Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1(49) (2014) СОРБЦІЙНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ Al (ІІІ), Ga (ІІІ), In (ІІІ)З ВИКОРИСТАННЯМ ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЕРОСИЛА, ІМПРЕГНОВАНОГО ПОЛЯРНИМ РОЗЧИННИКОМ Анотація
A. N. Chebotarev, E. M. Rakhlytskaya, A. N. Zakhariya
 
Том 18, № 1(45) (2013) ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬО СОРБОВАНОГО ДІОКСИДУ СІРКИ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНИХ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІї НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація  PDF
T. A. Kiose
 
Том 24, № 4(72) (2019) СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ МЕРКУРІЮ(ІI) У ВИГЛЯДІ КОМПЛЕКСУ З КАРМОАЗІНОМ НА АНІОНІТІ АВ-17-8 У ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ Анотація  PDF
A. N. Chebotarev, E. M. Guzenko, E. M. Zhukovetska, D. V. Snigur
 
Том 15, № 13 (2010) Вплив неорганічних іонів природних і стічних вод на реакції взаємодії та сорбційне вилучення хрому(VІ) у вигляді його комплексів з 1,5-ди-фенілкарбазидом і кармоазином Анотація
A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko
 
Том 24, № 3(71) (2019) ВОЛОКНИСТІ ІОНІТИ ФІБАН ЯК СОРБЕНТИ СПОЛУК УРАНУ (VI), ПРИСУТНІХ У СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНАХ Анотація  PDF
O. V. Perlova, K. I. Tekmenzi, N. A. Perlova, A. P. Polikarpov
 
Том 18, № 1(45) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСУ 1,5-ДИФЕНІЛКАРБАЗОНАТУ ХРОМУ(ІІІ) КАТІОНІТАМИ КУ-2-8 І КБ-4П-2 З ВОД РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ Анотація
Н. M. Guzenko
 
Том 21, № 4(60) (2016) СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ ОФЛОКСАЦИНУ ГІДРАТОВАНИМИ ОКСИДАМИ АЛЮМІНІЮ І СИЛІЦІЮ Анотація  PDF
A. N. Chebotarev, T. M. Scherbakova, V. A. Mamy, L. V. Petrenko
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ НЕОРГАНІЧНИХ ІОНІВ НА СОРБЦІЙНО-КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ І ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ ХРОМУ(VІ) Анотація
Н. M. Guzenko
 
Том 24, № 4(72) (2019) КІНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ СОРБЦІЇ ІОНІВ ЛАНТАНУ МЕТАЛУРГІЙНИМ ШЛАКОМ Анотація  PDF
M. A. Kozhemiak, O. O. Gurova
 
Том 16, № 14 (2011) Сорбція аніонних поверхнево-активних речовин природними полімерними сорбентами Анотація
A. F. Tymchuk
 
Том 17, № 2(42) (2012) КІНЕТИКА ТА ТЕРМОДИНАМИКА СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСІВ ХРОМУ З 1,5–ДИФЕНІЛКАРБАЗИДОМ І КАРМОАЗИНОМ ІОНІТАМИ КУ-2-8 ТА АВ-17-8 Анотація
A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko
 
Том 18, № 1(45) (2013) ВИЗНАЧЕННЯ КОФЕЇНУ ЗА ГАСІННЯМ СЕНСИБІЛІЗОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ КОМПЛЕСНОЇ СПОЛУКИ іону Tb (III) Анотація
O. І. Teslyuk, S. V. Beltyukova, E. О. Liventsova
 
Том 13, № 12 (2008) СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ АНІОННИХ І КАТІОННИХ БАРВНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛІАМФОЛІТУ ФІБАН АК-22В Анотація  PDF
L. M. Soldatkina, L. A. Sinkova, Ie. V. Sagaidak, A. P. Polikarpov, A. A. Shunkevich
 
Том 18, № 3(47) (2013) ОСОБЛИВОСТІ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННя КОМПЛЕКСУ КАРМОАЗОНАТУМЕРКУРІЯ(І) АНІОНООБМІННИКОМ АВ-17-8 Анотація
Н. M. Guzenko
 
Том 15, № 3 (2010) ТВЕРДОФАЗНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЛОМЕФЛОКСАЦИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕНСИБІЛІЗОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ТЕРБІЮ(ІІІ) Анотація
S. V. Beltyukova, E. O. Liventsova, O. I. Teslyuk
 
Том 24, № 3(71) (2019) СОРБЦІЯ ІОНІВ ЛАНТАНУ КЛИНОПТИЛОЛІТОМ Анотація  PDF
M. A. Kozhemiak, O. O. Gurova
 
Том 13, № 1 (2008) ВИЛУЧЕННЯ УРАНУ(УІ) І ТОРІЮ(ІУ) ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НЕОРГАНІЧНИМИ СОРБЕНТАМИ Анотація  PDF
V. V. Menchuk, N. A. Perlova
 
Том 20, № 4(56) (2015) ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ВИЛУЧЕННЯ Al, Ga, In З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ОРГАНОКРЕМНЕЗЕМАМИ Анотація
A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya
 
Том 14, № 4 (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ІОНІТНОЇ ПРОТИГАЗОВОЇ ШИХТИ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ СІРКОВОДНЯ І АМІАКУ Анотація  PDF
R. M. Dlubovski, V. N. Shevchenko, A. I. Iorgov
 
1 - 19 з 19 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо