Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 4 (2011) ВПЛИВ ВОЛОГОВМІСТУ НА АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЛЕНОГО НА КИСЛОТНО-МОДИФІКОВАНОМУ КЛИНОПТИЛОЛІТІ Pd(II)-Cu(II) — КАТАЛ1ЗАТОРА В РЕАКЦІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, T. A. Kiose, L. P. Oleksenko, T. G. Verbetskaya, A. M. Zryutina, A. V. Kameneva
 
Том 23, № 3(67) (2018) ВПЛИВ ГІДРАТАЦІЇ НА ОСНОВНО-КИСЛОТНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКСИДІВ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, V. V. Menchuk
 
Том 16, № 14 (2011) Вплив катіонів Li+, Na+, К+ на каталітичну активність композіцій рd(ii)-сu(іі)/базальтовий туф в реакції низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю Анотація   PDF (Русский)
Т. A. Kiose
 
Том 23, № 3(67) (2018) ВПЛИВ КОНФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МОЛЕКУЛІ АЛЬБУМІНУ (BSA) НА СПЕКТРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СКВАРАЇНОВОГО ТА ДИЦІАНОМЕТИЛЕН-СКВАРАЇНОВОГО БАРВНИКІВ Анотація   PDF
I. V. Hovor, O. M. Obukhova, A. L. Tatarets, O. S. Kolosova, L. D. Patsenker
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО МАТЕРІАЛУ MGF2 НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, Іe. V. Timukhin, O. G. Eremin, N. A. Chivireva, V. E. Chygrynov, O. V. Mozkova, G. I. Kocherba
 
Том 19, № 1(49) (2014) ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧОГО МАТЕРІАЛУ ZnS НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, N. A. Chivireva, S. V. Stoyanova, V. E. Chygrynov, O. S. Mazur, Ie. V. Timukhin, O. V. Mozkova, G. I. Kocherba
 
Том 15, № 2 (2010) Вплив методів рекуперації графітів на властивості синтезованих на їх основі алмазів Анотація   PDF
G. P. Bogatyreva, M. A. Marinich, G. A. Bazaliy, V. A. Bilochenko, G. K. Kozina, L. A. Frolova
 
Том 23, № 1(65) (2018) ВПЛИВ НА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ АГРЕГАТНОГО СТАНУ β-ДИКЕТОНАТІВ ЛАНТАНІДІВ Анотація   PDF (Русский)
S. B. Meshkova, P. G. Doga, A. A. Kucher
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ НЕОРГАНІЧНИХ ІОНІВ НА СОРБЦІЙНО-КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ І ТЕСТ-ВИЗНАЧЕННЯ ХРОМУ(VІ) Анотація   PDF (Русский)
Н. M. Guzenko
 
Том 15, № 13 (2010) Вплив неорганічних іонів природних і стічних вод на реакції взаємодії та сорбційне вилучення хрому(VІ) у вигляді його комплексів з 1,5-ди-фенілкарбазидом і кармоазином Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, Н. M. Guzenko
 
Том 20, № 4(56) (2015) ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ НА ВИЛУЧЕННЯ Al, Ga, In З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ОРГАНОКРЕМНЕЗЕМАМИ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, E. M. Rakhlytskaya
 
Том 18, № 1(45) (2013) ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬО СОРБОВАНОГО ДІОКСИДУ СІРКИ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ НАНЕСЕНИХ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІї НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ ПОВІТРЯ Анотація   PDF
T. A. Kiose
 
Том 14, № 4 (2009) ВПЛИВ ПРИРОДИ АНІОНУ СОЛІ ЛУЖНОГО МЕТАЛУ НА СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ F-S-ГЕТЕРОЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ КРАУН-ПОРФІРИНІВ Анотація   PDF
N. V. Rusakova
 
Том 18, № 3(47) (2013) ВПЛИВ ПРИРОДИ НОСІЯ ТА ЛІГАНДІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ КОБАЛЬТА(II) В РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ Анотація   PDF (Русский)
A. S. Truba, T. L. Rakitskaya, E. D. Karazhekova
 
Том 21, № 3(59) (2016) ВПЛИВ ПРИРОДИ СИНТЕТИЧНИХ НОСІЇВ НА ГЕОМЕТРІЮ ПОВЕРХНЕВИХ КОМПЛЕКСІВ КУПРУМУ(ІІ) Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, I. V. Stoyanova, K. O. Golubchik, M. S. Serbina
 
Том 22, № 2(62) (2017) ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ФЛОКУЛЯНТІВ НА СЕДИМЕНТАЦІЙНУ СТІЙКІСТЬ СУСПЕНЗІЙ Анотація   PDF (Русский)
A. F. Tymchuk, A. E. Grubnyak
 
Том 15, № 13 (2010) Вплив рідкокрісталичних систем ефірів холестерину на проникність та молекулярні властивості рогового шару шкіри in vitro Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Boyko, I. A. Kravchenko, N. S. Novikova
 
Том 22, № 4(64) (2017) ВПЛИВ РІЗНОМЕТАЛЬНО-РІЗНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ(IV) З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ ТА ФЕНАНТРОЛІНОМ НА СИНТЕЗ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕІНАТФТАЛАТУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЙОГО КОПОЛІМЕРІВ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin, O. O. Mazur, А.V. Lyupashko, E. E. Martsinko, E. A. Chebanenko, I. I. Seifullina, O. V. Pirozhok
 
Том 23, № 2(66) (2018) ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ СКЛАДУ (МОЛ.%) 88 ZrO2 – 12 CeO2 Анотація   PDF
I. O. Marek, A. K. Ruban, V. P. Redko, M. I. Danilenko, Е. V. Dudnik
 
Том 20, № 2(54) (2015) ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ У РІЗНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСТИГЛИХ ПЛАВІВ EuS ТА EuIn2S4 У NaCl-KCl Анотація   PDF (Русский)
G. V. Nechyporenko, V. F. Zinchenko, L. F. Dyshleva, I. V. Timukhin, S. B. Meshkova, I. V. Stoianova
 
Том 13, № 11 (2008) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, I. A. Blayda, L. I. Slyusarenko
 
Том 24, № 2(70) (2019) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНОГО МОДИФІКУВАННЯ БЕНТОНІТУ НА АКТИВНІСТЬ PD(II)-CU(II)-КАТАЛІТИЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ В РЕАКЦЇЇ ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ КАРБОНУ Анотація   PDF
G. M. Dzhyga
 
Том 21, № 1(57) (2016) ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ КИСЛОТНО-ТЕРМАЛЬНОГО МОДИФІКУВАННЯ НА АДСОРБЦІЙНО–СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНОПТИЛОЛІТУ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakyts’ka, A. A. Ennan, Т. A. Kiose, K. O. Golubchik, L. P. Oleksenko, R. M. Dlubovskiy, V. G. Geraseva
 
Том 13, № 11 (2008) ВПЛИВ ХОЛЕСТЕРИНУ ТА ЙОГО ЕСТЕРІВ НА ПРОНИКНІСТБ 7-БРОМ-5-2'-(ХЛОР)ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІН-2-ОНУ КРІЗБ РОГОВИЙ ШАР ШКІРИ IN VITRO Анотація   PDF
I. A. Kravchenko, Yu. A. Boyko, N. S. Novikova
 
Том 13, № 11 (2008) ГІДРОЛІЗ ЕСТЕРІВ 7-БРОМ-3-ГІДРОКСИ-5-ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3Н-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНУ МІКРОСОМАЛЬНОЮ ФРАКЦІЄЮ ПЕЧІНКИ СВИНІ Анотація   PDF
S. A. Andronati, E. A. Shesterenko, O. V. Sevastyanov, I. I. Romanovskaya, E. A. Semenishina, V. I. Pavlovsky
 
101 - 125 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>