Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 1(53) (2015) СИНТЕЗ ТА БУДОВА БІС(КСИЛАРАТО)ГЕРМАНАТІВ(IV) МАГНІЮ, КАЛЬЦІЮ І БАРІЮ Анотація
E. E. Martsinko
 
Том 13, № 1 (2008) НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНОЇ ХІМІЇ АРОЇЛ- (ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗ-(1-НАФТ)АЛЬДЕГІДІВ Анотація  PDF
I. I. Seifullina, N. V. Shmatkova
 
Том 19, № 4(52) (2014) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ПОХІДНИМИ БАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ Анотація
T. V. Koksharova
 
Том 23, № 1(65) (2018) СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНА ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ТАРТРАТОГЕРМАНАТНОГО(IV) АНІОНУ І КАТІОНУ ТРИСБІПІРИДИНЗАЛІЗА(II) Анотація
E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, V. V. Dyakonenko, S. V. Shishkina, E. V. Afanasenko
 
Том 22, № 2(62) (2017) ГЕТЕРОЯДЕРНІ БІС(ГАЛАКТОРАТО)ГЕРМАНАТИ КОБАЛЬТУ(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ), КУПРУМУ(ІІ): СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko
 
Том 22, № 2(62) (2017) ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ТЕТРАКІС-КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З ДИФЕНІЛ-N-БЕНЗОЇЛАМІДОФОСФАТОМ ТА ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙ КАТІОНОМ Анотація  PDF
N. S. Kariaka, S. S. Smola, N. V. Rusakova, T. Y. Sliva, V. M. Amirkhanov
 
Том 22, № 1(61) (2017) СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМЕТАЛЬНИХ І ОНІЄВИХ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ(IV) З ГАЛАКТАРОВОЮ КИСЛОТОЮ, ІОНАМИ Mg2+, Ca2+, Ba2+, ІЗОНІАЗИДОМ ТА НІКОТИНАМІДОМ Анотація
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko
 
Том 15, № 3 (2010) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ SnCl4 З R-БЕНЗОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗ-(p-N,N-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗ)АЛЬДЕГІДІВ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, V. G. Sogomonyan, S. E. Samburskii
 
Том 19, № 2(50) (2014) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТІВ 3D-МЕТАЛІВ З ТІОСЕМІКАРБАЗИДОМ Анотація
T. V. Koksharova
 
Том 13, № 12 (2008) СИНТЕЗ, ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ І БУДОВА КОМПЛЕКСІВ ОЛОВА(ІV) З БЕНЗОЇЛ-(САЛІЦИЛОЇЛ)ГІДРАЗОНАМИ АРОМАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ Анотація  PDF
N. V. Shmatkova, G. V. Yalovskiy, I. I. Seifullina, S. E. Samburskii
 
Том 23, № 3(67) (2018) СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ(ІІІ)-НІКЕЛЮ(ІІ) З ДІЕТАНОЛАМІНОМ Анотація  PDF
A. O. Zul'figarov, A. A. Andriiko, E. M. Fesenko, A. G. Grebenjuk, V. A. Potaskalov
 
Том 24, № 1(69) (2019) СИНТЕЗ ТА БУДОВА МАГНІЙ 1-ГІДРОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТУ(IV), ЙОГО ВПЛИВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Анотація
I. I. Seifullina, А. G. Pesaroglo, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, A. Ph. Pozharitskiy
 
Том 16, № 5 (2011) Комплексні сполуки германію(ІV) на основі 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти та їх застосування Анотація
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, O. S. Kryzhanovskaya, T. V. Lozhichevskaya, S. N. Savin
 
Том 25, № 1(73) (2020) СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОМО- Й ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ(IV) З ЯБЛУЧНОЮ КИСЛОТОЮ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ АМІНАМИ Анотація  PDF
E. V. Afanasenko, I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko
 
Том 20, № 4(56) (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИНТЕЗ НОВИХ ГОМО- ТА ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ(IV) ДЛЯ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ШИРОКОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ Анотація
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. V. Afanasenko
 
Том 24, № 4(72) (2019) ТРИС(ФЕНАНТРОЛІН)ЗАЛІЗО(II) БІС(ЦИТРАТО)СТАННАТ(IV): СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНА ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА Анотація
O. V. Buchko, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, V.V. Dyakonenko, I. I. Seifullina, S.V. Shishkina
 
Том 24, № 3(71) (2019) СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ РІЗНОЛІГАНДНО- ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КСИЛАРАТОГЕРМАНАТІВ Со(II) З 1,10-ФЕНАНТРОЛІНОМ ТА 2,2’-БІПІРИДИНОМ Анотація  PDF
E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, E. E. Martsinko
 
Том 21, № 4(60) (2016) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Co(II), Ni (II), Cu(II) З ДЕЯКИМИ ГІДРАЗОНАМИ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИС ЛОТИ Анотація
A. V. Pulya, I. I. Seifullina, L. S. Skorokhod
 
Том 18, № 1(45) (2013) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ Sn(IV) З ГІДРОКСИКАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ Анотація
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko
 
Том 19, № 4(52) (2014) СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ МАЛАТОГЕРМАНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ РІЗНИХ ТИПІВ Анотація
M. I. Gromovaya, Е. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, А. G. Pesaroglo
 
Том 18, № 2(46) (2013) КОМПЛЕКСИ [ТЕТРАХЛОРО-(N-4-R-БЕНЗИЛІДЕНСАЛІЦИЛОЇЛГІДРАЗИНАТО- N, O) СТАНУМУ (IV)] (R = OCH3, Br, N(CH3)2) ТА ЇХ ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ Анотація
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Aleksandrova, A. V. Polishchuk
 
Том 18, № 3(47) (2013) ПРО НОВІ КОМПЛЕКСИ СТАНУМУ(IV) З 5-БРОМ-САЛІЦИЛОЇЛ-ГІДРАЗОНАМИ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНОГО АЛЬДЕГІДУ Анотація
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Alexandrova, I. A. Kravchenko, A. A. Kobernik
 
Том 19, № 3(51) (2014) 2-ГІДРОКСИПРОПІЛЕН-1,3-ДІАМІНТЕТРААЦЕТАТОГЕРМАНАТИ: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Анотація
E. E. Martsinko
 
Том 22, № 3(63) (2017) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ СТАНУМУ(IV) З ГІДАЗЕПАМОМ ТА ПРОДУКТАМИ ЙОГО КОНДЕНСАЦІЇ З АРИЛАЛЬДЕГІДАМИ Анотація  PDF
I. I. Seifullina, G. V. Yalovskiy, I. M. Rakipov, V. I. Pavlovsky
 
Том 17, № 1(41) (2012) ТЕМПЛАТНА КОНДЕНСАЦІЯ В СИСТЕМАХ ТИПУ «ГІДРАЗИДИ – SnCl 4 – АЛЬДЕГІДИ – CH3 CN» Анотація
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Divakova, A. V. Mazepa
 
1 - 25 з 38 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо