Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 3(59) (2016) МОЛЕКУЛЯРНІ КОМПЛЕКСИ ОКСИДУ СІРКИ(IV) З N,O-ВМІСНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ОСНОВАМИ (ОГЛЯД) Анотація   PDF (Русский)
R. E. Khoma, A. A. Ennan
 
Том 21, № 2(58) (2016) МОЛЕКУЛЯРНІ КОМПЛЕКСИ ТЕТРАХЛОРИДУ ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ, НІКОТИНАМІДОМ, ІЗОНІАЗИДОМ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА ДІЯ Анотація   PDF (Русский)
I. I. Seifullina, E. E. Martsinko, N. M. Khristova, E. A. Chebanenko
 
Том 13, № 2 (2008) НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ КАТАЛІЗАТОРИ РОЗКЛАДУ ОЗОНУ НА ОСНОВІ Си(ІІ) Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, L. A. Raskola, A. A. Ennan
 
Том 14, № 4 (2009) НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ РОЗКЛАД ОЗОНУ КОМПЛЕКСАМИ Cu(II), Co(II) И Mn(II) З ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІНОМ Анотація   PDF
A. S. Truba
 
Том 15, № 13 (2010) Нові ініціюючі системи для полімеризації вінілових мономерів третинні гідропероксиди — комплекс хлориду міді(ІІ) з піперидин-1-іл піперидин-1-карбодітіоатом Анотація   PDF (Русский)
A. V. Grekova, P. A. Ivanchenko, I. I. Seifullina, G. N. Khitrich
 
Том 13, № 2 (2008) НОВІ КРАУНОВМІСНІ МОЛЕКУЛЯРНІ КЛІПСИ НА ОСНОВІ ДИФЕНІЛГЛІКОЛЬУРИЛУ Анотація   PDF (Русский)
L. S. Kikot, A. Yu. Lyapunov
 
Том 19, № 2(50) (2014) НОВІ КРАУНОФАНИ, ЩО МІСТЯТЬ ФРАГМЕНТИ 2,7-ДІОКСИФЛУОРЕНОНУ І 2,7-ДІОКСИНАФТАЛЕНУ Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Lyapunov
 
Том 15, № 12 (2010) НОВІ ХЕЛАТИ МІДІ(II) З ОСНОВАМИ ШИФФА — ПРОДУКТАМИ КОНДЕНСАЦІЇ САЛІЦИЛОВОГО АЛЬДЕГІДУ ТА ПОХІДНИХ АМІНОНАФТАЛІНУ Анотація   PDF (Русский)
L. S. Skorokhod, I. I. Seifullina, Т. Ф. Гудимович, I. Y. Lavrinenko
 
Том 13, № 1 (2008) НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНОЇ ХІМІЇ АРОЇЛ- (ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗ-(1-НАФТ)АЛЬДЕГІДІВ Анотація   PDF
I. I. Seifullina, N. V. Shmatkova
 
Том 24, № 2(70) (2019) НОВИЙ ЛЮМIНЕСЦЕНТНИЙ ЗОНД НА ОСНОВI КОМПЛЕКСУ ЄВРОПІЮ(III) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУРКУМІНУ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Malynka, М. Е. Vielts, А. V. Yegorova, Yu. V. Scrypynets, V. P. Antonovich
 
Том 22, № 4(64) (2017) НОВИЙ МЕТОД ОТРИМАННЯ 6-НІТРО-2-(4-ВОС-ПІПЕРАЗИН- 1-ІЛ)-3H-ХІНАЗОЛІН-4-ОНУ Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Kornylov, A. A. Krysko, O. L. Krysko, S. E. Sambursky, S. A. Andronati
 
Том 13, № 12 (2008) НОВИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ 5-(4-ЦІАНОФЕНІЛ)-10,15,20-ТРИФЕНІЛПОРФІРИНА Анотація   PDF
T. V. Pavlovskaya, Yu. V. Ishkov, S. V. Vodzinskii, A. V. Mazepa
 
Том 18, № 3(47) (2013) ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ НАПОВНЕННЯ ОБМІЛІЛОГО КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ МОРСЬКОЮ ВОДОЮ. ХІМІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. I. Zheltvay, N. A. Chivireva, I. V. Stoyanova, O. I. Zheltvay, A. O. Stoyanov, K. K. Tsymbalyuk
 
Том 13, № 11 (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ОДЕРЖАННЯ КАТАЛІЗАТОРА НА ОСНОВІ Pd(II), Cu(II) І БАЗАЛЬТОВОЕО ТУФУ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЕО ОКИСНЕННЯ МОНООКСИДУ ВУЕЛЕЦЮ КИСНЕМ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, T. O. Kiose, V. Ya. Volkova, O. L. Barbul
 
Том 16, № 14 (2011) ОКИСНЕННЯ 2-ПІКОЛІНУ ОЗОНОМ У РІДКІЙ ФАЗІ Анотація   PDF
P. Yu. Andreev, I. P. Pogorelova, M. V. Shipidchenko
 
Том 17, № 4(44) (2012) ОКИСНО-ВІДНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ Hg(II), Ce(IV), Se(VI), Cr(VI), Mn(VII), V(V) З КАРМОАЗІНОМ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, E. V. Raboshvil, I. S. Efimova
 
Том 19, № 2(50) (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДА ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛІЧНОГО МАКРОКОМПЛЕКСУ З ФРАГМЕНТАМИ β-ДИКЕТОНАТІВ Mn(II) ТА Cu(II) Анотація   PDF (Русский)
A. S. Schastlyvets, O. V. Shevchenko, A. N. Zahariia, I. S. Voloshanovsky
 
Том 14, № 4 (2009) ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ІОНІТНОЇ ПРОТИГАЗОВОЇ ШИХТИ ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ СІРКОВОДНЯ І АМІАКУ Анотація   PDF
R. M. Dlubovski, V. N. Shevchenko, A. I. Iorgov
 
Том 14, № 4 (2009) ОСОБЛИВОСТІ ІНІЦІЮВАННЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ СТИРОЛУ, ІНІЦІЙОВАНОЇ ГІДРОПЕРОКСИДОМ КУМОЛА В ПРИСУТНОСТІ АЦЕТИЛАЦЕТОНАТУ МІДІ(ІІ) Анотація   PDF
A. V. Grekova, P. A. Ivanchenko, I. I. Seifullina, L. V. Skrypnik
 
Том 18, № 1(45) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ СОРБЦІЇ КОМПЛЕКСУ 1,5-ДИФЕНІЛКАРБАЗОНАТУ ХРОМУ(ІІІ) КАТІОНІТАМИ КУ-2-8 І КБ-4П-2 З ВОД РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ Анотація   PDF (Русский)
Н. M. Guzenko
 
Том 22, № 4(64) (2017) ОСОБЛИВОСТІ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКСИГЕНОВИХ СПОЛУК СИЛІЦІЮ ТА ГЕРМАНІЮ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Zinchenko, V. V. Menchuk, V. P. Antonovich
 
Том 23, № 2(66) (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ Co(II) З 4-СУЛЬФО-2-(4’-СУЛЬФОНАФТАЛІН-1’-АЗО)-НАФТОЛОМ-1 В РОЗЧИНАХ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotarev, E. V. Raboshvil, I. S. Efimova, A. V. Demchuk, D. V. Snigur
 
Том 17, № 2(42) (2012) ОСОБЛИВОСТІ РАДИКАЛЬНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ, ЯКУ ІНІЦІЮВАЛИ 5-МЕТИЛ-5-ГЕКСЕН- 2,4-ДІОНАТОМ КОБАЛЬТУ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
I. S. Voloshanovsky, O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova
 
Том 18, № 3(47) (2013) ОСОБЛИВОСТІ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННя КОМПЛЕКСУ КАРМОАЗОНАТУМЕРКУРІЯ(І) АНІОНООБМІННИКОМ АВ-17-8 Анотація   PDF (Русский)
Н. M. Guzenko
 
Том 24, № 1(69) (2019) ОТРИМАННЯ І ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПЛЕКСІВ ТЕРБІЮ, ЄВРОПІЮ ТА ЇХ КОПРЕЦИПІТАТІВ З МЕТИЛОВИМ ЭСТЕРОМ 2-ГІДРОКСИБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
I. I. Zseltvay, N. S. Novikova, P. G. Doga, O. G. Eremin, V. P. Shendrick
 
226 - 250 з 406 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>