[1]
Т. О. Кіосе, А. П. Назар, і Л. А. Раскола, «ХЕМОСОРБЦІЙНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ФЛОГОПІТУ ДЛЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ ВІД ДІОКСИДУ СУЛЬФУРУ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія, т. 28, вип. 1(84), с. 35–44, Трав 2023.