Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 22, № 1(61) (2017) ГЕОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(ІІ ), НАНЕСЕНИХ НА СИНТЕТИЧНІ НОСІЇ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, K. O. Golubchik, I. V. Stoyanova
 
Том 22, № 2(62) (2017) ГЕТЕРОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З ДИМЕТИЛ‑N-ТРИХЛОРАЦЕТИЛАМІДОФОСФАТОМ Анотація   PDF
V. A. Trush, O. О. Litsis, Т. Yu. Sliva, V. M. Аmirkhanov
 
Том 14, № 3 (2009) ГЕТЕРОЯДЕРНІ АМІНОПОЛІКАРБОКСИЛАТИ ЛАНТАНІДІВ (III) ТА ВІСМУТУ (III) Анотація   PDF
S. S. Smola, V. K. Vitulskaya, N. V. Rusakova, Yu. V. Korovin
 
Том 22, № 2(62) (2017) ГЕТЕРОЯДЕРНІ БІС(ГАЛАКТОРАТО)ГЕРМАНАТИ КОБАЛЬТУ(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ), КУПРУМУ(ІІ): СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація   PDF (Русский)
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko
 
Том 14, № 3 (2009) ДЕЯКІ АДСОРБЦІЙНІ АСПЕКТИ ГІДРАТАЦІЇ КАТІОНІТІВ Анотація   PDF
V. V. Kutarov, R. M. Dlubovski, V. N. Shevchenko
 
Том 21, № 4(60) (2016) ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЧОВИНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. V. Stoyanova, N. A. Chivireva, A. O. Stoyanov
 
Том 16, № 13 (2011) ДИНАМІКА ЗМІН ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, А. А. Ennan, L. I. Shykhalyeyev, O. D. Chursina
 
Том 16, № 5 (2011) Динамічна установка для визначення часу захисної дії сорбційно-фільтруючих матеріалів респіраторного призначення Анотація   PDF (Русский)
A. V. Sakharov
 
Том 12, № 9 (2007) ДО 75-РІЧЧЯ ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
V.V. Menchuk
 
Том 23, № 1(65) (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БРОМФЕНОЛОВОГО СИНЬОГО З КАТІОННИМИ ПОЛІАКРИЛАМІДАМИ І ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В АНАЛІЗІ Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Chernyavskaya, A. B. Vishnikin, L. A. Ivanitsa
 
Том 17, № 4(44) (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДАЛЕННЯ АНІЛІНУ І ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК ШЛЯХОМ СООКИСНЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТИРОЗИНАЗИ AGARICUS BISPORUS Анотація   PDF (Русский)
O. V. Sevastyanov
 
Том 13, № 12 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ КИСНЕВИХ СПОЛУК ЗАЛІЗА З ВИСОКОЮ ВАЛЕНТНІСТЮ В ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ СТРУМУ Анотація   PDF
M. V. Uminsky, I. P. Kolesnikova, F. V. Makordey, A. V. Kolesnikov, N. M. Schadnuh
 
Том 21, № 2(58) (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДАМИ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ И СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ КЛИНОПТИЛОЛІТА, МОДИФІКОВАННОГО ІОНАМИ ВОДОРОДА, ПАЛАДІЯ(ІІ) ТА КУПРУМУ(ІІ) Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakytskaya, K. O. Golubchik, Т. A. Kiose, A.A. Ennan, I. V. Stoyanova
 
Том 20, № 2(54) (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУГОВУВАННЯ ВІДВАЛУ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ В ПОТЕНЦІОСТАТИЧНОМУ РЕЖИМІ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko
 
Том 17, № 4(44) (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, A. A. Ennan, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, I. S. Kuzmina
 
Том 14, № 12 (2009) ДОСЛІЖДЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИРКУЛЯРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ QSAR Анотація   PDF
Victor E. Kuz’min, Anatoly V. Liahovsky, Anatoly G. Artemenko
 
Том 17, № 3(43) (2012) ЕКОАНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН У РЕАЛЬНИХ ОБ`ЄКТАХ МЕТОДОМ ПРЯМОЇ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ Анотація   PDF
O. V. Luganska, N. P. Sinyaeva, L. O. Omel’yanchik, O. M. Narizhna
 
Том 20, № 2(54) (2015) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ПЛАСТИЧНИХ МАС Анотація   PDF
T. P. Shanina, I. I. Seyfullina, V. A. Kushnyreva
 
Том 21, № 1(57) (2016) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА ПОЛІМЕРНЫХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin
 
Том 19, № 4(52) (2014) ЕКСТРАКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТІОНУ АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ НА МЕЖІ РОЗПОДІЛУ ФАЗ ВОДА-МЕМБРАННИЙ РОЗЧИННИК Анотація   PDF
O. V. Luganska, A. A. Malozhon, P. A. Kalinin, I. A. Snizhko
 
Том 21, № 2(58) (2016) ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ НА ОСНОВІ Ni-, Co-ШПІНЕЛЕЙ Анотація   PDF
K. A. Fedoruk, I. N. Ivanenko, I. M. Astrelin, А. P. Burmak
 
Том 15, № 3 (2010) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСО-ПОРФІРИНУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ 3 Fe(III), Co(II) В РЕАКЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ КИСНЮ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov
 
Том 13, № 1 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ПОТРІЙНИХ ДИСПЕРСНИХ СПЛАВІВ Ni-Cr-V І ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ ЦИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, L. I. Korolenko, I. A. Kuznyetsova
 
Том 23, № 3(67) (2018) ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ВОДНО-ЕТАНОЛЬНИХ І ВОДНО-АЦЕТОНОВИХ РОЗЧИНАХ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotarev, E. M. Rakhlytskaya, N. V. Chumak, D. V. Snigur
 
Том 17, № 3(43) (2012) ЕЛЕКТРОНОДОНОРНІ ВЛАСТИВОСТІ НІТРОГЕНВМІСНИХ ОРГАНІЧНИХ ОСНОВ У ЗМІШАННИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF (English)
A. N. Chebotaryov, D. V. Snigur, K. V. Bevziuk, S. V. Kachan, O. S. Chernyi
 
126 - 150 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>