Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 4(48) (2013) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ РЕСПІРАТОРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ІІІ. НАНЕСЕНІМЕТАЛОКОМПЛЕКСНІ КАТАЛІЗАТОРИ Анотація
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan, А. M. Djiga, V. Ya. Volkova, K. O. Golubchik
 
Том 16, № 4 (2011) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ НА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНОГО НА КИСЛОТНО-МОДИФІКОВАНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ Pd(II)-Cu(II) — КАТАЛ1ЗАТОРА В РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ Анотація
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. P. Oleksenko, T. G. Verbetskaya, A. M. Zryutina, A. V. Kameneva
 
Том 18, № 1(45) (2013) ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬО СОРБОВАНОГО ДІОКСИДУ СІРКИ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНИХ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІї НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація  PDF
T. A. Kiose
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАТАЛІЗАТОРА ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЧАСУ КОНТАКТУ Анотація
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan
 
Том 24, № 4(72) (2019) МОНО- ТА БІМЕТАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ, ЗАКРІПЛЕНІ НА ПРИРОДНОМУ ТРЕПЕЛІ, У РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ДІОКСИДУ СУЛЬФУРУ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація  PDF
Т. A. Kiose, T. L. Rakitskaya, A. Р. Nazar, L. A. Raskola
 
Том 16, № 14 (2011) ОКИСНЕННЯ 2-ПІКОЛІНУ ОЗОНОМ У РІДКІЙ ФАЗІ Анотація  PDF
P. Yu. Andreev, I. P. Pogorelova, M. V. Shipidchenko
 
Том 16, № 14 (2011) Вплив катіонів Li+, Na+, К+ на каталітичну активність композіцій рd(ii)-сu(іі)/базальтовий туф в реакції низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю Анотація
Т. A. Kiose
 
Том 16, № 13 (2011) КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСЛЕННЯ КУМОЛУ ОЗОНОМ В ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ Анотація
Е. V. Potapenko
 
Том 17, № 4(44) (2012) ВПЛИВ АНІОНІВ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЕНИХ НА КИСЛОТНО-МОДИФІКВАНОМУ БАЗАЛЬТОВОМУ ТУФІ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННІ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ Анотація
T. A. Kiose
 
Том 22, № 1(61) (2017) СИНТЕЗ ГАЛОГЕНВМІСНИХ ПОХІДНИХ N-АРИЛАМІНОКАРБОНІЛ-1,4-БЕНЗОХІНОНМОНОІМІНІВ Анотація
S. A. Konovalova, A. P. Avdeenko, E. N. Lysenko
 
Том 18, № 3(47) (2013) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ РЕСПІРАТОРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ІІ. ОКСИДНІ ТА ОКСИДНО-МЕТАЛЕВІ КАТАЛІЗАТОРИ Анотація
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan, V. Ya. Volkova
 
Том 25, № 3(75) (2020) ВПЛИВ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ ПРИРОДНИХ АЛЮМОСИЛІКАТІВ НА АКТИВНІСТЬ Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ КАРБОНУ Анотація  PDF
Т. О. Kiose, T. L. Rakitskaya, K. A. Tiotushkina, Т. М. Kiose, B. V. Prystupa
 
Том 24, № 2(70) (2019) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТУ НА АКТИВНІСТЬ PD(II)-CU(II)-КАТАЛІТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В РЕАКЦЇЇ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ КАРБОНУ Анотація  PDF
G. M. Dzhyga
 
Том 23, № 2(66) (2018) ЗАКРІПЛЕНІ НА ПРИРОДНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ ХЛОРИДИ 3d-МЕТАЛІВ У РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ДІОКСИДУ СІРКИ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація  PDF
T. L. Rakitskaya, Т. A. Kiose, L. A. Raskola, K. O. Golubchik, A. B. Shulga, А. P. Nazar, A.A. Stoyan
 
Том 22, № 4(64) (2017) АДСОРБЦІЙНО-ДЕСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО І МОДИФІКОВАНОГО ТРЕПЕЛУ ВІДНОСНО Cu(II) І Pd(II) – КОМПОНЕНТІВ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ Анотація
T. L. Rakitskaya, Т. A. Kiose, K. O. Golubchik, A. L. Kara
 
Том 13, № 11 (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА НА ОСНОВІ Pd(II), Cu(II) І БАЗАЛЬТОВОЕО ТУФУ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЕО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУЕЛЕЦЮ КИСНЕМ Анотація  PDF
T. L. Rakitskaya, T. O. Kiose, V. Ya. Volkova, O. L. Barbul
 
Том 20, № 3(55) (2015) КАТАЛІЗАТОРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ УКРАЇНИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Анотація  PDF
T. L. Rakyts’ka, Т. О. Kiose, A. A. Ennan, K. O. Golubchik, N. M. Abramova
 
Том 18, № 2(46) (2013) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ РЕСПІРАТОРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. І. МЕТАЛЕВІ КАТАЛІЗАТОРИ Анотація
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A.A. Ennan, V. Ya. Volkova, А. M. Djiga, Х. О. Голубчик
 
1 - 18 з 18 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо