Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 4(60) (2016) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Co(II), Ni (II), Cu(II) З ДЕЯКИМИ ГІДРАЗОНАМИ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИС ЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Pulya, I. I. Seifullina, L. S. Skorokhod
 
Том 13, № 2 (2008) ПОРФІРИНИ З 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІНОВИМИ ЗАМІСНИКАМИ Анотація   PDF
T. V. Pavlovskaya, Yu. V. Ishkov, A. V. Mazepa, V. І. Pavlovsky
 
Том 12, № 9 (2007) ПОТРІЙНІ СПЛАВИ М-ТІ-У: ЇХ ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova
 
Том 19, № 3(51) (2014) ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я, УКРАЇНА) Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, I. I. Shykhalyeyev, G. N. Shykhalyeyeva, V. V. Adobovsky, A. N. Kiryushkina
 
Том 18, № 2(46) (2013) ПРИЧИНИ КІНЕТИЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ, ЯКУ ІНІЦІЮВАЛИ МЕТАКРИЛОЇЛАЦЕТОНАТОМ КОБАЛЬТУ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, I. S. Voloshanovsky, K. V. Burenkova
 
Том 16, № 4 (2011) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОСОРБЕНТУ НА ОСНОВІ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ КАТІОННИХ БАРВНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, M. A. Manastyrliu, V. V. Menchuk
 
Том 18, № 3(47) (2013) ПРО НОВІ КОМПЛЕКСИ СТАНУМУ(IV) З 5-БРОМ-САЛІЦИЛОЇЛ-ГІДРАЗОНАМИ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНОГО АЛЬДЕГІДУ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Alexandrova, I. A. Kravchenko, A. A. Kobernik
 
Том 16, № 5 (2011) Про склад продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з зтаноламінами у водних розчинах Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma, А. А. Shestaka, A. A. Ennan, V. О. Gelmboldt
 
Том 15, № 3 (2010) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ SnCl4 З R-БЕНЗОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗ-(p-N,N-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗ)АЛЬДЕГІДІВ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, V. G. Sogomonyan, S. E. Samburskii
 
Том 19, № 1(49) (2014) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРАЗИДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕТРАХЛОРИДУ СТАНУМУ З АРОМАТИЧНИМИ АЛЬДЕГІДАМИ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina
 
Том 21, № 1(57) (2016) ПРОДУКТИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ SnCl4 З САЛІЦИЛОЇЛ-(β-, γ-ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ 2- ТА 4-МЕТОКСИБЕНЗОЙНИХ АЛЬДЕГІДІВ, ЇХ ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, О. Yu. Zinchenko, I. S. Linenko
 
Том 19, № 4(52) (2014) ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВДЕННОІ ЧАСТИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina
 
Том 17, № 2(42) (2012) ПРОТОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВНИХ СОРБЕНТІВ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, T. О. Kiose, L. V. Berezina, A. S. Davtyan
 
Том 22, № 3(63) (2017) РАДИКАЛЬНА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ В ПРИСУТНОСТІ 5-МЕТИЛ-5-ГЕКСЕН-2,4-ДІОНАТУ МАРГАНЦЮ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, A.А. Gorohova
 
Том 20, № 4(56) (2015) РЕЗУЛЬТАТИ ГІДРОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ В ПЕРІОД ЙОГО ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ГРУДЕНЬ 2014 Р.- БЕРЕЗЕНЬ 2015 Р.) Анотація   PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. I. Zseltvay, K. K. Tsymbalyuk, D. V. Bolshoy, E. G. Pykhteeva, N. A. Chivireva, I. V. Stoyanova, O. I. Zseltvay
 
Том 19, № 4(52) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ МОРСЬКОЇ ВОДИ НА СИСТЕМУ РОПА-ПЕЛОЇДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ПРИ ЇЇ МОДЕЛЮВАННІ Анотація   PDF
Е. M. Nikipelova
 
Том 19, № 3(51) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕНТОНІТУ ДАШУКОВСЬКОГО РОДОВИЩА Анотація   PDF
Е. M. Nikipelova
 
Том 20, № 3(55) (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОКАЛЕНИХ Zn –Al ШАРУВАТИХ ПОДВІЙНИХ ГІДРОКСИДІВ ПІД ЧАС АДСОРБЦІЇ ТЕТРАЦИКЛІНУ Анотація   PDF (English)
G. M. Starukh, O. I. Oranska, S. I. Levytska
 
Том 14, № 11 (2009) РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ЛАНТАНІДІВ У КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУКАХ З ОРГАНІЧНИМИ ЛІГАНДАМИ Анотація   PDF
N. V. Rusakova
 
Том 17, № 3(43) (2012) РОЗКЛАД МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ОЗОНУ ПРИРОДНИМИ І МОДИФІКОВАНИМИ ІОНАМИ 3D-МЕТАЛІВ СОРБЕНТАМИ Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, L. A. Raskola, A. S. Truba, S. A. Chernysheva
 
Том 15, № 2 (2010) Розклад озону іммобілізованими на аеросилі оксиальдімінами Анотація   PDF (Русский)
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, A. A. Golub, E. A. Radchenko
 
Том 16, № 13 (2011) Розрахунок гілки десорбції петлі гістерезису для адсорбентів корпускулярної будови на основі моделі циліндрових пір Анотація   PDF (Русский)
V. V. Kutarov, R. М. Dlubovski, V. N. Shevchenko, А. I. Iorgov
 
Том 19, № 4(52) (2014) РОЗРАХУНОК ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ МЕЛАМІНА НА МІЖФАЗНІЙ ПОВЕРХНІ ВОДА/ПОВІТРЯ В РАМКАХ КВАНТОВО-ХІМІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF (Русский)
E. A. Belyaeva
 
Том 15, № 12 (2010) Розробка катодних каталізаторів для високотемпературних паливних елементів Анотація   PDF
F. V. Makordey, M. V. Uminskiy, I. P. Kolesnikova, N. M. Schadnuh, A. V. Kolesnikov
 
Том 21, № 4(60) (2016) РОЗРОБКА МЕТОДУ СИНТЕЗУ ПОЛІУРЕТАНІВ З ІЗОЦІАНУРАТНИМИ ВУЗЛАМИ РОЗГАЛУЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ Анотація   PDF
S. A. Lukashevich, R. A. Rozhnova, N. A. Galatenko, G. A. Kozlova
 
226 - 250 з 347 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>