Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 3(51) (2014) ВАЛІДАЦІЯ МЕТОДИКИ ВЕРХ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ КЛОФЕЛІНУ ГІДРОХЛОРИДУ З ПОВЕРХОНЬ ФАРМОБЛАДНАННЯ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. A. Fedosenko, K. O. Vityukova, S. N. Kashutskуy, G. V. Maltsev
 
Том 21, № 3(59) (2016) ВЗАЄМОДІЯ ДФПГ-РАДИКАЛУ З ЦИС-ТЕТРАХЛОРОДИ-M-КАРБОКСИЛАТАМИ ДИРЕНІЮ(ІІІ) Анотація   PDF (Русский)
S. Y. Treyak, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko
 
Том 16, № 5 (2011) Взаємодія катіонів Ве2+ та Mg2+ з оксид-іонами у розплаві евтектики CsCl-KCl-NаСІ при 510 °С Анотація   PDF (Русский)
T. P. Rebrova
 
Том 23, № 4(68) (2018) ВЗАЄМОДІЯ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК ДИРЕНІЮ(ІІІ) З БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ Анотація   PDF
O. V. Velychko, O. A. Golichenko, O. V. Shtemenko
 
Том 24, № 2(70) (2019) ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1100 ºС Анотація   PDF
O. V. Chudinovych
 
Том 21, № 2(58) (2016) ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА ІТЕРБІЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1500 ºС Анотація   PDF
O. V. Chudinovych, E. R. Andrievskaya
 
Том 22, № 2(62) (2017) ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДІВ ЛАНТАНУ, ІТРІЮ ТА НЕОДИМУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1600 °С Анотація   PDF
O. V. Chudinovych, E. R. Andrievskaya, J. D. Bogatyryova, Е. I. Оlifan, L. N. Spasyonova
 
Том 14, № 11 (2009) ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДУ СІРКИ (IV) З 2-ІМІДАЗОЛІДІНОНОМ І БІУРЕТОМ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ Анотація   PDF
R. E. Khoma, A. A. Shestaka, V. O. Gelmboldt
 
Том 15, № 12 (2010) ВЗАЄМОДІЯ ОКСИДУ СІРКИ(VI) З ВОДНИМИ РОЗЧИНАМИ МОНОЕТАНОЛАМІНУ Анотація   PDF (Русский)
R. Е . Khoma, А. А. Shestaka, В. О. Гельмбольдт
 
Том 24, № 4(72) (2019) ВЗАЄМОДІЯ ФУНКЦІАЛІЗОВАНИХ КСАНТИНОПІРИМІДИНІВ ІЗ БЕНЗИЛ(β-ОКСІЕТИЛ)ГІДРАЗИНАМИ Анотація   PDF (Русский)
T. A. Yuyrova, A. A. Krysko, V. M. Povstyanoy
 
Том 19, № 2(50) (2014) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КИСЛОТНОСТІ-ОСНОВНОСТІ, РОЗЧИННОСТІ І ЗДАТНОСТІ ДО ВЗАЄМОДІЇ ФТОРИДІВ ЛУЖНИХ ТА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko
 
Том 20, № 3(55) (2015) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КИСЛОТНОСТІ-ОСНОВНОСТІ, РОЗЧИННОСТІ Й ЗДАТНОСТІ ДО ВЗАЄМОДІЇ ГАЛОГЕНІДІВ ТИПУ MX І M’X2(M – Li ÷ Cs, M’– Be ÷ Ba, X – Cl ÷ I) Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko
 
Том 14, № 3 (2009) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУДОВИ І ДЕЯКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕКСАФТОРОСИЛІКАТІВ ПІРИДИНІЮ Анотація   PDF
V. O. Gelmboldt
 
Том 24, № 2(70) (2019) ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ФАБОМОТИЗОЛУ ДИГІДРОХЛОРИДУ З СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ ЛЮДИНИ ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. V. Maltsev, Yu. V. Scrypynets, S. N. Kashutskуy, V. P. Antonovich
 
Том 23, № 1(65) (2018) ВИВЧЕННЯ ДЕГРАДАЦІЇ НАНОСТРУКТУР У СОЛЬОВОМУ ПЛАВІ EuF2 – NaCl – KCl СПЕКТРОСКОПІЧНИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
V. F. Zinchenko, O. G. Erymin, L. F. Koshkina, G. V. Nechyporenko, I. V. Stoianova, P. G. Doga
 
Том 22, № 2(62) (2017) ВИВЧЕННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ CeO2 І CeF3 У ЗАСТИГЛИХ ПЛАВАХ NaNO3-KNO3 МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ І ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF (Русский)
I. V. Stoyanova, N. А. Chivireva, V. P. Antonovich, G. V. Nechyporenko, L. F. Koshkina, V. F. Zinchenko
 
Том 19, № 1(49) (2014) ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ВИЛУДЖУВАННЯ ВІДВАЛІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ МЕТОДОМ ЦИКЛІЧНОЇ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРІЇ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, T. V. Vasyleva, L. I. Slyusarenko
 
Том 16, № 4 (2011) ВИВЧЕННЯ КОЛОЇДНО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИСПЕРСІЙ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ Анотація   PDF
A. F. Tymchuk
 
Том 15, № 2 (2010) Вивчення комплексоутворення вольфраму (VI) з триоксифлуоронами Анотація   PDF
S. V. Toporov, Н. О. Літвинюк
 
Том 20, № 2(54) (2015) ВИВЧЕННЯ МОДИФІКОВАНОГО ГАЛОГЕНІДАМИ 3D-МЕТАЛІВ КЛИНОПТИЛОЛІТУ МЕТОДАМИ ІЧ-СПЕКТРОСКОПІЇ ТА СПЕКТРОСКОПІЇ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A.S. Truba, L. A. Raskola, I. V. Stoyanova
 
Том 12, № 10 (2007) ВИВЧЕННЯ СУМІСНОЇ АДСОРБЦІЇ КИСЛОТНОГО ЖОВТОГАРЯЧОГО І ДОДЕЦИЛСУЛЬФАТУ НАТРІЮ НА АКТИВОВАНОМУ ВУГІЛЛІ БАВ-А Анотація   PDF
L. M. Soldatkina, Ie. V. Sagaidak
 
Том 21, № 1(57) (2016) ВИЗНАЧЕННЯ ГЛУТАМАТА НАТРІЮ МЕТОДОМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ ДЕТЕКТУВАННЯМ Анотація   PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, E. V. Malynka
 
Том 22, № 1(61) (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ РИВАСТИГМІНУ ГІДРОТАРТРАТУ НА ПОВЕРХНЯХ ФАРМОБЛАДНАННЯ МЕТОДАМИ ВЕРХ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Yegorova, G. A. Fedosenko, Yu. V. Scrypynets, I. I. Leonenko, G. V. Maltsev, V. P. Antonovich
 
Том 18, № 1(45) (2013) ВИЗНАЧЕННЯ КОФЕЇНУ ЗА ГАСІННЯМ СЕНСИБІЛІЗОВАНОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ КОМПЛЕСНОЇ СПОЛУКИ іону Tb (III) Анотація   PDF (Русский)
O. І. Teslyuk, S. V. Beltyukova, E. О. Liventsova
 
Том 20, № 1(53) (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ЛАУРІЛГЛУТАМІНОВОЇ КИСЛОТИ ПО СЕНСИБІЛІЗОВАНІЙ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ІОНА ТB(III) В КОМПЛЕКСІ З ЦИПРОФЛОКСАЦИНОМ Анотація   PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, E. V. Malinka, E. O. Liventsova, Y. S. Sitnikova
 
51 - 75 з 424 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>