Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Андрагогічний Вісник?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

 Андрагогічний Вісник, виходить чотори рази на рік, розташовується на сайті http://journals.uran.ua. 

Мова – україньска, російська, польска, англійська.

Структура наукової статті:

 ▪ ліворуч у верхньому рядку вказується УДК;

 ▪ прізвище та ініціали автора друкуються курсивом з нового рядка, під кожним прізвищем кожного зі співавторів – назва організації і місто;

 ▪ вирівнювання тексту по ширині;

 ▪ через рядок, посередині сторінки великими літерами друкується назва статті;

 ▪ під назвою статті курсивом друкується анотація (слово «анотація» не друкується) українською, російською, англійською мовами;

 ▪ під анотацією – ключові слова;

 ▪ через рядок після ключових слів розташовується основний текст;

 ▪ у кінці статті – висновки;

 ▪ слово "Література" друкується через рядок після основного тексту, далі – список літератури в алфавітному порядку, посилання на літературні джерела обов’язкове;

 ▪ формули і малюнки розташовуються безпосередньо в тексті, формули набираються в редакторі "Microsoft Equation", малюнки – в графічних редакторах.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

    Розмір полів: ліве, праве, верхнє та нижнє по 2 см, гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1 см.

  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.