Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 3 (2010) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ SnCl4 З R-БЕНЗОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗ-(p-N,N-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗ)АЛЬДЕГІДІВ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, V. G. Sogomonyan, S. E. Samburskii
 
Том 19, № 1(49) (2014) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРАЗИДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕТРАХЛОРИДУ СТАНУМУ З АРОМАТИЧНИМИ АЛЬДЕГІДАМИ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina
 
Том 21, № 1(57) (2016) ПРОДУКТИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ SnCl4 З САЛІЦИЛОЇЛ-(β-, γ-ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ 2- ТА 4-МЕТОКСИБЕНЗОЙНИХ АЛЬДЕГІДІВ, ЇХ ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, О. Yu. Zinchenko, I. S. Linenko
 
Том 19, № 4(52) (2014) ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВДЕННОІ ЧАСТИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina
 
Том 17, № 2(42) (2012) ПРОТОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВНИХ СОРБЕНТІВ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, T. О. Kiose, L. V. Berezina, A. S. Davtyan
 
Том 22, № 3(63) (2017) РАДИКАЛЬНА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ В ПРИСУТНОСТІ 5-МЕТИЛ-5-ГЕКСЕН-2,4-ДІОНАТУ МАРГАНЦЮ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, A.А. Gorohova
 
Том 20, № 4(56) (2015) РЕЗУЛЬТАТИ ГІДРОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ В ПЕРІОД ЙОГО ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ГРУДЕНЬ 2014 Р.- БЕРЕЗЕНЬ 2015 Р.) Анотація   PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. I. Zseltvay, K. K. Tsymbalyuk, D. V. Bolshoy, E. G. Pykhteeva, N. A. Chivireva, I. V. Stoyanova, O. I. Zseltvay
 
Том 19, № 4(52) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ МОРСЬКОЇ ВОДИ НА СИСТЕМУ РОПА-ПЕЛОЇДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ПРИ ЇЇ МОДЕЛЮВАННІ Анотація   PDF
Е. M. Nikipelova
 
Том 19, № 3(51) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕНТОНІТУ ДАШУКОВСЬКОГО РОДОВИЩА Анотація   PDF
Е. M. Nikipelova
 
Том 20, № 3(55) (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОКАЛЕНИХ Zn –Al ШАРУВАТИХ ПОДВІЙНИХ ГІДРОКСИДІВ ПІД ЧАС АДСОРБЦІЇ ТЕТРАЦИКЛІНУ Анотація   PDF (English)
G. M. Starukh, O. I. Oranska, S. I. Levytska
 
Том 14, № 11 (2009) РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ЛАНТАНІДІВ У КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУКАХ З ОРГАНІЧНИМИ ЛІГАНДАМИ Анотація   PDF
N. V. Rusakova
 
Том 17, № 3(43) (2012) РОЗКЛАД МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ОЗОНУ ПРИРОДНИМИ І МОДИФІКОВАНИМИ ІОНАМИ 3D-МЕТАЛІВ СОРБЕНТАМИ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, S. A. Chernysheva
 
Том 15, № 2 (2010) Розклад озону іммобілізованими на аеросилі оксиальдімінами Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. A. Golub, E. A. Radchenko
 
Том 16, № 13 (2011) Розрахунок гілки десорбції петлі гістерезису для адсорбентів корпускулярної будови на основі моделі циліндрових пір Анотація   PDF (Русский)
V. V. Kutarov, R. М. Dlubovski, V. N. Shevchenko, А. I. Iorgov
 
Том 19, № 4(52) (2014) РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ МЕЛАМІНА НА МІЖФАЗНІЙ ПОВЕРХНІ ВОДА/ПОВІТРЯ В РАМКАХ КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF (Русский)
E. A. Belyaeva
 
Том 15, № 12 (2010) Розробка катодних каталізаторів для високотемпературних паливних елементів Анотація   PDF
F. V. Makordey, M. V. Uminskiy, I. P. Kolesnikova, N. M. Schadnuh, A. V. Kolesnikov
 
Том 21, № 4(60) (2016) РОЗРОБКА МЕТОДУ СИНТЕЗУ ПОЛІУРЕТАНІВ З ІЗОЦІАНУРАТНИМИ ВУЗЛАМИ РОЗГАЛУЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ Анотація   PDF
S. A. Lukashevich, R. A. Rozhnova, N. A. Galatenko, G. A. Kozlova
 
Том 12, № 9 (2007) СИНТЕЗ І АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ 2-RS-XIHOЛIHIB Анотація   PDF
L. V. Grishchuk, E. I. Ivanov, A. M. Turyanskaya, D. E. Stepanov, V. P. Lozitsky, V. A. Pushkina
 
Том 16, № 4 (2011) СИНТЕЗ І СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКС[4]АРЕНІВ, МОДИФІКОВАНИХ КАРБОКСИЛЬНИМИ, ФТАЛІМІДНИМИ ТА АМІНОЕТОКСИ-ГРУПАМИ, ТА ЇХ ЛАНТАНІДВМІСНИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF (Русский)
Y. M. Fadeyev, O. V. Snurnikova, O. P. Lukyanenko, O. O. Alyeksyeyeva, N. V. Rusakova
 
Том 21, № 2(58) (2016) СИНТЕЗ ІМІДІВ 3,5-ДИБРОМО- І 2,4,5-ТРИБРОМО-1,8-НАФТАЛІНДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ Анотація   PDF (Русский)
N. F. Fed’ko, V. F. Anikin, V. V. Veduta, M. Fadel
 
Том 22, № 3(63) (2017) СИНТЕЗ, ІЧ–СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ І МІКРОМОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ Се(III) Й Ce(IV)-ВМІСНИХ ГЕТЕРОПОЛІВОЛЬФРАМАТІВ ІЗ АНІОНОМ ЗІ СТРУКТУРОЮ ПІКОКА-УІКЛІ Анотація   PDF (Русский)
O. Yu. Mariichak, G. M. Rozantsev, S. V. Radio
 
Том 18, № 4(48) (2013) СИНТЕЗ АНГІДРИДУ ТА ІМІДУ 3-ФТОРО-1,8-НАФТАЛІНДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF
N.F. Fedko, V.F. Anikin
 
Том 18, № 1(45) (2013) СИНТЕЗ АНЕЛЬОВАНИХ СИСТЕМ ПО ПОЛОЖЕННЮ 1,2 НА ОСНОВІ 3-АРИЛІДЕН-5-ФЕНІЛ-1,2-ДИГІДРО-3H-1,4-БЕНЗДІАЗЕПІН-2-ОНІВ Анотація   PDF (Русский)
V. I. Pavlovsky, S. Y. Bachynskyi, S. A. Andronati
 
Том 22, № 1(61) (2017) СИНТЕЗ БІОКОН’ЮГАТУ НА ОСНОВІ КАРБОНІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РЕНІЮ(І) ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
K. O. Piletska, A. V. Shtemenko
 
Том 19, № 4(52) (2014) СИНТЕЗ, БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ МАЛАТОГЕРМАНАТНИХ КОМПЛЕКСІВ РІЗНИХ ТИПІВ Анотація   PDF (Русский)
M. I. Gromovaya, Е. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, I. I. Seifullina, А. G. Pesaroglo
 
226 - 250 з 336 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>