DOI: https://doi.org/10.18524/2304-0947.2019.1(69).158415

СИНТЕЗ ТА БУДОВА МАГНІЙ 1-ГІДРОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТУ(IV), ЙОГО ВПЛИВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

I. I. Seifullina, А. G. Pesaroglo, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, A. Ph. Pozharitskiy

Анотація


Синтезовано різнометальний комплекс германію(IV) і магнію з 1-гідроксіетилідендифосфоновою кислотою (H4hedp) [Mg(H2O)6]3[Ge6(μ-OH)6(μ-hedp)6]∙20Н2О (I), склад і будову якого визначено методами елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії, вивчено його термічну стійкість. Синтезований комплекс є кристалогідратом, про що свідчить смуга n(Н2О) в його ІЧ‑спектрі при 3433 см-1, а наявність координованої води підтверджується чіткою смугою d(Н2О)=1661 см-1. В ІЧ-спектрі I присутні смуги валентних коливань зв’язку Ge-O (589 см-1) і деформаційних коливань Ge-О-Н (821 см-1), тобто германій входить до складу комплексу в гідролізованій формі. Гідроксогрупа виконує місткову функцію, про що свідчить наявність смуги (плеча) деформаційних коливань місткової ОН-групи 1010 см-1. В спектрі I виявлено смуги в області 1197, 1058 та 980 см-1, характерні для nas(PO3) і ns(PO3), що вказує на присутність в молекулі тільки повністю депротонованих фосфонових груп PO32-. На термогравіграмі I спостерігається два низькотемпературних ефекти при 70-110 °С та 110-170 °С. Судячи по температурі видалення, 20 молекул води в розрахунку на одну формульну одиницю є кристалізаційними, а 18 – координованими. Встановлено, що використання цієї сполуки для передпосівної обробки насіння озимої пшениці сприяє підвищенню її польової схожості (75%), інтенсивному наростанню наземної маси рослин (17 см) і первинної кореневої системи (7.5 см). Ці показники є значно вищими порівняно з контролем та еталоном – комплексним добривом Новалон. Застосування нової сполуки збільшує шанси для отримання більш дружних і добре розвинених сходів пшениці, здатних забезпечити морозостійкість посівів і отримання високого врожаю. Отримані результати вказують на перспективність подальших досліджень синтезованого комплексу на різних рослинах з метою впровадження його в практику рослинництва в якості ефективного стимулятора росту рослин.


Ключові слова


германій; 1-гідроксіетилідендифосфонова кислота; координаційні сполуки; пшениця озима; регулятори росту рослин

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Marenich M.M., Yurchenko S.O. Vpliv doposivnoyi obrobki nasinnya biologichno aktivnimi rechovinami na rist i rozvitok roslin pshenitsi ozimoyi na pochatkovih stadiyah. Visnik Poltavskoyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi, 2017, no 1-2, pp. 38-42.

Novak Zh.M. Shozhist i energiya prorostannya zrazkiv pshenitsi spelti. Zbirnik naukovih prats Umanskogo NUS, 2016, no 1, ch 1, pp. 261-266.

Kramarev S., Artemenko S. Helatnyie udobreniya i ih perspektivyi. Zhurnal suchasnogo agropromislovtsya. Zerno, 2012, no 1, pp. 24-28.

Kudrin A.V., Skalnyiy A.V., Zhavoronkov A.A., Skalnaya M.G., Gromova O.A. Immunofarmakologiya mikroelementov. Moskva, KMK, 2000, 537 p. (in Russian)

Lukevits E.Ya., Gar T.K., Ignatovich L.M., Mironov V.F. Biologicheskaya aktivnost soedineniy germaniya. Riga, Zinatie, 1990, 191 p. (in Russian)

Dyatlova N.M. Teoreticheskie osnovyi deystviya kompleksonov i ih primenenie v narodnom hozyaystve I meditsine. ZhVHO im. D.I. Mendeleeva, 1984, vol. 29, no 3, pp.7-17.

Nacionalnyj standart Ukrayiny DSTU 4138-2002 Nasinnya silskogospodarskyx kultur. Metody vyznachennya yakosti. Kyiv, 2002, 172 p. (in Ukrainian)

Seifullina I.I., Martsinko E.E., Aleksandrov G.G., Sergienko V.S. Synthesis, properties, and structure of polynuclear hydroxyethylidene-1,1- diphosphonatogermanates: Crystal and molecular structure of two complexes on the basis of these compounds. Russ. J. Inorg. Chem., 2004, vol. 49, no 6. pp. 844-852.

Martsinko E.E., Seifullina I.I., Sergienko V.S., Churakov A.V. Synthesis, properties, and crystal structure of a heterometallic germanium(IV) and zinc(II) complex with 1-hydroxyethylidenediphosphonic acid. Russ. J. Inorg.Chem., 2005, vol. 50, no 6. pp. 874-881.

Sergienko V.S., Seifullina I.I., Martsinko E.E., Ilyukhin A.B. Synthesis, properties, and crystal structure of barium 1-oxyethylidenediphosphonatohydroxogermanate(IV) polyhydrate Ba3[Ge(μ-OH)(μ-Oedph)]6•25H2O. Crystallogr. Rep., 2013, vol. 58, no 2, pp. 237-240. https://doi.org/10.1134/S1063774513010100

Martsinko E.E. Odnorodno- i raznometallnyye kompleksonaty germaniya (IV). Avtoref. dis. … kand. khim. nauk, Odessa, 2005, 20 p.

Afonin E.G.. Pechurova N.I. Fiziko-khimicheskoye izucheniye oksietilidendifosfonatov natriya. Zhurn. obshch. khimii, 1987, vol. 57, no 3, pp. 538-544.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Маренич М.М., Юрченко С.О. Вплив допосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на ріст і розвиток рослин пшениці озимої на початкових стадіях // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2017. – № 1-2. – С. 38-42.

2. Новак Ж.М. Схожість і енергія проростання зразків пшениці Спельти // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 261-266.

3. Крамарев С., Артеменко С. Хелатные удобрения и их перспективы // Журнал сучасного агропромисловця. Зерно. – 2012. – № 1. – С. 24-28.

4. Кудрин А.В., Скальный А.В., Жаворонков А.А., Скальная М.Г., Громова О.А. Иммунофармакология микроэлементов. – М.: КМК, 2000. – 537 с.

5. Лукевиц Э.Я., Гар Т.К., Игнатович Л.М., Миронов В.Ф. Биологическая активность соединений германия. – Рига.: Зинатие, 1990. – 191 с.

6. Дятлова Н.М. Теоретические основы действия комплексонов и их применение в народном хозяйстве и медицине // ЖВХО им. Д.И.Менделеева. – 1984. – Т. 29, №3. – С.7-17.

7. Національний стандарт України ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. – Київ.: 2002. – 172 с.

8. Seifullina I.I., Martsinko E.E., Aleksandrov G.G., Sergienko V.S. Synthesis, properties, and structure of polynuclear hydroxyethylidene-1,1- diphosphonatogermanates: Crystal and molecular structure of two complexes on the basis of these compounds // Russ. J. Inorg. Chem. – 2004. – Vol. 49, N 6. – P. 844-852.

9. Martsinko E.E., Seifullina I.I., Sergienko V.S., Churakov A.V. Synthesis, properties, and crystal structure of a heterometallic germanium(IV) and zinc(II) complex with 1-hydroxyethylidenediphosphonic acid // Russ. J.Inorg. Chem. – 2005. – Vol. 50, N 6. – P. 874-881.

10. Sergienko V.S., Seifullina I.I., Martsinko E.E., Ilyukhin A.B. Synthesis, properties, and crystal structure of barium 1-oxyethylidenediphosphonatohydroxogermanate(IV) polyhydrate Ba3[Ge(μ-OH)(μ-Oedph)]6•25H2O //Crystallogr. Rep. – 2013. – Vol. 58, N 2. – P. 237–240. https://doi.org/10.1134/S1063774513010100

11. Марцинко Е.Э. Однородно- и разнометалльные комплексонаты германия (IV) // Автореф. дис. … канд. хим. наук. – Одесса, 2005. – 20 с.

12. Афонин Е.Г., Печурова Н.И. Физико-химическое изучение оксиэтилидендифосфонатов натрия // Журн. общ. химии. – 1987. – Т. 57, № 3. – С.538-544.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.