Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 4(48) (2013) ОТРИМАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ ТА ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ Анотація   PDF
J. M. Kurilenko, V. I. Unrod, S.P. Benenko, V.L. Demchenko, B. Buszevski, A. F. Tymchuck
 
Том 21, № 4(60) (2016) ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ БІС (ЦИТРАТО)СТАНАТАМИ(IV) 3d-МЕТАЛІВ ПОЛІГЛІКОЛЬМАЛЕЇНАТФТАЛАТІВ ТА ЇХНІХ КОПОЛІМЕРІВ З ЕПОКСИДНОЮ СМОЛОЮ ЕД-20 Анотація   PDF (Русский)
O. O. Mazur, S. N. Savin, I. I. Seifullina, E. A. Chebanenko, E. E. Martsinko, T. V. Logichevskaya
 
Том 15, № 12 (2010) Оцінка впливу викидів Черкаської ТЕЦ на стан урболандшафтів Анотація   PDF
O. Myslyuk, Е. Myslyuk, L. Solomka
 
Том 15, № 13 (2010) Оцінка впливу макрокомпонентного складу високомінералізованих вод на електротермічне атомно-абсорбційне визначення кадмію, свинцю та міді Анотація   PDF
A. V. Chuyenko, A. V. Latayeva, L. B. Solodova, E. M. Koyeva, А. K. Trofimchuk
 
Том 15, № 13 (2010) Оцінка якості води Куяльницького лиману за комплексом гідрохімічних показників з використанням геоінформаційних систем Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, G. N. Shikhaleeva, A. W. Sizo, S. K. Babinets
 
Том 16, № 5 (2011) Перезаряджаємий киснево-цинковий елемент з катодом на основі деяких металопорфіринів Анотація   PDF (Русский)
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, I. A. Blayda, Yu. V. Ishkov
 
Том 19, № 1(49) (2014) ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕНЗО-15-КРАУН-5, [3.3]ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6 І [4.4]ДИБЕНЗО-24-КРАУН-8 У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
S. M. Pluzhnik-Gladyr
 
Том 14, № 11 (2009) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОНАПРУЖЕНИХ СИСТЕМ НА ТВЕРДООКСИДНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ (КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТОПЕ — ЯОЕС) Анотація   PDF
A. S. Lipilin, A. V. Nikonov, A. V. Spirin
 
Том 21, № 3(59) (2016) ПЛІВКОВІ МАТЕРІАЛИ З ТІАМУЛІН ФУМАРАТОМ НА ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНСЕЧОВИН З ФРАГМЕНТАМИ КОПОЛІМЕРУ N-ВІНІЛПІРОЛІДОНУ З ВІНІЛОВИМ СПИРТОМ У ЇХ СТРУКТУРІ Анотація   PDF
T. V. Rudenchyk, R. A. Roznova, N. A. Galatenko, T. O. Kiselova
 
Том 13, № 1 (2008) ПОВЕДІНКА ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНУ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov
 
Том 21, № 3(59) (2016) ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ В РОЗЧИНАХ ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СИНТЕЗУ B-ДИКЕТОНАТНИХ МАКРОІНІЦІАТОРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, I. S. Voloshanovsky
 
Том 12, № 10 (2007) ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF
V. A. Khromyshev
 
Том 21, № 4(60) (2016) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Co(II), Ni (II), Cu(II) З ДЕЯКИМИ ГІДРАЗОНАМИ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИС ЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Pulya, I. I. Seifullina, L. S. Skorokhod
 
Том 13, № 2 (2008) ПОРФІРИНИ З 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІНОВИМИ ЗАМІСНИКАМИ Анотація   PDF
T. V. Pavlovskaya, Yu. V. Ishkov, A. V. Mazepa, V. І. Pavlovsky
 
Том 12, № 9 (2007) ПОТРІЙНІ СПЛАВИ М-ТІ-У: ЇХ ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova
 
Том 19, № 3(51) (2014) ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я, УКРАЇНА) Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, I. I. Shykhalyeyev, G. N. Shykhalyeyeva, V. V. Adobovsky, A. N. Kiryushkina
 
Том 18, № 2(46) (2013) ПРИЧИНИ КІНЕТИЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ, ЯКУ ІНІЦІЮВАЛИ МЕТАКРИЛОЇЛАЦЕТОНАТОМ КОБАЛЬТУ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, I. S. Voloshanovsky, K. V. Burenkova
 
Том 16, № 4 (2011) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОСОРБЕНТУ НА ОСНОВІ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ КАТІОННИХ БАРВНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, M. A. Manastyrliu, V. V. Menchuk
 
Том 18, № 3(47) (2013) ПРО НОВІ КОМПЛЕКСИ СТАНУМУ(IV) З 5-БРОМ-САЛІЦИЛОЇЛ-ГІДРАЗОНАМИ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНОГО АЛЬДЕГІДУ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Alexandrova, I. A. Kravchenko, A. A. Kobernik
 
Том 16, № 5 (2011) Про склад продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з зтаноламінами у водних розчинах Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma, А. А. Shestaka, A. A. Ennan, V. О. Gelmboldt
 
Том 15, № 3 (2010) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ SnCl4 З R-БЕНЗОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗ-(p-N,N-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗ)АЛЬДЕГІДІВ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, V. G. Sogomonyan, S. E. Samburskii
 
Том 19, № 1(49) (2014) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРАЗИДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕТРАХЛОРИДУ СТАНУМУ З АРОМАТИЧНИМИ АЛЬДЕГІДАМИ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina
 
Том 21, № 1(57) (2016) ПРОДУКТИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ SnCl4 З САЛІЦИЛОЇЛ-(β-, γ-ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ 2- ТА 4-МЕТОКСИБЕНЗОЙНИХ АЛЬДЕГІДІВ, ЇХ ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, О. Yu. Zinchenko, I. S. Linenko
 
Том 19, № 4(52) (2014) ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВДЕННОІ ЧАСТИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina
 
Том 17, № 2(42) (2012) ПРОТОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВНИХ СОРБЕНТІВ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, T. О. Kiose, L. V. Berezina, A. S. Davtyan
 
226 - 250 з 368 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>