Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання "Вісник Одеського національного університету. Хімія" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з хімічних наук (наказ від 08.07.09 р.)

Бази данних наукової інформації

 Index Copernicus Journals Master List.

Каталоги та системи пошуку

 Google Академія.