(1)
Khoma, R. E.; Еnnаn А. А.-А.; Chebotaryov, A. N.; Vodzinskii, S. V.; Mayans’kaya, A. O. ТЕРМОДИНАМІКА ДИСОЦІАЦІЇ ЕТАНОЛАМОНІЙНИХ КАТІОНІВ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія 2017, 22, 6-19.