Mariichak, O. Y., Oleksii, Y. A., Rozantsev, G. M. і Radio, S. V. (2020) «СИНТЕЗ, ІЧ–СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ І МІКРОМОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ Ho(III)–ВМІСНИХ ПОЛІОКСОВОЛЬФРАМАТІВ», Вісник Одеського національного університету. Хімія, 25(3(75), с. 63–75. doi: 10.18524/2304-0947.2020.3(75).211723.