Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 23, № 3(67) (2018) ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ N-АЛКІЛОВАНИХ ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. N. Chebotaryov, K. N. Kalarash, L. T. Osadchiy
 
Том 18, № 4(48) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ n-ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ «ОКСИД СІРКИ (IV) – ВОДА» Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 3(47) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТА – ВОДА Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО- ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ПРИ ХІМІЧНОМУ ВИЛУГОВУВАННІ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. А. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko
 
Том 14, № 11 (2009) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov
 
Том 24, № 1(69) (2019) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ БІОВИЛУГОВУВАННЯ ГЕРМАНІЮ З ВІДВАЛІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko
 
Том 15, № 12 (2010) ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr, Zn ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian
 
Том 13, № 12 (2008) ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ Ni, Ti, Nd ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian
 
Том 13, № 2 (2008) ЕНТАЛЬПІЙНИЙ ТА ЕНТРОПІЙНИЙ ЧИННИКИ ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-Zn Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova
 
Том 20, № 3(55) (2015) ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА ВЕРИГО Анотація   PDF (Русский)
V. V. Veduta, E. A. Krasnova
 
Том 22, № 3(63) (2017) ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ І НЕІОНОГЕННИХ (ТВІНИ) ПАР З ЇХ БІНАРНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Mazuryk, E. A. Streltsova, V. V. Menchuk
 
Том 24, № 1(69) (2019) ЗАКОНОМІРНОСТІ КІНЕТИКИ АДСОРБЦІЇ АНТОЦІАНІВ З ЕКСТРАКТІВ ЯГІД АРОНІЇ ТА БУЗИНИ КАТІОНІТОМ ФИБАН К-1 Анотація   PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, T. V. Tiutiunnyk, V. V. Menchuk, A. P. Polikarpov, V. O. Novotna
 
Том 24, № 1(69) (2019) ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ У ПРИСУТНОСТІ АЦИДОКОМПЛЕКСІВ 3d-МЕТАЛІВ, НАНЕСЕНИХ НА ПРИРОДНИЙ БЕНТОНІТ Анотація   PDF
A. S. Truba, T. L. Rakitskaya, D. A. Gerega, G. M. Dzhyga
 
Том 23, № 2(66) (2018) ЗАКРІПЛЕНІ НА ПРИРОДНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ ХЛОРИДИ 3d-МЕТАЛІВ У РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ДІОКСИДУ СІРКИ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, Т. A. Kiose, L. A. Raskola, K. O. Golubchik, A. B. Shulga, А. P. Nazar, A.A. Stoyan
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАТАЛІЗАТОРА ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЧАСУ КОНТАКТУ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan
 
Том 24, № 4(72) (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОКСОКИСЛОТНОГО ОКИСНЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХІДНИХ ФЕНТІАЗИНУ МЕТОДОМ НЕПРЯМОЇ СПЕКТРОФОТОМЕТРІЇ (ОГЛЯД) Анотація   PDF
M. Ye. Blazheyevskiy, L. О. Dubenska
 
Том 14, № 11 (2009) ЗВ’ЯЗОК ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr,Mn З ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНІСТЮ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova, L. I. Korolenko
 
Том 20, № 2(54) (2015) ЗЕЛЕНА ХІМІЯ: НОВА ХІМІЧНА ФІЛОСОФІЯ Анотація   PDF
F. A. Tykhomirova
 
Том 24, № 2(70) (2019) КІНЕТИКА ГІДРОЛІЗУ КАЗЕЇНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІЛЬНОЇ І ІММОБІЛІЗОВАНОЇ ПЕПТИДАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSIS ІМВ В-7465 Анотація   PDF
O. V. Sevastyanov, Yu. A. Shesterenko, A. A. Rizhak, I. I. Romanovska, L. D. Varbanets
 
Том 22, № 1(61) (2017) КІНЕТИКА ДЕСТРУКЦІЇ АНТОЦІАНІВ У КИСЛИХ ВОДНИХ ЕКСТРАКТАХ ЯГІД Анотація   PDF (English)
L. M. Soldatkina, V. O. Novotna, I. Salamon
 
Том 17, № 1(41) (2012) КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ В ГЕТЕРОГЕННІЙ СИСТЕМІ «ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЕРОСИЛ – ДИПОЛЯРНИЙ РОЗЧИННИК – ВОДНИЙ РОЗЧИН ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНИХ КАТІОНІВ» Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya, Е. А. Lavreka
 
Том 18, № 1(45) (2013) КІНЕТИКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ОЛІГОМЕРНИХ СИСТЕМ З ПІДВИЩЕНОЮ В’ЯЗКІСТЮ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin
 
Том 20, № 3(55) (2015) КІНЕТИКА РЕАГУВАННЯ В РЕЖИМІ САМОПОШИРЮЮЧОГОСЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ У ЧАС ДО СПАЛАХУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
D. D. Polishchuk
 
Том 17, № 2(42) (2012) КІНЕТИКА ТА ТЕРМОДИНАМИКА СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСІВ ХРОМУ З 1,5–ДИФЕНІЛКАРБАЗИДОМ І КАРМОАЗИНОМ ІОНІТАМИ КУ-2-8 ТА АВ-17-8 Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko
 
151 - 175 з 424 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>