kato M., Mc Allister Ch.J., Hokabe Sh., Shimizu N., LyubchenkoYu. Structural heterogeneity of pyrimidine/purine-biased DNA sequence analyzed by atomic force microscopy. Eur. J. Biochem, 2002, vol. 269, pp. 3632-3636. https://doi.org/10.1046/j.1432-1033.2002.03063.x

Ijzerman A.P., Von Frijtag J.K., Kunzel D., Vittori S., Cristalli G. Purine-Substituted Adenosine Derivatives with Small N6-Substituents as Adenosine Receptor Agonists. Nucleosides Nucleotides, 1994, vol.10, pp. 2267-2281. https://doi.org/10.1080/15257779408013220

Li M., Sato Y., Nishizawa S., Seino T., Nakamura K., Teramae N. 2-Aminopurine-Modified Abasic-Site-Containing Duplex DNA for Highly Selective Detection of Theophylline. J. Am. Chem. Soc, 2009, vol. 131, pp. 2448-2449. https://doi.org/10.1021/ja8095625

Aron Z. D., Overman L. E. The tethered Biginelli condensation in natural product synthesis. Chem. Commun, 2004, vol. 3, pp. 253-265. https://doi.org/10.1039/B309910E

Franklin A.S., Ly S.K., Mackin G.H., Overman L.E., Shaka A. Application of the Tethered Biginelli Reaction for Enantioselective Synthesis of Batzelladine Alkaloids. Absolute Configuration of the Tricyclic Guanidine Portion of Batzelladine B. J. Org. Chem, 1999, vol. 64, pp. 1512-1519. https://doi.org/10.1021/jo981971o

Lebedyeva I.O., Povstyanoу V.M., Ryabitskii A.B., Panasyuk O., Ivahnenko E., Lozova V.P., Markevich I., Allakhverdova S., Povstyanoу M.V. Theophyllinylpyrimidine Scaffolds Undergo Intramolecular Cyclization Reactions to Form 1,3-Diazepines and Imidazopurines. Eur. J. Org. Chem., 2013, pp. 4594-4606. https://doi.org/10.1002/ejoc.201300360

Lyubashov P.P., Povstyanoy V.M., Krysko A.A., Plotkin A., Lovett I., Povstyaniy M.V., Lebedyeva I.O. Functionalized Diphenyl-Imidazolo-Pyrimidines. J. Heterocyclic Chem., 2018, vol. 55, no 1, pp. 276-281. https://doi.org/10.1002/jhet.3044

Priymenko B.A., Romanenko N.I., Garmash S.N. Synthesis of 3-methyl-8-bromoxanthine and its alkylation. Ukr. Chem. J., 1985, vol. 51, no 6, pp. 660-663. (in Russian)

Chiba T, Sato H., Kato T. Synthesis of furo[3,4-d]pyrimidine derivatives using ethyl 4-bromoacetoacetate. Heterocycles., 1984, vol. 22, no 3, pp. 493- 496. https://doi.org/10.3987/R-1984-03-0493


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Kato M., Mc Allister Ch.J., Hokabe Sh., Shimizu N., Lyubchenko Yu. Structural heterogeneity of pyrimidine/purine-biased DNA sequence analyzed by atomic force microscopy // Eur. J. Biochem. – 2002. – Vol. 269. – P.3632-3636. https://doi.org/10.1046/j.1432-1033.2002.03063.x

2. Ijzerman A.P., Von Frijtag J.K., Kunzel D., Vittori S., Cristalli G. Purine-Substituted Adenosine Derivatives with Small N6-Substituents as Adenosine Receptor Agonists // Nucleosides Nucleotides. – 1994. – Vol. 10. – P.  2267-2281. https://doi.org/10.1080/15257779408013220

3. Li M., Sato Y., Nishizawa S., Seino T., Nakamura K., Teramae N. 2-Aminopurine-Modified Abasic-Site-Containing Duplex DNA for Highly Selective Detection of Theophylline // J. Am. Chem. Soc. – 2009. – Vol.131. – P. 2448-2449. https://doi.org/10.1021/ja8095625

4. Aron Z.D., Overman L.E. The tethered Biginelli condensation in natural product synthesis // Chem. Commun. – 2004. – Vol. 3. – P. 253-265. https://doi.org/10.1039/B309910E

5. Franklin A.S., Ly S.K., Mackin G.H., Overman L.E., Shaka A. Application of the Tethered Biginelli Reaction for Enantioselective Synthesis of Batzelladine Alkaloids. Absolute Configuration of the Tricyclic Guanidine Portion of Batzelladine B // J. Org. Chem. – 1999. –Vol. 64. – P. 1512-1519. https://doi.org/10.1021/jo981971o

6. Lebedyeva I.O., Povstyanoу V.M., Ryabitskii A.B., Panasyuk O., Ivahnenko E., Lozova V.P., Markevich I., Allakhverdova S., Povstyanoу M.V. Theophyllinylpyrimidine Scaffolds Undergo Intramolecular Cyclization Reactions to Form 1,3-Diazepines and Imidazopurines // Eur. J. Org. Chem. – 2013. – Р. 4594-4606. https://doi.org/10.1002/ejoc.201300360

7. Lyubashov P.P., Povstyanoy V.M., Krysko A.A., Plotkin A., Lovett I., Povstyaniy M.V., Lebedyeva I.O. Functionalized Diphenyl-Imidazolo-Pyrimidines // J. Heterocyclic Chem. – 2018. – Vol. 55, N 1. – P. 276 – 281. https://doi.org/10.1002/jhet.3044

8. Прийменко Б.А., Романенко Н.И., Гармаш С.Н. Получение 3-метил-8-бромксантина и его алкилирование // Укр. хим. журн. – 1985. – Т. 51, N 6. – Р. 660-663.

9. Chiba T., Sato H., Kato T. Synthesis of furo[3,4-d]pyrimidine derivatives using ethyl 4-bromoacetoacetate // Heterocycles. – 1984. – Vol. 22, N 3. – P. 493-496. https://doi.org/10.3987/R-1984-03-0493

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.