[1]
В. Ф. Зінченко, В. В. Менчук, і П. Г. Дога, «КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ Й ЛЕТКІСТЬ ФТОРИДІВ S-, P-, D-МЕТАЛІВ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія, т. 28, вип. 1(84), с. 15–22, Трав 2023.