(1)
Тимчук, А. Ф.; Стрельцова, О. О.; Пуріч, А. Д. СОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ АПОЛЯРНИХ РІДИН ПРИРОДНИМИ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИМИ СПОЛУКАМИ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія 2023, 28, 58-65.