Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 14, № 11 (2009) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОНАПРУЖЕНИХ СИСТЕМ НА ТВЕРДООКСИДНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТАХ (КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТОПЕ — ЯОЕС) Анотація   PDF
A. S. Lipilin, A. V. Nikonov, A. V. Spirin
 
Том 21, № 3(59) (2016) ПЛІВКОВІ МАТЕРІАЛИ З ТІАМУЛІН ФУМАРАТОМ НА ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНСЕЧОВИН З ФРАГМЕНТАМИ КОПОЛІМЕРУ N-ВІНІЛПІРОЛІДОНУ З ВІНІЛОВИМ СПИРТОМ У ЇХ СТРУКТУРІ Анотація   PDF
T. V. Rudenchyk, R. A. Roznova, N. A. Galatenko, T. O. Kiselova
 
Том 13, № 1 (2008) ПОВЕДІНКА ПОВІТРЯНИХ ГАЗОДИФУЗІЙНИХ ЕЛЕКТРОДІВ НА ОСНОВІ МЕТАЛОПОРФІРИНУ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ Анотація   PDF
A. A. Dzhambek, O. I. Dzhambek, F. V. Makordey, Yu. V. Ishkov
 
Том 21, № 3(59) (2016) ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ В РОЗЧИНАХ ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СИНТЕЗУ B-ДИКЕТОНАТНИХ МАКРОІНІЦІАТОРІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, I. S. Voloshanovsky
 
Том 12, № 10 (2007) ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ Анотація   PDF
V. A. Khromyshev
 
Том 21, № 4(60) (2016) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК Co(II), Ni (II), Cu(II) З ДЕЯКИМИ ГІДРАЗОНАМИ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИС ЛОТИ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Pulya, I. I. Seifullina, L. S. Skorokhod
 
Том 13, № 2 (2008) ПОРФІРИНИ З 1,4-БЕНЗОДІАЗЕПІНОВИМИ ЗАМІСНИКАМИ Анотація   PDF
T. V. Pavlovskaya, Yu. V. Ishkov, A. V. Mazepa, V. І. Pavlovsky
 
Том 12, № 9 (2007) ПОТРІЙНІ СПЛАВИ М-ТІ-У: ЇХ ЕЛЕКТРОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЕНЕРГІЯ ФЕРМІ ЇХ КОМПОНЕНТІВ Анотація   PDF
A. D. Andreyanov, I. A. Kuznyetsova
 
Том 19, № 3(51) (2014) ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ДЕГРАДАЦІЇ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я, УКРАЇНА) Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ennan, I. I. Shykhalyeyev, G. N. Shykhalyeyeva, V. V. Adobovsky, A. N. Kiryushkina
 
Том 18, № 2(46) (2013) ПРИЧИНИ КІНЕТИЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ, ЯКУ ІНІЦІЮВАЛИ МЕТАКРИЛОЇЛАЦЕТОНАТОМ КОБАЛЬТУ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, I. S. Voloshanovsky, K. V. Burenkova
 
Том 16, № 4 (2011) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОСОРБЕНТУ НА ОСНОВІ СТЕБЕЛ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ КАТІОННИХ БАРВНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
L. M. Soldatkina, M. A. Manastyrliu, V. V. Menchuk
 
Том 18, № 3(47) (2013) ПРО НОВІ КОМПЛЕКСИ СТАНУМУ(IV) З 5-БРОМ-САЛІЦИЛОЇЛ-ГІДРАЗОНАМИ ЗАМІЩЕНИХ БЕНЗОЙНОГО АЛЬДЕГІДУ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, A. I. Alexandrova, I. A. Kravchenko, A. A. Kobernik
 
Том 16, № 5 (2011) Про склад продуктів взаємодії оксиду сірки(IV) з зтаноламінами у водних розчинах Анотація   PDF (Русский)
R. Е. Khoma, А. А. Shestaka, A. A. Ennan, V. О. Gelmboldt
 
Том 15, № 3 (2010) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ SnCl4 З R-БЕНЗОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗ-(p-N,N-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗ)АЛЬДЕГІДІВ В АЦЕТОНІТРИЛІ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, V. G. Sogomonyan, S. E. Samburskii
 
Том 19, № 1(49) (2014) ПРОДУКТИ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРАЗИДНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕТРАХЛОРИДУ СТАНУМУ З АРОМАТИЧНИМИ АЛЬДЕГІДАМИ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina
 
Том 21, № 1(57) (2016) ПРОДУКТИ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ SnCl4 З САЛІЦИЛОЇЛ-(β-, γ-ПІРИДИНОЇЛ)ГІДРАЗОНІВ 2- ТА 4-МЕТОКСИБЕНЗОЙНИХ АЛЬДЕГІДІВ, ЇХ ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Shmatkova, I. I. Seifullina, О. Yu. Zinchenko, I. S. Linenko
 
Том 19, № 4(52) (2014) ПРОСТОРОВО- ЧАСОВИЙ РОЗПОДІЛ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВДЕННОІ ЧАСТИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ Анотація   PDF (Русский)
G. N. Shykhalyeyeva, O. D. Chursina, I. I. Shykhalyeyev, A. N. Kiryushkina, I. S. Kuzmina
 
Том 17, № 2(42) (2012) ПРОТОЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВНИХ СОРБЕНТІВ Анотація   PDF
T. L. Rakitskaya, A. S. Truba, T. О. Kiose, L. V. Berezina, A. S. Davtyan
 
Том 22, № 3(63) (2017) РАДИКАЛЬНА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ В ПРИСУТНОСТІ 5-МЕТИЛ-5-ГЕКСЕН-2,4-ДІОНАТУ МАРГАНЦЮ (ІІ) Анотація   PDF (Русский)
O. V. Shevchenko, K. V. Burenkova, A.А. Gorohova
 
Том 23, № 1(65) (2018) РАДИКАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ УТВОРЕННЯ Cu-Re ТА Pb-Re КОМПОЗИТІВ З ГАЗОВОЇ ФАЗИ ШЛЯХОМ ТЕРМОРОЗКЛАДУ ТРАНС-ТЕТРАХЛОРО-ДИ-μ-ПРОПІОНАТУ ДИРЕНІЮ(ІІІ) Анотація   PDF (English)
M. S. Iziumskyi, A. V. Shtemenko
 
Том 20, № 4(56) (2015) РЕЗУЛЬТАТИ ГІДРОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ В ПЕРІОД ЙОГО ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ГРУДЕНЬ 2014 Р.- БЕРЕЗЕНЬ 2015 Р.) Анотація   PDF (Русский)
V. P. Antonovich, I. I. Zseltvay, K. K. Tsymbalyuk, D. V. Bolshoy, E. G. Pykhteeva, N. A. Chivireva, I. V. Stoyanova, O. I. Zseltvay
 
Том 19, № 4(52) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ МОРСЬКОЇ ВОДИ НА СИСТЕМУ РОПА-ПЕЛОЇДИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ПРИ ЇЇ МОДЕЛЮВАННІ Анотація   PDF
Е. M. Nikipelova
 
Том 19, № 3(51) (2014) РЕЗУЛЬТАТИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЕНТОНІТУ ДАШУКОВСЬКОГО РОДОВИЩА Анотація   PDF
Е. M. Nikipelova
 
Том 20, № 3(55) (2015) РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОКАЛЕНИХ Zn –Al ШАРУВАТИХ ПОДВІЙНИХ ГІДРОКСИДІВ ПІД ЧАС АДСОРБЦІЇ ТЕТРАЦИКЛІНУ Анотація   PDF (English)
G. M. Starukh, O. I. Oranska, S. I. Levytska
 
Том 14, № 11 (2009) РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ЛАНТАНІДІВ У КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУКАХ З ОРГАНІЧНИМИ ЛІГАНДАМИ Анотація   PDF
N. V. Rusakova
 
226 - 250 з 358 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>