Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 1 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-V І ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova
 
Том 17, № 3(43) (2012) ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ЗМІШАННИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
A. N. Chebotaryov, D. V. Snigur, K. V. Bevziuk, S. V. Kachan, O. S. Chernyi
 
Том 18, № 4(48) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ n-ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ «ОКСИД СІРКИ (IV) – ВОДА» Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 3(47) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТА – ВОДА Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО- ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ПРИ ХІМІЧНОМУ ВИЛУГОВУВАННІ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. А. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko
 
Том 14, № 11 (2009) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov
 
Том 15, № 12 (2010) ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr, Zn ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian
 
Том 13, № 12 (2008) ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ Ni, Ti, Nd ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian
 
Том 13, № 2 (2008) ЕНТАЛЬПІЙНИЙ ТА ЕНТРОПІЙНИЙ ЧИННИКИ ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-Zn Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova
 
Том 20, № 3(55) (2015) ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА ВЕРИГО Анотація   PDF (Русский)
V. V. Veduta, E. A. Krasnova
 
Том 22, № 3(63) (2017) ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ І НЕІОНОГЕННИХ (ТВІНИ) ПАР З ЇХ БІНАРНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Mazuryk, E. A. Streltsova, V. V. Menchuk
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАТАЛІЗАТОРА ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЧАСУ КОНТАКТУ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan
 
Том 14, № 11 (2009) ЗВ’ЯЗОК ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr,Mn З ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНІСТЮ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova, L. I. Korolenko
 
Том 20, № 2(54) (2015) ЗЕЛЕНА ХІМІЯ: НОВА ХІМІЧНА ФІЛОСОФІЯ Анотація   PDF
F. A. Tykhomirova
 
Том 22, № 1(61) (2017) КІНЕТИКА ДЕСТРУКЦІЇ АНТОЦІАНІВ У КИСЛИХ ВОДНИХ ЕКСТРАКТАХ ЯГІД Анотація   PDF (English)
L. M. Soldatkina, V. O. Novotna, I. Salamon
 
Том 17, № 1(41) (2012) КІНЕТИКА МАСОПЕРЕНОСУ В ГЕТЕРОГЕННІЙ СИСТЕМІ «ДИМЕТИЛХЛОРСИЛАНАЕРОСИЛ – ДИПОЛЯРНИЙ РОЗЧИННИК – ВОДНИЙ РОЗЧИН ЛЕГКОГІДРОЛІЗОВАНИХ КАТІОНІВ» Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya, Е. А. Lavreka
 
Том 18, № 1(45) (2013) КІНЕТИКА ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ОЛІГОМЕРНИХ СИСТЕМ З ПІДВИЩЕНОЮ В’ЯЗКІСТЮ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin
 
Том 20, № 3(55) (2015) КІНЕТИКА РЕАГУВАННЯ В РЕЖИМІ САМОПОШИРЮЮЧОГОСЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ У ЧАС ДО СПАЛАХУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
D. D. Polishchuk
 
Том 17, № 2(42) (2012) КІНЕТИКА ТА ТЕРМОДИНАМИКА СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСІВ ХРОМУ З 1,5–ДИФЕНІЛКАРБАЗИДОМ І КАРМОАЗИНОМ ІОНІТАМИ КУ-2-8 ТА АВ-17-8 Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko
 
Том 17, № 2(42) (2012) КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОЛІЗУ НОВИХ ЕСТЕРІВ 3-ГІДРОКСИ-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОСОМАЛЬНОЇ ФРАКЦІЇ ПЕЧІНКИ СВИНІ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Sevastyanov
 
Том 21, № 2(58) (2016) КАТІОННІ КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ [Ln(Pip)2(Ph3PO)3]B(Ph)4 НА ОСНОВІ 2,2,2-ТРИХЛОРО-N- (ДИПІПЕРИДИНФОСФОРИЛ)АЦЕТАМІДУ Анотація   PDF
O. О. Litsis, Т. Yu Sliva, S. V. Shishkina, V. M. Аmirkhanov
 
Том 20, № 3(55) (2015) КАТАЛІЗАТОРИ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИРОДНИХ СОРБЕНТІВ УКРАЇНИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ Анотація   PDF
T. L. Rakyts’ka, Т. О. Kiose, A. A. Ennan, K. O. Golubchik, N. M. Abramova
 
Том 15, № 12 (2010) КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНИХ НА БАЗАЛЬТОВОМУ ТУФІ ХЛОРОКОМПЛЕКСІВ Cu(II), Co(II) ТА Mn(II) Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. S. Davtyan, L. V. Berezina
 
Том 13, № 2 (2008) КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ НІКОТИНАМІДНИХ КОМПЛЕКСІВ ВАЛЕРАТІВ ТА БЕНЗОАТІВ За-МЕТАЛІВ В РОЗКЛАДІ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ Анотація   PDF
T. V. Koksharova, I. S. Gritsenko
 
126 - 150 з 358 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>