(1)
Тищенко, Я. С.; Лакиза, С. М.; Редько, В. П.; Дуднік, О. В. ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–TiO2–La2O3 ПРИ 1400 °C. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія 2023, 28, 66-74.