Mariichak, O. Y., Oleksii, Y. A., Rozantsev, G. M., & Radio, S. V. (2020). СИНТЕЗ, ІЧ–СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ І МІКРОМОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ Ho(III)–ВМІСНИХ ПОЛІОКСОВОЛЬФРАМАТІВ. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 25(3(75), 63–75. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.3(75).211723