Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.
Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює більше 75 млн ​​журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).


Статус в Україні

Видання "Вісник Одеського національного університету. Хімія" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № КВ 11461-334Р від 07.07.06 р. (копія свідоцтва)

Видання "Вісник Одеського національного університету. Хімія" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з хімічних наук (наказ від 08.07.09 р.)

Бази данних наукової інформації

 Chemical Abstracts Plus,  Index Copernicus Journals Master List,  Російський індекс наукового цитування.

Каталоги та системи пошуку

 Bielefeld Academic Search Engine,  Citefactor,  Directory of Open Access Journals,  Directory of Open Access scholarly Resources,  Google Академія,  ResearchBib,  Ulrich's Periodicals Directory,  WorldCat,  Наукова періодика України НБУВ.