Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

CrossRef - це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.
Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює більше 75 млн ​​журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).


Статус в Україні

Видання "Вісник Одеського національного університету. Хімія" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № КВ 11461-334Р від 07.07.06 р. (копія свідоцтва)

Видання "Вісник Одеського національного університету. Хімія" включене до переліку друкованих наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт:

  • з хімічних наук (наказ від 11.07.19 р.)

Бази данних наукової інформації

Chemical Abstracts Plus (CAplus) - це інтегрований індекс статей з міжнародних журналів, патентів, технічних звітів, монографій, матеріалів конференцій та дисертацій зі всіх галузей хімії, біохімії, хімічних технологій та споріднених галузей знання, виданих у період з 1907 р. до теперішнього часу. CAplus має більше 41 млн публікацій, охоплюючи всі дисципліни біохімії, органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук, прикладної хімії, фізичної, неорганічної та аналітичної хімії.
Сукупно упродовж періоду з 1907 р. до теперішнього часу CAS індексував публікації з більш ніж 50,000 назв журналів, в тому числі, продукт пропонує вичерпне індексування більш ніж 1,500 ключових хімічних журналів.

Index Copernicus Journals Master List - це база даних наукових журналів, яка індексує понад 13,000 назв видань з усього світу та всіх галузей наукового знання.
Зареєстровані журнали проходять сувору всебічну оцінку щодо дотримання ними наукових та професійних стандартів. Міністерство науки та вищої освіти Польщі має базу даних IC Journals Master List у списку баз даних, індексація в яких позитивно впливає на оцінку наукових журналів під час експертиз, що проводяться Міністерством.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - це російська національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 9 млн публікацій російських авторів, а також інформацію про цитованість цих публікацій у понад 6000 російських та міжнародних журналах. База даних призначена не лише для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але також є потужним аналітичним інструментом, який дозволяє проводити оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, учених, рівень наукових журналів тощо. Проект РИНЦ був запущений у 2006 році за підтримки Міністерства освіти та науки Російської Федерації.

Каталоги та системи пошуку