Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 12 (2009) ДОСЛІЖДЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИРКУЛЯРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ QSAR Анотація   PDF
Victor E. Kuz’min, Anatoly V. Liahovsky, Anatoly G. Artemenko
 
Том 17, № 3(43) (2012) ЕКОАНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РЕАЛЬНИХ ОБ`ЄКТАХ МЕТОДОМ ПРЯМОЇ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ Анотація   PDF
O. V. Luganska, N. P. Sinyaeva, L. O. Omel’yanchik, O. M. Narizhna
 
Том 20, № 2(54) (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПЛАСТИЧНИХ МАС Анотація   PDF
T. P. Shanina, I. I. Seyfullina, V. A. Kushnyreva
 
Том 21, № 1(57) (2016) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ПОЛІМЕРНЫХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin
 
Том 19, № 4(52) (2014) ЕКСТРАКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТІОНУ АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ НА МЕЖІ РОЗПОДІЛУ ФАЗ ВОДА-МЕМБРАННИЙ РОЗЧИННИК Анотація   PDF
O. V. Luganska, A. A. Malozhon, P. A. Kalinin, I. A. Snizhko
 
Том 21, № 2(58) (2016) ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ НА ОСНОВІ Ni-, Co-ШПІНЕЛЕЙ Анотація   PDF
K. A. Fedoruk, I. N. Ivanenko, I. M. Astrelin, А. P. Burmak
 
Том 15, № 3 (2010) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСО-ПОРФІРИНУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ 3 Fe(III), Co(II) В РЕАКЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov
 
Том 13, № 1 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-V І ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova
 
Том 23, № 3(67) (2018) ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ І ВОДНО-АЦЕТОНОВИХ РОЗЧИНАХ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotarev, E. M. Rakhlytskaya, N. V. Chumak, D. V. Snigur
 
Том 17, № 3(43) (2012) ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ЗМІШАННИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
A. N. Chebotaryov, D. V. Snigur, K. V. Bevziuk, S. V. Kachan, O. S. Chernyi
 
Том 23, № 3(67) (2018) ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ N-АЛКІЛОВАНИХ ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. N. Chebotaryov, K. N. Kalarash, L. T. Osadchiy
 
Том 18, № 4(48) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ n-ПОХІДНИХ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ «ОКСИД СІРКИ (IV) – ВОДА» Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 3(47) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМИ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТА – ВОДА Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО- ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ПРИ ХІМІЧНОМУ ВИЛУГОВУВАННІ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. А. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko
 
Том 14, № 11 (2009) ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov
 
Том 15, № 12 (2010) ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr, Zn ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian
 
Том 13, № 12 (2008) ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ Ni, Ti, Nd ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, V. P. Petrosian
 
Том 13, № 2 (2008) ЕНТАЛЬПІЙНИЙ ТА ЕНТРОПІЙНИЙ ЧИННИКИ ТА ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-Zn Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova
 
Том 20, № 3(55) (2015) ЖИТТЯ ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА ВЕРИГО Анотація   PDF (Русский)
V. V. Veduta, E. A. Krasnova
 
Том 22, № 3(63) (2017) ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ І НЕІОНОГЕННИХ (ТВІНИ) ПАР З ЇХ БІНАРНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Mazuryk, E. A. Streltsova, V. V. Menchuk
 
Том 23, № 2(66) (2018) ЗАКРІПЛЕНІ НА ПРИРОДНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ ХЛОРИДИ 3d-МЕТАЛІВ У РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ ДІОКСИДУ СІРКИ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, Т. A. Kiose, L. A. Raskola, K. O. Golubchik, A. B. Shulga, А. P. Nazar, A.A. Stoyan
 
Том 18, № 1(45) (2013) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО КАТАЛІЗАТОРА ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЧАСУ КОНТАКТУ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, A. A. Ennan
 
Том 14, № 11 (2009) ЗВ’ЯЗОК ЕНЕРГІЇ ФЕРМІ Ni, Cr,Mn З ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНІСТЮ ПОТРІЙНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova, L. I. Korolenko
 
Том 20, № 2(54) (2015) ЗЕЛЕНА ХІМІЯ: НОВА ХІМІЧНА ФІЛОСОФІЯ Анотація   PDF
F. A. Tykhomirova
 
126 - 150 з 377 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>