[1]
O. Y. Mariichak, Y. A. Oleksii, G. M. Rozantsev, і S. V. Radio, «СИНТЕЗ, ІЧ–СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ І МІКРОМОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ Ho(III)–ВМІСНИХ ПОЛІОКСОВОЛЬФРАМАТІВ», Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія, т. 25, вип. 3(75), с. 63–75, Вер 2020.