Про журнал

Рік заснування: 2000
Галузь і проблематика: В представленому періодичному виданні публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.
ISSN 2304-0947 (друкована версія), 2414-5963 (онлайн-версія)
DOI 10.18524/2304-0947
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №11461-334Р від 07.07.2006 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р.: хімічні науки (11.07.2019), спеціальності: 102 – Хімія (11.07.2019), Категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мова видання: українська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082, Україна
E-mail: heraldchem@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах данихІнституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова«Наукова періодика України» та «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Index Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals Directory.

Поточний номер

Том 28 № 1(84) (2023)
Опубліковано: 2023-05-10

Статті

Переглянути всі випуски