Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 24, № 3(71) (2019) ВОЛОКНИСТИЙ ХЕМОСОРБЕНТ-АМФОЛІТ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ХЛОРИДУ НІКЕЛЮ (ІІ) З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, R. E. Khoma, R. M. Dlubovskiy, N. N. Abramova, T. V. Mikhaylova
 
Том 22, № 3(63) (2017) ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦИС-ТЕТРАГАЛОГЕНОДИ-μ-КАРБОКСИЛАТОДИРЕНІЙ(III) –1,3,5-ВЕРДАЗИЛЬНИЙ РАДИКАЛ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація   PDF (Русский)
E. V. Velychko, E. A. Plyasovskaya, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko
 
Том 17, № 4(44) (2012) ВПЛИВ β-ДИКЕТОНАТІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА БАКТЕРИЦИДНУ АКТИВНІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГРАМПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF (English)
O. V. Shevchenko, O. Yu. Zinchenko, I. S. Voloshanovsky, K. V. Burenkova
 
Том 14, № 12 (2009) ВПЛИВ ІЗОНІКОТИНОЇЛГІДРАЗОНІВ 2-ГІДРОКСИНАФТ-, 4-ДІМЕТИЛАМІНОБЕНЗАЛЬДЕГІДІВ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ ЗІ Sn(IV) НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
N. V. Shmatkova, O.Yu. Zinchenko, I. I. Seifullina, T. O. Philippova, V. A. Lerer
 
Том 14, № 4 (2009) ВПЛИВ ІЗОНІКОТИНОЇЛГІДРАЗОНА 2-ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
N. V. N. V. Shmatkova, O. Yu. Zinchenko, I. I. Seifullina, T. O. Philippova, V. S. Podust
 
Том 17, № 4(44) (2012) ВПЛИВ АНІОНІВ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЕНИХ НА КИСЛОТНО-МОДИФІКВАНОМУ БАЗАЛЬТОВОМУ ТУФІ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННІ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ Анотація   PDF (Русский)
T. A. Kiose
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ БІМЕТАЛІЧНИХ Co(II)-Sn(IV), Co(II)-Ge(IV) КОМПЛЕКСІВ З ГІДРОКСИКАРБОНОВИМИ(ФОСФОНОВОЮ) КИСЛОТАМИ НА КІНЕТИКУ ПОЛІКОНДЕНСАЦІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕЇНАТФТАЛАТІВ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin, T. V. Logichevskaya, I. I. Seifullina, Е. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, A. O. Stahov
 
Том 14, № 3 (2009) ВПЛИВ БРОМІДНИХ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(И) ТА ЦИНКУ(ІІ) З Х-ЗАМІЩЕНИМИ ТІОКАРБАМОЇЛ-Х’-ПЕНТАМЕТИЛЕНСУЛЬФЕНАМІДАМИ НА ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНУ СТРУКТУРИЗАЦІЮ ОЛІГОБУТАДІЄНА Анотація   PDF
G. N. Khitrich, E. Yu. Lebedeva, I. I. Seifullina, Yu. N. Pushkarev
 
Том 16, № 4 (2011) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ НА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНОГО НА КИСЛОТНО-МОДИФІКОВАНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ Pd(II)-Cu(II) — КАТАЛ1ЗАТОРА В РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. P. Oleksenko, T. G. Verbetskaya, A. M. Zryutina, A. V. Kameneva
 
Том 23, № 3(67) (2018) ВПЛИВ ГІДРАТАЦІЇ НА ОСНОВНО-КИСЛОТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, V. V. Menchuk
 
Том 16, № 14 (2011) Вплив катіонів Li+, Na+, К+ на каталітичну активність композіцій рd(ii)-сu(іі)/базальтовий туф в реакції низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю Анотація   PDF (Русский)
Т. A. Kiose
 
Том 25, № 3(75) (2020) ВПЛИВ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ ПРИРОДНИХ АЛЮМОСИЛІКАТІВ НА АКТИВНІСТЬ Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-КАТАЛІЗАТОРІВ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ КАРБОНУ Анотація   PDF
Т. О. Kiose, T. L. Rakitskaya, K. A. Tiotushkina, Т. М. Kiose, B. V. Prystupa
 
Том 23, № 3(67) (2018) ВПЛИВ КОНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МОЛЕКУЛІ АЛЬБУМІНУ (BSA) НА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СКВАРАЇНОВОГО ТА ДИЦІАНОМЕТИЛЕН-СКВАРАЇНОВОГО БАРВНИКІВ Анотація   PDF
I. V. Hovor, O. M. Obukhova, A. L. Tatarets, O. S. Kolosova, L. D. Patsenker
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО МАТЕРІАЛУ MGF2 НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, Іe. V. Timukhin, O. G. Eremin, N. A. Chivireva, V. E. Chygrynov, O. V. Mozkova, G. I. Kocherba
 
Том 19, № 1(49) (2014) ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО МАТЕРІАЛУ ZnS НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, N. A. Chivireva, S. V. Stoyanova, V. E. Chygrynov, O. S. Mazur, Ie. V. Timukhin, O. V. Mozkova, G. I. Kocherba
 
Том 15, № 2 (2010) Вплив методів рекуперації графітів на властивості синтезованих на їх основі алмазів Анотація   PDF
G. P. Bogatyreva, M. A. Marinich, G. A. Bazaliy, V. A. Bilochenko, G. K. Kozina, L. A. Frolova
 
Том 23, № 1(65) (2018) ВПЛИВ НА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ АГРЕГАТНОГО СТАНУ β-ДИКЕТОНАТІВ ЛАНТАНІДІВ Анотація   PDF (Русский)
S. B. Meshkova, P. G. Doga, A. A. Kucher
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ НЕОРГАНІЧНИХ ІОНІВ НА СОРБЦІЙНО-КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ І ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ ХРОМУ(VІ) Анотація   PDF (Русский)
Н. M. Guzenko
 
Том 15, № 13 (2010) Вплив неорганічних іонів природних і стічних вод на реакції взаємодії та сорбційне вилучення хрому(VІ) у вигляді його комплексів з 1,5-ди-фенілкарбазидом і кармоазином Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko
 
Том 20, № 4(56) (2015) ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ВИЛУЧЕННЯ Al, Ga, In З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ОРГАНОКРЕМНЕЗЕМАМИ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya
 
Том 18, № 1(45) (2013) ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬО СОРБОВАНОГО ДІОКСИДУ СІРКИ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНИХ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІї НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація   PDF
T. A. Kiose
 
Том 14, № 4 (2009) ВПЛИВ ПРИРОДИ АНІОНУ СОЛІ ЛУЖНОГО МЕТАЛУ НА СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ F-S-ГЕТЕРОЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ КРАУН-ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
N. V. Rusakova
 
Том 18, № 3(47) (2013) ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ ТА ЛІГАНДІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ КОБАЛЬТА(II) В РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ Анотація   PDF (Русский)
A. S. Truba, T. L. Rakitskaya, E. D. Karazhekova
 
Том 21, № 3(59) (2016) ВПЛИВ ПРИРОДИ СИНТЕТИЧНИХ НОСІЇВ НА ГЕОМЕТРІЮ ПОВЕРХНЕВИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(ІІ) Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, I. V. Stoyanova, K. O. Golubchik, M. S. Serbina
 
Том 22, № 2(62) (2017) ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА СЕДИМЕНТАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ СУСПЕНЗІЙ Анотація   PDF (Русский)
A. F. Tymchuk, A. E. Grubnyak
 
101 - 125 з 450 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>