Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 24, № 1(69) (2019) СИНТЕЗ ТА БУДОВА МАГНІЙ 1-ГІДРОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТУ(IV), ЙОГО ВПЛИВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ Анотація
I. I. Seifullina, А. G. Pesaroglo, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, A. Ph. Pozharitskiy
 
Том 23, № 1(65) (2018) СИНТЕЗ, МОЛЕКУЛЯРНА ТА КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ТАРТРАТОГЕРМАНАТНОГО(IV) АНІОНУ І КАТІОНУ ТРИСБІПІРИДИНЗАЛІЗА(II) Анотація
E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, V. V. Dyakonenko, S. V. Shishkina, E. V. Afanasenko
 
Том 22, № 2(62) (2017) ГЕТЕРОЯДЕРНІ БІС(ГАЛАКТОРАТО)ГЕРМАНАТИ КОБАЛЬТУ(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ), КУПРУМУ(ІІ): СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko
 
Том 22, № 1(61) (2017) СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМЕТАЛЬНИХ І ОНІЄВИХ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ(IV) З ГАЛАКТАРОВОЮ КИСЛОТОЮ, ІОНАМИ Mg2+, Ca2+, Ba2+, ІЗОНІАЗИДОМ ТА НІКОТИНАМІДОМ Анотація
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko
 
Том 20, № 4(56) (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИНТЕЗ НОВИХ ГОМО- ТА ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ(IV) ДЛЯ СТВОРЕННЯ НИЗЬКОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ШИРОКОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІЇ Анотація
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. V. Afanasenko
 
Том 25, № 1(73) (2020) СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОМО- Й ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ(IV) З ЯБЛУЧНОЮ КИСЛОТОЮ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ АМІНАМИ Анотація  PDF
E. V. Afanasenko, I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko
 
Том 24, № 3(71) (2019) СПРЯМОВАНИЙ СИНТЕЗ РІЗНОЛІГАНДНО- ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ КСИЛАРАТОГЕРМАНАТІВ Со(II) З 1,10-ФЕНАНТРОЛІНОМ ТА 2,2’-БІПІРИДИНОМ Анотація  PDF
E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, E. E. Martsinko
 
Том 16, № 14 (2011) Комплексонати германію (IV) з 2-гідроксіпропілен-1,3-діамінтетраоцтовою та триетилентетрамінгексаоцтовою кислотами Анотація  PDF
Е. Е. Martsinko, I. I. Seyfullina, М. S. Ushanli
 
Том 23, № 3(67) (2018) РІЗНОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕРМАНІЮ(IV) З МИГДАЛЬНОЮ, ГАЛОВОЮ КИСЛОТАМИ ТА ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИМИ АМІНАМИ Анотація  PDF
E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, V.V. Dyakonenko, S.V. Shishkina, J. R. Kim, M. I. Gromova
 
Том 23, № 2(66) (2018) СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ(IV), СТАНУМУ(IV) З RS-МИГДАЛЬНОЮ КИСЛОТОЮ Анотація
E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina
 
Том 21, № 3(59) (2016) СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ РІЗНОМЕТАЛЬНИХ LI-GE(IV) КОМПЛЕКСІВ ЛИМОННОЮ, ВИННОЮ ТА КСИЛАРОВОЮ КИСЛОТАМИ Анотація
E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. A. Chebanenko, А. G. Pesaroglo, A. Ph. Pozharitskiy, E. B. Kravchenko
 
Том 25, № 2(74) (2020) КОМПОЗИТИ СИСТЕМ ГЕРМАНІЙ – ОКСИД МЕТАЛУ (M – In, Ge, Sn) – ОКСИД БОРУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНОЇ ОПТИКИ ІЧ ДІАПАЗОНУ СПЕКТРУ Анотація  PDF
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, G. V. Volchak, O. V. Mozkova, S. V. Kuleshov
 
Том 25, № 2(74) (2020) СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ФАРМАКОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РІЗНОМЕТАЛЬНИХ БІС(ЦИТРАТО)- ГЕРМАНАТНИХ(СТАНАТНИХ) КОМПЛЕКСІВ Анотація
I. I. Seifullina, E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, А. G. Pesaroglo
 
Том 12, № 10 (2007) СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРААЦЕТАТОГІДРОКСІГЕРМАНАТІВ s-(Mg, Са, Ва) ТА d-(Мn) МЕТАЛІВ Анотація  PDF
T. A. Syvak, E. E. Martsinko, S. E. Samburskii, I. I. Seifullina
 
Том 17, № 2(42) (2012) СИНТЕЗ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 2-ГІДРОКСИПРОПІЛЕН-1,3- ДІАМІНОТЕТРААЦЕТАТОГЕРМАНАТІВ ДЕЯКИХ s-МЕТАЛІВ Анотація
E. E. Marzinko, I. I. Seifullina, Е. G. Pesaroglo, A. F. Pozharitsky
 
1 - 15 з 15 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо