Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 2 (2010) Координаційні сполуки саліцилатів 3d-металів з 4-фенілтіосемікарбазидом Анотація   PDF (Русский)
T. V. Koksharova, S. V. Kurando, I. V. Stoyanova, S. E. Samburskiy
 
Том 22, № 3(63) (2017) КООРДИНАЦІЙНІ СПОЛУКИ СТАНУМУ(IV) З ГІДАЗЕПАМОМ ТА ПРОДУКТАМИ ЙОГО КОНДЕНСАЦІЇ З АРИЛАЛЬДЕГІДАМИ Анотація   PDF
I. I. Seifullina, G. V. Yalovskiy, I. M. Rakipov, V. I. Pavlovsky
 
Том 16, № 5 (2011) Кополімеризація щеплення олігоестеракрилатів до олігомерного каучуку та характеристики кополімерів Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Anisimov, M. A. Danilenko, Y. N. Anisimov
 
Том 20, № 2(54) (2015) КОРОТКИЙ НАРИС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ А. А.-А. ЕННАНА Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya
 
Том 23, № 4(68) (2018) КРИПТОМЕЛАН, МОДИФІКОВАНИЙ ІОНАМИ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ: СТРУКТУРА ТА КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ В РЕАКЦІЇ РОЗКЛАДАННЯ ОЗОНУ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. V. Nagaevs’ka
 
Том 24, № 4(72) (2019) КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК CuGa2S(Se)3I Анотація   PDF
V. S. Kozak, P. V. Tyshchenko, I. D. Olekseyuk, I. A. Ivashchenko, L. D. Gulay
 
Том 23, № 2(66) (2018) КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУК Er2,34Се(Pr)0,66Ge1,28S7 Анотація   PDF
O. V. Smitiukh, L. D. Gulay, O. V. Marchuk
 
Том 17, № 1(41) (2012) ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ДИЕТИЛЕН-ТРИАМІНПЕНТААЦЕТАТУ ЄВРОПІЮ (III) Анотація   PDF (Русский)
Y. M. Fadeyev, O. V. Snurnikova, S. S. Smola, A. Yu. Korovin, S. V. Toporov, N. V. Rusakova
 
Том 22, № 2(62) (2017) ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ТЕТРАКІС-КОМПЛЕКСИ ЛАНТАНОЇДІВ З ДИФЕНІЛ-N-БЕНЗОЇЛАМІДОФОСФАТОМ ТА ТЕТРАЕТИЛАМОНІЙ КАТІОНОМ Анотація   PDF
N. S. Kariaka, S. S. Smola, N. V. Rusakova, T. Y. Sliva, V. M. Amirkhanov
 
Том 13, № 1 (2008) ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ У ЯКОСТІ ЗОНДУ КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ ТЕРБІЮ З ЕНРОФЛОКСАЦИНОМ Анотація   PDF
Y. V. Scripinets, D. I. Aleksandrova, A. V. Yegorova
 
Том 19, № 1(49) (2014) ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕТОДОЛАКУ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Yegorova, Yu. V. Skrypynets, I. I. Leonenko, G. V. Anelchуk, E. V. Malinka
 
Том 20, № 4(56) (2015) ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ГІРКИХ РЕЧОВИН У ХМЕЛІ Анотація   PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, Ie. V. Cherednychenko, O. I. Teslyuk
 
Том 17, № 3(43) (2012) ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМАЗЕПАМУ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНОЛІГАНДНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ СПОЛУКИ Tb(III) Анотація   PDF (Русский)
А. V. Anelchyk, I. I. Leonenko, Yu. V. Scripinets, A. V. Yegorova, V. I. Pavlovsky
 
Том 24, № 3(71) (2019) ЛЮМІНЕСЦЕНТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕРУЛОВОЇ КИСЛОТИ У ВИНОГРАДНИХ ВИНАХ Анотація   PDF (Русский)
S. V. Beltyukova, O. I. Teslyuk, E. O. Liventsova
 
Том 13, № 11 (2008) ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ КОМПЛЕКСІВ ЕВРОПІЮ (III) 3 НАФТАЛІМІДОКАРБОНОВИМИ КИСЛОТАМИ Анотація   PDF
Z. M. Topilova, P. G. Doga, I. V. Dorovskykh, A. S. Karpenko, N. N. Devyatih
 
Том 14, № 11 (2009) МІГРАЦІЯ ТА АКУМУЛЯЦІЯ СВИНЦЮ У ВОДНІЙ ЕКОСИСТЕМІ КУЯЛБНИЦБКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF
G. N. Shikhaleeva, A. A. Ennan, S. K. Babinets, O. D. Chursina
 
Том 19, № 4(52) (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ ПРИ ЗАТВЕРДНЕННІ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ Анотація   PDF (Русский)
S. N. Savin
 
Том 15, № 3 (2010) МЕМБРАННИЙ ЕЛЕКТРОЛІЗЕР ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ Анотація   PDF
Ya. Yu. Tevtul’, O. V. Nechiporenko, S. Gutt
 
Том 23, № 2(66) (2018) МЕТАЛУРГІЙНЕ АНТИФРИКЦІЙНЕ МАСТИЛО НА ОСНОВІ ПРОДУКТУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОСФАТИДНОГО КОНЦЕНТРАТУ Анотація   PDF
O. I. Safronov, O. O. Papeikin, I. O. Venher, L. Yu. Bodachivska
 
Том 17, № 4(44) (2012) МЕТОД ХІМІЧНОЇ КОЛЬОРОМЕТРІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОТОЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦІАНІДИНУ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Chebotaryov, D. V. Snigur, H. M. Guzenko, I. S. Efimova, T. M. Shcherbakova
 
Том 25, № 2(74) (2020) МЕТОДИ ОТРИМАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТІВ ВЗАЄМОДІЇ НАФТАЛЕВИХ АНГІДРИДІВ З 1,2-ДІАМІНАМИ (ОГЛЯД) Анотація   PDF
N. F. Fed’ko
 
Том 12, № 10 (2007) МЕТОДИ СИНТЕЗУ ПОХІДНИХ НАФТАЛІМІДУ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЯК АНАЛІТИЧНИХ РЕАГЕНТІВ Анотація   PDF
N. F. Fed’ko, D. G. Kupriyan, V. V. Veduta, G. V. Pyankova, V. F. Anikin
 
Том 14, № 11 (2009) МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ СТАЛИВАРНИХ ПИЛОВИХ ВІДХОДІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЦИНКУ Анотація   PDF
Iwona Kuczynska
 
Том 16, № 13 (2011) МЕХАНІЗМ ФЛОТАЦІЇ ТОНКОЕМУЛЬГОВАНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Sazonova, М. A. Kojemyak
 
Том 20, № 2(54) (2015) МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НА ПОРИСТИХ НОСІЯХ КОМПЛЕКСІВ d МЕТАЛІВ ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ В РЕДОКС-РЕАКЦІЯХ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, T. A. Kiose, L. A. Raskola
 
226 - 250 з 459 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>