Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 4 (2009) ВПЛИВ ПРИРОДИ АНІОНУ СОЛІ ЛУЖНОГО МЕТАЛУ НА СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ F-S-ГЕТЕРОЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ КРАУН-ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
N. V. Rusakova
 
Том 18, № 3(47) (2013) ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ ТА ЛІГАНДІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ КОБАЛЬТА(II) В РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ Анотація   PDF (Русский)
A. S. Truba, T. L. Rakitskaya, E. D. Karazhekova
 
Том 21, № 3(59) (2016) ВПЛИВ ПРИРОДИ СИНТЕТИЧНИХ НОСІЇВ НА ГЕОМЕТРІЮ ПОВЕРХНЕВИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(ІІ) Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, I. V. Stoyanova, K. O. Golubchik, M. S. Serbina
 
Том 22, № 2(62) (2017) ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА СЕДИМЕНТАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ СУСПЕНЗІЙ Анотація   PDF (Русский)
A. F. Tymchuk, A. E. Grubnyak
 
Том 15, № 13 (2010) Вплив рідкокрісталичних систем ефірів холестерину на проникність та молекулярні властивості рогового шару шкіри in vitro Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Boyko, I. A. Kravchenko, N. S. Novikova
 
Том 22, № 4(64) (2017) ВПЛИВ РІЗНОМЕТАЛЬНО-РІЗНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ(IV) З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ ТА ФЕНАНТРОЛІНОМ НА СИНТЕЗ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕІНАТФТАЛАТУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЙОГО КОПОЛІМЕРІВ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin, O. O. Mazur, А.V. Lyupashko, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, O. V. Pirozhok
 
Том 25, № 3(75) (2020) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ CeO2-Yb2O3 Анотація   PDF
O. M. Lavrynenko, O. I. Bykov, Y. M. Bataiev, M. M. Bataiev, O. A. Kornienko
 
Том 23, № 2(66) (2018) ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ СКЛАДУ (МОЛ.%) 88 ZrO2 – 12 CeO2 Анотація   PDF
I. O. Marek, A. K. Ruban, V. P. Redko, M. I. Danilenko, Е. V. Dudnik
 
Том 20, № 2(54) (2015) ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ У РІЗНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСТИГЛИХ ПЛАВІВ EuS ТА EuIn2S4 У NaCl-KCl Анотація   PDF (Русский)
G. V. Nechyporenko, V. F. Zinchenko, L. F. Dyshleva, I. V. Timukhin, S. B. Meshkova, I. V. Stoianova
 
Том 13, № 11 (2008) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, I. A. Blayda, L. I. Slyusarenko
 
Том 24, № 2(70) (2019) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТУ НА АКТИВНІСТЬ PD(II)-CU(II)-КАТАЛІТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В РЕАКЦЇЇ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ КАРБОНУ Анотація   PDF
G. M. Dzhyga
 
Том 21, № 1(57) (2016) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНО-ТЕРМАЛЬНОГО МОДИФІКУВАННЯ НА АДСОРБЦІЙНО–СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНОПТИЛОЛІТУ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakyts’ka, A. A. Ennan, Т. A. Kiose, K. O. Golubchik, L. P. Oleksenko, R. M. Dlubovskiy, V. G. Geraseva
 
Том 13, № 11 (2008) ВПЛИВ ХОЛЕСТЕРИНУ ТА ЙОГО ЕСТЕРІВ НА ПРОНИКНІСТБ 7-БРОМ-5-2'-(ХЛОР)ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2-ОНУ КРІЗБ РОГОВИЙ ШАР ШКІРИ IN VITRO Анотація   PDF
I. A. Kravchenko, Yu. A. Boyko, N. S. Novikova
 
Том 25, № 1(73) (2020) ГІДРОЛІЗ І ЕЛЕКТРИЧНА ПРОВІДНІСТЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ CУЛЬФАМАТУ МЕТИЛАМОНІЮ Анотація   PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. A.-A. Ennan, S. V. Vodzinskii, A. N. Chebotaryov, L. T. Osadchiy
 
Том 13, № 11 (2008) ГІДРОЛІЗ ЕСТЕРІВ 7-БРОМ-3-ГІДРОКСИ-5-ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ МІКРОСОМАЛЬНОЮ ФРАКЦІЄЮ ПЕЧІНКИ СВИНІ Анотація   PDF
S. A. Andronati, E. A. Shesterenko, O. V. Sevastyanov, I. I. Romanovskaya, E. A. Semenishina, V. I. Pavlovsky
 
Том 22, № 1(61) (2017) ГЕОМЕТРІЯ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(ІІ ), НАНЕСЕНИХ НА СИНТЕТИЧНІ НОСІЇ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, K. O. Golubchik, I. V. Stoyanova
 
Том 22, № 2(62) (2017) ГЕТЕРОЛІГАНДНІ КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З ДИМЕТИЛ‑N-ТРИХЛОРАЦЕТИЛАМІДОФОСФАТОМ Анотація   PDF
V. A. Trush, O. О. Litsis, Т. Yu. Sliva, V. M. Аmirkhanov
 
Том 14, № 3 (2009) ГЕТЕРОЯДЕРНІ АМІНОПОЛІКАРБОКСИЛАТИ ЛАНТАНІДІВ (III) ТА ВІСМУТУ (III) Анотація   PDF
S. S. Smola, V. K. Vitulskaya, N. V. Rusakova, Yu. V. Korovin
 
Том 22, № 2(62) (2017) ГЕТЕРОЯДЕРНІ БІС(ГАЛАКТОРАТО)ГЕРМАНАТИ КОБАЛЬТУ(ІІ), НІКЕЛЮ(ІІ), КУПРУМУ(ІІ): СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Анотація   PDF (Русский)
E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, E. V. Afanasenko
 
Том 14, № 3 (2009) ДЕЯКІ АДСОРБЦІЙНІ АСПЕКТИ ГІДРАТАЦІЇ КАТІОНІТІВ Анотація   PDF
V. V. Kutarov, R. M. Dlubovski, V. N. Shevchenko
 
Том 21, № 4(60) (2016) ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕЧОВИНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. V. Stoyanova, N. A. Chivireva, A. O. Stoyanov
 
Том 16, № 13 (2011) ДИНАМІКА ЗМІН ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, А. А. Ennan, L. I. Shykhalyeyev, O. D. Chursina
 
Том 16, № 5 (2011) Динамічна установка для визначення часу захисної дії сорбційно-фільтруючих матеріалів респіраторного призначення Анотація   PDF (Русский)
A. V. Sakharov
 
Том 12, № 9 (2007) ДО 75-РІЧЧЯ ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Анотація   PDF
V.V. Menchuk
 
Том 23, № 1(65) (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БРОМФЕНОЛОВОГО СИНЬОГО З КАТІОННИМИ ПОЛІАКРИЛАМІДАМИ І ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В АНАЛІЗІ Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Chernyavskaya, A. B. Vishnikin, L. A. Ivanitsa
 
126 - 150 з 459 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>