(1)
Mariichak, O. Y.; Oleksii, Y. A.; Rozantsev, G. M.; Radio, S. V. СИНТЕЗ, ІЧ–СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ І МІКРОМОРФОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ Ho(III)–ВМІСНИХ ПОЛІОКСОВОЛЬФРАМАТІВ. Вісн. Одес. нац. ун-ту. Хімія 2020, 25, 63-75.