СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРААЦЕТАТОГІДРОКСІГЕРМАНАТІВ s-(Mg, Са, Ва) ТА d-(Мn) МЕТАЛІВ

Автор(и)

  • T. A. Syvak Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів
  • E. E. Martsinko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів
  • S. E. Samburskii 0деська служба по експертному забезпеченню митних органів
  • I. I. Seifullina Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра загальної хімії та полімерів

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2007.10.69870

Ключові слова:

германій, етилендиамінтетраоцтова кислота, різнометальні комплекси

Анотація

Розроблено методики синтезу і вперше виділено в твердому виді різнометальні етилен-диамінтетраацетатогідроксигерманати s-(Мg, Са, Ва) та d-(Мn) металів. Визначено їх склад, рентгенофазовим аналізом підтверджена індивідуальність. Сполуки охарактеризовано методами хімічного аналізу, термогравіметрії та ІЧ-спектроскопії. Визначено характер термолізу комплексів, одержана інформація про їх однотипну будову і збереження координаційного поліедру германію таким, як і в вихідній етилендиамінтетра-ацетатогідроксигерманієвій кислоті.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-05-27

Номер

Розділ

Статті