1.
Тищенко ЯС, Лакиза СМ, Редько ВП, Дуднік ОВ. ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–La2O3 ПРИ 1400 °C. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія [інтернет]. 10, Травень 2023 [цит. за 20, Липень 2024];28(1(84):66-74. доступний у: http://heraldchem.onu.edu.ua/article/view/277067