Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 24, № 4(68) (2018) ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ СИСТЕМИ Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2, ОДЕРЖАНИХ КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ Анотація  PDF
M. Yu. Smyrnova-Zamkova, V. P. Redko, O. K. Ruban, O. V. Dudnik
 
Том 17, № 1(41) (2012) СИНТЕЗ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛІКАТУ КАЛЬЦІЮ CA3 SI 2 O7 , АКТИВОВАНОГО ІОНАМИ EU2+ Анотація
S. M. Levshov, I. P. Kovalevskaya, N. P. Efryushina, Z. D. Klimenko, V. P. Dotsenko
 
Том 13, № 12 (2008) СИНТЕЗ ТА АНТИАГРЕГАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВОГО RGDF МІМЕТИКА— 4-(1,2,3,4-ТEТPAГІДPOІЗOХІHOЛІH-7-ІЛ)AMІHO-4-OKCOБУТИPИЛ-D-ß-ФЕНІЛ-ß-АЛАНІНУ Анотація  PDF
A. A. Krysko, O. L. Malovichko, S. A. Andronati, T. A. Kabanova
 
Том 20, № 1(53) (2015) СТРАТЕГІЯ ТА ОТРиМАННЯ ДЕЯКИХ СИНТЕТИЧНИХ БЛОКІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ РОЗГАЛУЖЕНИХ ОЛІГОСАХАРИДІВ Анотація
V. A. Bacherikov
 
Том 23, № 3(67) (2018) СИНТЕЗ ТА АФІНІТЕТ ДО ДНК 1-ДІАЛКІЛАМІНО-3- ІНДОЛО[ 2,3-b]ХІНОКСАЛІН-6-ІЛПРОПАН-2-ОЛІВ Анотація  PDF
O. S. Karpenko, O. О. Boyko, М. О. Shibinskaya, N. А. Kutuzova, S. А. Lyakhov
 
Том 22, № 3(63) (2017) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ СТАНУМУ(IV) З ГІДАЗЕПАМОМ ТА ПРОДУКТАМИ ЙОГО КОНДЕНСАЦІЇ З АРИЛАЛЬДЕГІДАМИ Анотація  PDF
I. I. Seifullina, G. V. Yalovskiy, I. M. Rakipov, V. I. Pavlovsky
 
Том 20, № 3(55) (2015) КІНЕТИКА РЕАГУВАННЯ В РЕЖИМІ САМОПОШИРЮЮЧОГОСЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ У ЧАС ДО СПАЛАХУВАННЯ Анотація
D. D. Polishchuk
 
Том 23, № 2(66) (2018) ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ СКЛАДУ (МОЛ.%) 88 ZrO2 – 12 CeO2 Анотація  PDF
I. O. Marek, A. K. Ruban, V. P. Redko, M. I. Danilenko, Е. V. Dudnik
 
Том 21, № 1(57) (2016) СИНТЕЗ ТА ГЕМОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ 4,4’-ДИГІДРОКСИБІФЕНІЛУ – 2,2’-[БІФЕНІЛ-4,4’- ДИІЛБІС(ОКСИ)]БІС[N-(ω-АМІНОАЛКІЛ) АЦЕТАМІДІВ] Анотація  PDF
S. O. Zanoza, S. A. Lyakhov, T. I. Bykova, A. S. Nikolau
 
Том 21, № 1(57) (2016) ІНДЕНО[1,2,3-de]ФТАЛАЗІН-3(2H)-ОН ТА ЙОГО АНАЛОГИ – СИНТЕЗ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ Анотація  PDF
K. V. Bondar, K. О. Klimenko, О. І. Alexandrova, І. А. Kravchenko, I. A. Schepetkin, S. А. Lyakhov
 
Том 13, № 2 (2008) ПОРФІРИНИ З 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІНОВИМИ ЗАМІСНИКАМИ Анотація  PDF
T. V. Pavlovskaya, Yu. V. Ishkov, A. V. Mazepa, V. І. Pavlovsky
 
Том 14, № 11 (2009) ТЕМПЛАТНИЙ СИНТЕЗ В СИСТЕМАХ NiCl2-1-АМІНО-8-ГІДРОКСИНАФТАЛІНДИСУЛЬФОКИСЛОТА-2,4-БЕНЗОЇН (АРОМАТИЧНИЙ АЛЬДЕГІД) Анотація  PDF
L. S. Skorokhod, I. I. Seifullina, T. F. Gudymovich
 
Том 14, № 12 (2009) МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ НОВИХ ВОГНЕСТІЙКИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВТОРИННИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ Анотація  PDF
M. V. Lukhanin
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо