[1]
R. E. Khoma, Еnnаn А. А.-А., A. N. Chebotaryov, S. V. Vodzinskii, і A. O. Mayans’kaya, «ТЕРМОДИНАМІКА ДИСОЦІАЦІЇ ЕТАНОЛАМОНІЙНИХ КАТІОНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія, т. 22, вип. 1(61), с. 6–19, Бер 2017.