Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 17, № 2(42) (2012) КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛІЗУ НОВИХ ЕСТЕРІВ 3-ГІДРОКСИ-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОСОМАЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ ПЕЧІНКИ СВИНІ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Sevastyanov
 
Том 24, № 4(72) (2019) КІНЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ СОРБЦІЇ ІОНІВ ЛАНТАНУ МЕТАЛУРГІЙНИМ ШЛАКОМ Анотація   PDF
M. A. Kozhemiak, O. O. Gurova
 
Том 21, № 2(58) (2016) КАТІОННІ КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ [Ln(Pip)2(Ph3PO)3]B(Ph)4 НА ОСНОВІ 2,2,2-ТРИХЛОРО-N- (ДИПІПЕРИДИНФОСФОРИЛ)АЦЕТАМІДУ Анотація   PDF
O. О. Litsis, Т. Yu Sliva, S. V. Shishkina, V. M. Аmirkhanov
 
Том 20, № 3(55) (2015) КАТАЛІЗАТОРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ УКРАЇНИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Анотація   PDF
T. L. Rakyts’ka, Т. О. Kiose, A. A. Ennan, K. O. Golubchik, N. M. Abramova
 
Том 15, № 12 (2010) КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНИХ НА БАЗАЛЬТОВОМУ ТУФІ ХЛОРОКОМПЛЕКСІВ Cu(II), Co(II) ТА Mn(II) Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. S. Davtyan, L. V. Berezina
 
Том 13, № 2 (2008) КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ НІКОТИНАМІДНИХ КОМПЛЕКСІВ ВАЛЕРАТІВ ТА БЕНЗОАТІВ За-МЕТАЛІВ В РОЗКЛАДІ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ Анотація   PDF
T. V. Koksharova, I. S. Gritsenko
 
Том 16, № 13 (2011) КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСЛЕННЯ КУМОЛУ ОЗОНОМ В ОЦТОВІЙ КИСЛОТІ Анотація   PDF (Русский)
Е. V. Potapenko
 
Том 15, № 2 (2010) Квантово-хімічний розрахунок кореляційної діаграми станів у реакції фотодисоціації аніону СlO- Анотація   PDF
E. M. Khomenko
 
Том 15, № 3 (2010) КЕРАМІЧНІ ПАЛИВНІ КОМІРКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
À. D. Vasylyev, V. Yu. Baklan, F. V. Makordey
 
Том 24, № 1(69) (2019) КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ N-н-ПРОПІЛ, N-н-БУТИЛ ТА N-н-ГЕПТИЛ ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. N. Chebotaryov, L. T. Osadchiy, S. V. Vodzinskiy, S. V. Toporov
 
Том 24, № 3(71) (2019) КИСЛОТНО-ОСНОВНІ РІВНОВАГИ У РОЗЧИНАХ НОВИХ 4-ГІДРОКСИСТИРИЛОВИХ БАРВНИКІВ НА ОСНОВІ 1-ОКТИЛПІРИДИНІЮ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotarev, Yu. P. Zhukova, Ya. I. Studenyak, D. V. Snigur
 
Том 19, № 2(50) (2014) КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ТА КОЛЬОРОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРЧОВОГО БАРВНИКА ЖОВТИЙ «СОНЯЧНИЙ ЗАХІД» Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotarev, К. V. Bevziuk, N. M. Khristova, K. O. Stolovnik
 
Том 17, № 1(41) (2012) КИСНЕВИЙ ЕЛЕКТРОД НА ОСНОВІ ДЕЯКИХ ПОРФІРИНІВ ТА ЇХ ПОХІДНИХ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov
 
Том 23, № 4(68) (2018) КОЛОЇДНО-ГІДРОДИНАМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФЛОТАЦІЇ ХРОМУ (VI) З НОСІЄМ Анотація   PDF (Русский)
V. V. Kostik, Vl. V. Kostik, A. N. Sofronkov, V. V. Menchuk
 
Том 19, № 3(51) (2014) КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУСПЕНЗІЙ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ФОСФІНОКСИДУ РІЗНОРАДИКАЛЬНОГО В ПАРАФІНІ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Perlova, V. V. Chernetskaya
 
Том 20, № 4(56) (2015) КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД ХРОМУ(VI) ФЛОТАЦІЄЮ З НОСІЄМ Анотація   PDF (Русский)
V. V. Kostik, V. F. Sazonova, Vl. V. Kostik, V. V. Menchuk
 
Том 22, № 4(64) (2017) КОМПЛЕКСИ Sn(IV) З ІЗОНІКОТІНОЇЛГІДРАЗОНАМИ АРОМАТИЧНИХ АЛЬДЕГІДІВ. СИНТЕЗ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ВПЛИВ НА РІСТ Mycobacterium Tuberculosis Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, O.Yu. Zinchenko, I.I. Seifullina
 
Том 18, № 2(46) (2013) КОМПЛЕКСИ [ТЕТРАХЛОРО-(N-4-R-БЕНЗИЛІДЕНСАЛІЦИЛОЇЛГІДРАЗИНАТО- N, O) СТАНУМУ (IV)] (R = OCH3, Br, N(CH3)2) ТА ЇХ ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Aleksandrova, A. V. Polishchuk
 
Том 16, № 5 (2011) Комплексні сполуки германію(ІV) на основі 1-гідроксіетилідендифосфонової кислоти та їх застосування Анотація   PDF (Русский)
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, O. S. Kryzhanovskaya, T. V. Lozhichevskaya, S. N. Savin
 
Том 24, № 3(71) (2019) КОМПЛЕКСНІ СПОЛУКИ ДИРЕНІЮ(ІІІ) З ІМІДАЗОЛОМ ТА БЕНЗІМІДАЗОЛОМ Анотація   PDF
O. V. Velychko, O. A. Golichenko, O. V. Shtemenko
 
Том 21, № 2(58) (2016) КОМПЛЕКСНА СПОЛУКА ДИРЕНІЮ(ІІІ) З АРГІНІНОМ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ovcharenko, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko
 
Том 16, № 14 (2011) Комплексонати германію (IV) з 2-гідроксіпропілен-1,3-діамінтетраоцтовою та триетилентетрамінгексаоцтовою кислотами Анотація   PDF
Е. Е. Martsinko, I. I. Seyfullina, М. S. Ushanli
 
Том 22, № 2(62) (2017) КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ СПОЛУК ПАЛАДІЮ(II), КУПРУМУ(II), ГАЛОГЕНІД-ІОНІВ ТА БЕНТОНІТУ ДЛЯ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, G. M. Dzhyga, A. S. Truba
 
Том 14, № 11 (2009) КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД І ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДОКС-СИСТЕМ ПРИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ ВИЗНАЧЕННІ ІОНІВ МЕТАЛІВ ЗМІННОЇ ВАЛЕНТНОСТІ Анотація   PDF
A. N. Chebotarev, I.S. Efimova, S.V. Kachan
 
Том 19, № 4(52) (2014) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛІВ З ПОХІДНИМИ БАРБІТУРОВОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
T. V. Koksharova
 
176 - 200 з 424 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>