Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 2 (2010) Визначення прогестерону з використанням ефекту гасіння комплексної сполуки Тb(III) Анотація   PDF (Русский)
I. I. Leonenko, D. I. Aleksandrova, A. V. Yegorova, V. P. Antonovich, I. V. Ukrainets
 
Том 17, № 4(44) (2012) ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНОВАЛЕНТНИХ ФОРМ ЦЕРІЮ У ЗОЛЯХ НАНОКРИСТАЛИЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ Анотація   PDF (Русский)
A. O. Stoyanov, V. P. Antonovich, A. B. Shcherbakov, I. V. Stoyanova, N. A. Chivireva
 
Том 21, № 4(60) (2016) ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТНОЇ ЕНТАЛЬПІЇ УТВОРЕННЯ транс-ТЕТРАХЛОРО-ДИ-μ-КАРБОКСИЛАТІВ ДИРЕНІЮ(ІІІ) Анотація   PDF
M. S. Iziumskyi, A. S. Baskevich, S. G. Melnyk, A. V. Shtemenko
 
Том 20, № 4(56) (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ЦИНКУ, КАДМІЮ, СВИНЦЮ ТА МІДІ В ЗРАЗКАХ КАВИ Анотація   PDF (Русский)
E. Yu. Kupchik
 
Том 23, № 3(67) (2018) ВИКОРИСТАННЯ АМІДАМІНІВ ОЛІЙ В ЯКОСТІ ПРИСАДОК ДО МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
O. I. Safronov, O. O. Papeikin, I. O. Venher, L. Yu. Bodachivska
 
Том 14, № 4 (2009) ВИКОРИСТАННЯ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS ДЛЯ РОЗДІЛЕННЯ СУМІШЕЙ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК Анотація   PDF
I. I. Romanovskaya, Yu. A. Shesterenko, O. V. Sevastyanov
 
Том 13, № 1 (2008) ВИЛУЧЕННЯ ІОНОГЕННИХ ПАР ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ТА СОРБЦІЙНОЇ МІКРОФЛОТАЦІЇ Анотація   PDF
E. A. Streltsova, E. A. Chromysheva
 
Том 12, № 9 (2007) ВИЛУЧЕННЯ СОЛЕЙ ГЕКСАДЕЦИЛПІРИДИНІЮ ІЗ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ФЛОТАЦІЇ Анотація   PDF
O. V. Voluvach, E. A. Streltsova
 
Том 13, № 1 (2008) ВИЛУЧЕННЯ УРАНУ(УІ) І ТОРІЮ(ІУ) ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НЕОРГАНІЧНИМИ СОРБЕНТАМИ Анотація   PDF
V. V. Menchuk, N. A. Perlova
 
Том 23, № 4(68) (2018) ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ФОРМ ГЕРМАНІЮ У ОБ’ЄКТАХ РІЗНОЇ ПРИРОДИ Анотація   PDF (Русский)
N. A. Chivireva, I. V. Stoianova, V. P. Antonovich, V. F. Zіnchenko, Iu. P. Chukhriy
 
Том 14, № 4 (2009) ВЛАСТИВОСТІ ГЛИБОКОВОДНИХ ОСАДІВ ЧОРНОГО МОРЯ Анотація   PDF
O. M. Nikipelova
 
Том 14, № 3 (2009) ВЛАСТИВОСТІ ТИРОЗИНАЗИ ГРИБІВ AGARICUS BISPORUS І її ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЕЛІМІНУВАННЯ ХЛОРЗАМІЩЕНИХ ФЕНОЛІВ Анотація   PDF
O. V. Sevastyanov
 
Том 24, № 1(69) (2019) ВНЕСОК СОРБЦІЇ В ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФЛОКУЛЯЦІЇ СУСПЕНЗІЙ КОМПОЗИЦІЯМИ ПАР-ПРИРОДНИЙ ПОЛІМЕР Анотація   PDF (Русский)
A. F. Tymchuk, K. A. Kvasuk
 
Том 20, № 2(54) (2015) ВОГНЕЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТУМЕСЦЕНТНОГО ПОКРИТТЯ З ДОМІШКАМИ НАНОДИСПЕРСНИХ РЕЧОВИН ЗА УМОВ ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО СТАРІННЯ Анотація   PDF
L. N. Vakhitova, N. A. Taran, V. L. Drizhd, S. P. Prydatko
 
Том 24, № 3(71) (2019) ВОЛОКНИСТІ ІОНІТИ ФІБАН ЯК СОРБЕНТИ СПОЛУК УРАНУ (VI), ПРИСУТНІХ У СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНАХ Анотація   PDF
O. V. Perlova, K. I. Tekmenzi, N. A. Perlova, A. P. Polikarpov
 
Том 23, № 2(66) (2018) ВОЛОКНИСТИЙ ХЕМОСОРБЕНТ ОКСИДУ СІРКИ (IV) НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК СУЛЬФАТУ МІДІ(ІІ) З ПОЛІЕТИЛЕНПОЛІАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, R. E. Khoma, R. M. Dlubovskiy, V. V. Gridyaev, T. V. Mikhaylova
 
Том 21, № 1(57) (2016) ВОЛОКНИСТИЙ ХЕМОСОРБЕНТ ОКСИДУ СІРКИ (IV) ТА АМІАКУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ХЛОРИДУ НІКЕЛЮ(ІІ) З МОНОЕТАНОЛАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. А. Ennan, R. M. Dlubovskiy, N. N. Abramova
 
Том 24, № 3(71) (2019) ВОЛОКНИСТИЙ ХЕМОСОРБЕНТ-АМФОЛІТ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ХЛОРИДУ НІКЕЛЮ (ІІ) З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, R. E. Khoma, R. M. Dlubovskiy, N. N. Abramova, T. V. Mikhaylova
 
Том 22, № 3(63) (2017) ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦИС-ТЕТРАГАЛОГЕНОДИ-μ-КАРБОКСИЛАТОДИРЕНІЙ(III) –1,3,5-ВЕРДАЗИЛЬНИЙ РАДИКАЛ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація   PDF (Русский)
E. V. Velychko, E. A. Plyasovskaya, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko
 
Том 17, № 4(44) (2012) ВПЛИВ β-ДИКЕТОНАТІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА БАКТЕРИЦИДНУ АКТИВНІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ГРАМПОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Анотація   PDF (English)
O. V. Shevchenko, O. Yu. Zinchenko, I. S. Voloshanovsky, K. V. Burenkova
 
Том 14, № 12 (2009) ВПЛИВ ІЗОНІКОТИНОЇЛГІДРАЗОНІВ 2-ГІДРОКСИНАФТ-, 4-ДІМЕТИЛАМІНОБЕНЗАЛЬДЕГІДІВ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ ЗІ Sn(IV) НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
N. V. Shmatkova, O.Yu. Zinchenko, I. I. Seifullina, T. O. Philippova, V. A. Lerer
 
Том 14, № 4 (2009) ВПЛИВ ІЗОНІКОТИНОЇЛГІДРАЗОНА 2-ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДУ ТА ЙОГО КОМПЛЕКСІВ НА РІСТ УМОВНО-ПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ Анотація   PDF
N. V. N. V. Shmatkova, O. Yu. Zinchenko, I. I. Seifullina, T. O. Philippova, V. S. Podust
 
Том 17, № 4(44) (2012) ВПЛИВ АНІОНІВ НА КАТАЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ЗАКРІПЕНИХ НА КИСЛОТНО-МОДИФІКВАНОМУ БАЗАЛЬТОВОМУ ТУФІ КУПРУМ-ПАЛАДІЄВИХ КОМПЛЕКСІВ У РЕАКЦІЇ ОКИСНЕННІ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ КИСНЕМ Анотація   PDF (Русский)
T. A. Kiose
 
Том 18, № 2(46) (2013) ВПЛИВ БІМЕТАЛІЧНИХ Co(II)-Sn(IV), Co(II)-Ge(IV) КОМПЛЕКСІВ З ГІДРОКСИКАРБОНОВИМИ(ФОСФОНОВОЮ) КИСЛОТАМИ НА КІНЕТИКУ ПОЛІКОНДЕНСАЦІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕЇНАТФТАЛАТІВ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin, T. V. Logichevskaya, I. I. Seifullina, Е. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, A. O. Stahov
 
Том 14, № 3 (2009) ВПЛИВ БРОМІДНИХ КОМПЛЕКСІВ КОБАЛЬТУ(И) ТА ЦИНКУ(ІІ) З Х-ЗАМІЩЕНИМИ ТІОКАРБАМОЇЛ-Х’-ПЕНТАМЕТИЛЕНСУЛЬФЕНАМІДАМИ НА ТЕРМООКИСНЮВАЛЬНУ СТРУКТУРИЗАЦІЮ ОЛІГОБУТАДІЄНА Анотація   PDF
G. N. Khitrich, E. Yu. Lebedeva, I. I. Seifullina, Yu. N. Pushkarev
 
76 - 100 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>